Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường Vòi gắn tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-688160654583 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
378,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: MKULELE/Meikelili
Model: vòi tủ phòng tắm
Chất liệu: đồng địa phương
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thái Châu
Phương pháp lắp đặt: vào tường
Phân loại màu sắc: Cờ lê giao vòi bốn mảnh cổ điển, cờ lê giao vòi bốn mảnh thân đồng dày sang trọng vào ngày 12 tháng 2, cờ lê giao vòi bốn mảnh thân đồng dày cao cấp vào ngày 12 tháng 2 Cờ lê bốn mảnh sang trọng miễn phí bộ thân đồng đen giao hàng ống cờ lê sang trọng cơ thể tròn bốn mảnh bộ giao hàng ống giao hàng cờ lê hai mảnh sang trọng vòi giao hàng ống cờ lê sang trọng ba mảnh kéo sang trọng vòi ba khúc giao hàng ống cờ lê sang trọng phong cách đầy đủ đồng dọc bộ bốn mảnh của vòi giao hàng cờ lê giao hàng ống phong cách sang trọng đầy đủ đồng dọc bốn mảnh của vòi giao hàng màu đen cờ lê giao hàng cờ lê phong cách sang trọng kéo dọc ba mảnh giao hàng tận nơi cờ lê giao hàng ống cờ lê kéo dọc sang trọng hai Bộ một mảnh , ống, cờ lê, bộ hai món kéo sang trọng, khối khởi động, ống, cờ lê, phiên bản sang trọng, treo tường hoàn toàn bằng đồng, bộ hai món, ống, cờ lê, công tắc đặc thân bằng đồng loại cao cấp, công tắc thân bằng đồng tốt lõi đồng, phát hành ngày 12 tháng 2 Công tắc dọc với thân đồng chia nước vuông công tắc giao diện bốn điểm hình vuông Ngày 12 tháng 2 Vòi vuông hoàn toàn bằng đồng có khuỷu tay hai đầu Vòi cổ điển với vòi kéo ống cong hai đầu vòi tròn thân đồng công tắc tròn bộ chuyển hướng nước tròn Ống vòi hoa sen phân phối vòi vuông chất lượng tốt
Trọng lượng tịnh: 2kg trở xuống
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: mạ crom
Cho dù nước nóng và lạnh: Có
Loại ống chỉ: Ống gốm
Phong cách: tay cầm đôi lỗ đôi
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường
Tách âm tường kéo vòi chậu rửa bát nóng lạnh bộ tứ chậu 3 hố chậu rửa hồ bơi tủ phòng tắm vòi rửa gắn tường vòi rửa bát gắn tường

Customer Reviews

q *** thắng (khuyết danh)
02.01
"Đến chiều là lắp ngay, chất lượng hơn hẳn hàng dởm ban đầu! Cảm ơn ông chủ, thời gian tới một người bạn cần giới thiệu để mua!"
l *** g (khuyết danh)
01.22
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đổi cái cũ lấy cái mới, tự tháo rời và lắp đặt theo video bộ phận chăm sóc khách hàng gửi và đã thành công một lần. Hiệu quả là tốt, đẹp và hào phóng! ! !"
0 *** n (ẩn danh)
01.17
"Cài đặt đơn giản, niêm phong tốt, tất cả các phụ kiện đầy đủ, tất cả lõi đồng, tốt hơn so với bản gốc"
m *** 1 (giấu tên)
01.29
"Đã nhận được bé, hậu cần nhanh, chất lượng vòi tốt, đã lắp đặt, tôi rất thích."
t *** 7 (khuyết danh)
01.26
"Đồ trong cửa hàng rất tốt, đều là hàng chính hãng, chất lượng tốt, đồ hỗ trợ cũng rất tốt."
g *** 1 (giấu tên)
2022.12.31
"Cải tạo chậu rửa đã 7-8 năm không dùng cần dùng để cách ly ổ dịch Đầu ống bị cặn bám tắc không xả được nước Tôi đã mua cục tắc, lắp xong thấy đường nước ra bị tắc nhỏ, vòi bị tường ép vào, phải mua vòi khuỷu tay, bồn rửa được đổi thẳng thành một vòi, các lỗ còn lại trám keo dán gạch."
Jun *** j (Khuyết danh)
01.18
"Kết cấu rất tốt, và tất cả đều bằng đồng, cô chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn, rất đáng mua"
Thời gian * lưu trú (ẩn danh)
01.12
"Dịch vụ thương gia tốt và có một chiếc cờ lê đặc biệt làm quà tặng. Giao hàng nhanh, sản phẩm cũng rất tốt, lắp vào nhìn rất đẹp"
q *** 9 (khuyết danh)
01.10
"Rất đẹp trai, cô bé của tôi đã cài đặt nó một cách độc lập thông qua sự hướng dẫn cẩn thận của bộ phận chăm sóc khách hàng"
b *** 1 (giấu tên)
01.06
"Hàng rất tốt, chất liệu ổn, cái ở nhà bị hỏng, rất khớp."
s *** n (khuyết danh)
01.20
"Bộ thay thế hoàn chỉnh, tất cả chất liệu bằng đồng. Không bao giờ lo lắng về việc phun nước khắp nơi nữa. rất hoàn hảo!"
một khối *** (ẩn danh)
2022.12.30
"Chất lượng chắc chắn, chất liệu và kiểu dáng đều là những gì tôi cần, dễ sử dụng, đẹp!"
Quá *** 8 (giấu tên)
2022.12.26
"Hậu cần nhanh chóng, chất lượng là trên hết, giá rẻ, thái độ phục vụ của thương gia tốt, tôi giới thiệu cho mọi người. thật sự tốt"
Quả *** 7 (Khuyết danh)
01.08
"Nó trông cao và rất hợp với phòng tắm của tôi, sau khi thay nó, chậu rửa mặt của tôi lại trông như mới."
t *** 4 (khuyết danh)
01.05
"Rất tốt, thay thế giống như cái mới, giá rẻ và chất lượng tốt"
nhỏ *** 7 (khuyết danh)
2022.12.22
"Đã nhận được vòi rút, chất lượng cũng rất tốt, nước ra nhanh, lắp đặt hơi khó, cửa hàng còn gửi video lắp đặt."
chân *** 7 (giấu tên)
02.03
"Chất lượng vòi rất tốt, đã lắp đặt xong, rất hài lòng."
w *** 6 (ẩn danh)
01.02
"Dễ cài đặt, chất lượng tốt, rất khuyến khích và sẽ quay lại mua những cái khác."
Bồ Đào Nha *** 1 (Khuyết danh)
2022.12.30
"Chất lượng rất tốt, không rỉ sét, nước không bắn tung tóe, điều chỉnh nhiệt độ rất tiện lợi."
l *** y (khuyết danh)
2022.12.30
"Chức năng sản phẩm: phù hợp với ngoại hình Chất liệu: phù hợp với chất lượng sản phẩm: phù hợp với"

0965.68.68.11