Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm Chấn lưu

MÃ SẢN PHẨM: TD-693665566811 Đã bán hơn 500
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Model: Bộ nguồn ổ đĩa LED
Phân loại màu: 5-8W [đầu nam 300MA] khuyến mãi đặc biệt 5-8W [đầu nữ 300MA] khuyến mãi đặc biệt 10-16W [đầu nam 300MA] khuyến mãi âm lượng chạy 10-16W [đầu nữ 300MA] khuyến mãi âm lượng chạy 12-18W [300MA Đầu đực] Cường độ chạy 12-18W [Đầu cái 300MA] Cường độ chạy 24-28W [Đầu đực 300MA] Cường độ chạy 24-28W [Đầu cái 300MA] Cường độ chạy 24-28W [Đầu đực 600MA] Cường độ chạy 24-28W [Đầu nữ 600MA] âm lượng chạy 38W đèn pha [600MA nam] âm lượng chạy 38W đèn pha [đầu nữ 600MA] âm lượng chạy 48W đèn pha [600MA nam] âm lượng chạy 48W đèn pha [Đầu nữ 600MA] khuyến mãi âm lượng chạy
Điện áp: 111V~240V (đã bao gồm)
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm
Hàng nghìn bóng led drive power tích hợp đèn âm trần phẳng ballast phụ kiện đèn âm trần chấn lưu dòng điện không đổi 8W12W24W38W tăng phô đèn 1m2 chấn lưu điện cảm

0965.68.68.11