Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn

MÃ SẢN PHẨM: TD-593980308162
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,680,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: a01
Vật liệu: Gỗ
Gỗ: Dương Mu
Ảnh: Tóm tắt
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Yếu tố dịch tễ: cây nho
Phân loại màu sắc: 1,7 mét cao 50 cm rộng một mặt 4 quạt cao 1,7 mét rộng 50 cm hai mặt 4 quạt cao 1,7 mét rộng 50 cm đơn 5 quạt cao 1,7 mét rộng 50 cm hai mặt 5 quạt cao 1,7 mét 50 cm rộng 50 cm mặt 6 1,8 mét cao 504 quạt với chiều rộng một cm 1,8 mét cao 50 cm hai mặt rộng 4 quạt với 1,8 mét cao 50 cm rộng một mặt 5 quạt với cao 50 cm cao 1,8 mét rộng 50 cm 6 quạt một mặt cao 1,8 mét rộng 50 cm7 quạt cao 1,8 mét 50 cm hai mặt 7 quạt cao 2,0 mét 50 cm đơn rộng 4 quạt 2,0 mét cao 50 cm hai mặt 4 quạt 2,0 mét cao 50 cm hai mặt rộng 5 quạt cao 2,0 mét 50 cm rộng 6 quạt 2,06 quạt có chiều cao gạo rộng 50 cm hai mặt cao 2,0 mét rộng 50 cm 7 quạt với 50 cm cao 1,5 m rộng 50 cm 4 quạt với chiều cao 1,5 m và rộng 50 cm quạt 3 mặt
Tổng trọng lượng: 6kg
Vật liệu facelifting: khác
Quá trình kết cấu: Quá trình tre và mây
Quá trình cấu trúc tre và mây: vướng víu
Quy trình trực tiếp: Quá trình tre và mây
Quy trình mì tre và mây: kết nối dệt
Có tùy chỉnh không: Có
Số người hâm mộ: 4 người hâm mộ
Nơi xuất xứ: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Bin Châu
Quận và Quận: Quận Bo Xing
Khối lượng bao bì: 0,085
Là taxi có thể vận chuyển: Có
Định vị phong cách: loại hình kinh tế
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn
Tấm bình phong vải, Vách ngăn có thể gấp gọn

0965.68.68.11