quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-646200418616 Đã bán 85
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,096,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2020010702273566
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: quạt trần trang trí cao cấp
Thông số và model 3C: PAK417440, PAK417444, PAK417445, PAK417446, PAK4...
Thương hiệu: Sanxiong Aurora
Model: Phiên bản mới của Fengyi
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Phân loại màu: [Ưu đãi đặc biệt]-[Fengyi] 36 inch 24W "điều chỉnh không khí sáu cấp - màu 8-15㎡" trắng [được quản lý cửa hàng khuyên dùng]-[Fengjie] Điều chỉnh không khí sáu cấp 36 inch 24W " -màu 8-15㎡" trắng [do chủ tịch đề xuất]-[Fengxiang] 42 inch 36W "điều chỉnh màu ba cấp-12-20㎡" trắng [Fengyun] 36 inch 24W" điều chỉnh sáu cấp - màu 8 -15㎡" trắng [Roujia] 36 inch 24W "điều chỉnh không khí sáu cấp - điều chỉnh màu 8-15㎡" đen [Roujia] Điều chỉnh không khí sáu cấp 36 inch 24W "-điều chỉnh màu 8-15㎡" trắng [ Fengjie] 36 inch 24W " Điều chỉnh không khí sáu cấp - điều chỉnh màu 8-15㎡" Vàng [Feng Yu] 36 inch 24W "Điều chỉnh không khí sáu cấp - điều chỉnh màu 8-15㎡" Vàng [Feng Yu] 36 inch 24W "Điều chỉnh không khí sáu cấp-điều chỉnh màu 8 -15㎡" Trắng [Fengxuan] 36 inch 24W "Điều chỉnh gió sáu cấp-điều chỉnh màu 8-15㎡" Trắng [Fengbao] 42 inch 36W "Điều chỉnh màu ba cấp- 12-20㎡" Trắng [Kết hợp bữa ăn] Feng Yu 36 inch + Feng Yu 42 inch, [Lông mềm] tăng 42 inch 36W "điều chỉnh màu ba cấp-12-20㎡" trắng [Roujia] tăng 42 inch 36W " điều chỉnh gió sáu cấp-điều chỉnh màu ba cấp 12-20㎡" trắng [Roujia] tăng 42 inch 36W "sáu điều chỉnh - ba điều chỉnh 12-20㎡" đen [Fengjie] tăng 42 inch 36W "sáu điều chỉnh - điều chỉnh 12- 20㎡" vàng [Fengyu] tăng 42 inch 36W "màu điều chỉnh không khí sáu cấp 12-20㎡" vàng [Fengyu] tăng 42 inch 36W "màu điều chỉnh không khí sáu cấp 12-20㎡" trắng [Fengxuan] Tăng 42 inch 36W "Điều chỉnh không khí sáu cấp-màu sắc 12-20㎡" Trắng [Gió êm] Đèn quạt trần 36W "Điều chỉnh không khí sáu cấp-điều chỉnh màu ba cấp 10-15㎡" Trắng 【Gió dịu] Trần Đèn quạt 30W "Sáu điều chỉnh - Ba điều chỉnh 10-15㎡" Trắng [Fengxuan] 36 inch 24W "Sáu điều chỉnh - Điều chỉnh 8-15㎡" Đen [Fengyi] 36 inch 24W "điều chỉnh không khí sáu cấp - điều chỉnh màu 8 -15㎡" đen [Fengyu] 36 inch 24W "điều chỉnh không khí sáu cấp - điều chỉnh màu 8-15㎡" đen
Đèn có nguồn sáng không: Có
Dịch vụ nội thành: Giao hàng tận nhà bởi người bán trong cùng thành phố
Điện áp: 111V~240V (đã bao gồm)
Vật liệu chính của thân đèn: thép không gỉ
Vật liệu chính của chụp đèn: Chụp đèn có độ truyền ánh sáng cao PMMA
Loại nguồn sáng: đèn led
Số lượng nguồn sáng: 1
Quá trình: khác / khác
Diện tích chiếu xạ: 10㎡-15㎡
Loại điều khiển: Khác
Vật liệu phụ trợ bóng râm: Nhôm
Thời hạn bảo hành: 3 năm
Vật liệu phụ thân đèn: đồng
Loại thông minh: thông minh khác
Cho dù điều khiển thông minh: Có
Hình dạng đèn: đèn chùm quạt
Số đầu đèn: 1
Loại đèn chùm: Đèn chùm sắt rèn
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí
quạt trang trí phòng khách Sanxiong Aurora quạt vô hình đèn phòng ăn phòng khách nhà tích hợp quạt điện đèn chùm tối giản hiện đại ánh sáng đèn sang trọng quạt trần phòng khách đẹp quạt trần trang trí

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
2022.12.08
"Đèn rất đẹp, đơn giản và trang nhã, giá rất cao, sau khi so sánh Lei* và Ou*, cuối cùng tôi chọn Sanxiong Jiguang. Nó là một sản phẩm tốt đáng để mua. Mọi người vội vàng! ! !"
Tiểu *** 4 (Khuyết danh)
2022.11.26
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đèn sáng, đơn giản và thanh lịch, và quạt không có âm thanh"
Tình *** gió (khuyết danh)
2022.12.25
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đã cài đặt, sản phẩm ổn"
Khắc *** 6 (Khuyết danh)
2022.12.26
"Đây là lần đầu tiên mình mua đèn online, mua mà hồi hộp lắm, chưa xem sản phẩm thực tế sợ chất lượng không tốt, hôm nay nhận được hàng nhìn rất đẹp. bạn thích nó, bạn có thể đặt hàng để mua nó."
s *** 6 (khuyết danh)
2022.12.20
"Sanxiong Jiguang được chọn làm đèn phòng khách, đèn phòng, đèn nhà hàng, tôi tin tưởng vào sức mạnh của thương hiệu và chất lượng được đảm bảo."
Ngôi nhà *** nhỏ (khuyết danh)
2022.12.14
"Đèn quạt này thực sự tốt và trông đẹp và thời trang,"
s *** 0 (ẩn danh)
2022.10.16
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mới lắp hôm nay, rất hài lòng, thương hiệu đáng để giới thiệu."
t *** 2 (khuyết danh)
2022.11.09
"Rất tốt, tôi đã thay vít nở bằng thép không gỉ, M6*50. Khi quạt chạy ở tốc độ lớn nhất, soi đèn hồng ngoại thì thấy cạnh đèn không bị rung, bóng đèn cũng không bị rung rất ổn định."
Cuốn *** 2 (Khuyết danh)
2022.12.17
"Đèn quạt rất sáng và chất lượng rất tốt, tôi rất thích."
q *** 6 (khuyết danh)
2022.11.01
"Nó chỉ là không hoàn hảo! Ngôi nhà ở nhà đã sẵn sàng, và đèn và đèn lồng trên bốn tầng đều là Sanxiong Aurora! Tiết kiệm chi phí nhất! Tình cờ là Double Eleven đang đến gần! Sức mạnh của giảm giá thương gia là rất lớn chưa từng có! Những năm trước, Double Eleven phải đợi đến sát ngày mới bắt đầu, nhưng năm nay thì khác, các hoạt động được tổ chức từ trước, quả là tuyệt vời! Rất vui! Bởi vì tôi đã xem trước đèn và đèn lồng ở Tmall trong một thời gian dài, nhiều so sánh khác nhau và cuối cùng tôi "
d *** ja (khuyết danh)
2022.12.29
"Không tệ, rất tốt! ánh sáng tốt"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.11.14
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất tốt, rất tươi sáng!"
l *** 9 (khuyết danh)
2022.12.10
"Đèn quạt này đủ sáng và gió đủ mạnh. Đó là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Sanxiong Aurora đáng tin cậy"
k *** 2 (giấu tên)
2022.11.20
"Tiết kiệm và giá cả phải chăng, đẹp ???"
Tốt **** đồng (khuyết danh)
2022.11.21
"đứa bé ngoan"
w *** g (khuyết danh)
2022.12.05
"Không tệ lắm rất tốt Tôi thích ánh sáng tôi sử dụng"
t *** 8 (khuyết danh)
2022.09.27
"rất tốt. Lúc đầu, nó cảm thấy khá bình thường, nhưng thật tuyệt vời khi đèn được bật sau khi lắp đặt. Thật tuyệt Các thương hiệu lớn không giống nhau. . Sanxiong Aurora thật tuyệt vời"
t *** 5 (giấu tên)
2022.12.11
"Những chiếc đèn rất kết cấu, tuyệt vời"
Huang *** zi (khuyết danh)
2022.11.30
"Chất lượng tốt, bầu không khí, đề nghị!"
t *** 4 (khuyết danh)
2022.12.02
"Chất lượng rất tốt, rất hài lòng"

0965.68.68.11