tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang Chấn lưu

MÃ SẢN PHẨM: TD-641392212521 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
219,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Mô hình: 4060X4
Phân loại màu: Phân đoạn ba màu được nâng cấp (25-40) x4W phân đoạn ba màu được nâng cấp (40-50) x4W phân đoạn ba màu được nâng cấp (50-60) x4W phân đoạn bốn màu được nâng cấp (36-50) x5W ba màu được nâng cấp phân đoạn màu (36-50)*Hình vuông đơn sắc 6W (8-24) x1W hình vuông đơn sắc đầu cuối (24-36) x1W hình vuông đơn sắc đầu cuối (40-60) x1W hình vuông ba màu đầu cuối (36-50)x2W cao- kết thúc phân khúc ba màu 48-80x2W hai đầu phân khúc ba màu cao cấp 24-40x4W hai đầu trong suốt phân khúc ba màu cao cấp 36-50x4W nâng cấp hai đầu phân khúc ba màu Nâng cấp hai đầu 100-120x2W Phân khúc ba màu 80-100x2W nâng cấp hai đầu phân khúc ba màu Nâng cấp hai đầu 80-120x2W phân khúc ba màu Nâng cấp hai đầu 160-240W phân khúc ba màu Nâng cấp hai đầu 96-160W phân khúc ba màu 160- Nâng cấp hai đầu 200W phân khúc ba màu Nâng cấp đầu thiết bị đầu cuối 25-36x4W phân khúc ba màu Nâng cấp đầu đèn 40-50x4W phân khúc ba màu Nâng cấp thiết bị đầu cuối 40-60x4W phân khúc ba màu (50-60)*6W nâng cấp phân khúc ba màu Đầu đèn 25-40x4W nâng cấp phân khúc ba màu Đầu đèn 50-60x4W
Điện áp: 111V~240V (đã bao gồm)
Loại phụ kiện: Công tắc từ xa có mạch
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang
tăng phô điện tử Đèn LED ổ điện ba màu bắt đầu phân đoạn đèn trần điều khiển làm mờ thông minh phụ kiện chấn lưu không nhấp nháy ballast điện tử chấn lưu đèn huỳnh quang

0965.68.68.11