Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax Vòi hoa sen

MÃ SẢN PHẨM: TD-672439477847 Đã bán 27
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
892,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: kiểm soát
Model: KD-63687
Chất liệu: Đồng
hình dạng: hình vuông
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Ôn Châu
Phương pháp lắp đặt: treo tường
Phân loại màu sắc: Ống tròn/mạ điện-nóng và lạnh hình vuông ba cấp cổ điển (khay gửi) ống tròn/mạ điện-hình vuông nóng và lạnh Hình vuông ba cấp (khay gửi) ống tròn/nút mạ điện nóng và lạnh hình vuông ba cấp (gửi khay) ống tròn /Mạ điện-Ba bánh răng của nút nhiệt độ không đổi (khay gửi) Ống vuông/Mạ điện-Ba bánh răng của nút nhiệt độ không đổi (khay gửi) Ống tròn/Mạ điện-Cổ điển bốn bánh răng nóng và lạnh (khay gửi) Ống tròn/Mạ điện-Lạnh và nóng vuông bốn Ống vuông (gửi khay) Ống tròn/mạ điện-mạ nóng và lạnh nút vuông bốn bước (gửi khay) Ống vuông/mạ điện-nóng và lạnh bốn bước vuông (gửi khay) Vuông Ống/mạ điện-nút nóng và lạnh hình vuông bốn bước (khay gửi) Ống vuông/mạ điện-nóng và lạnh đàn piano vuông bốn cấp (khay gửi) Ống tròn/nút nhiệt độ không đổi mạ điện Hình vuông bốn cấp (khay gửi) Hình vuông Nút ống/mạ điện-nhiệt độ không đổi hình vuông bốn cấp (khay gửi) Núm vuông/mạ điện-lạnh Núm nóng [hiển thị kỹ thuật số] có bốn bánh răng (khay gửi) núm vuông/mạ điện-nhiệt độ không đổi [màn hình kỹ thuật số] có bốn bánh răng ( khay gửi) ống vuông/mạ điện-nóng và lạnh [màn hình kỹ thuật số] nút hàng đôi bốn bánh răng (Khay gửi) thanh vuông/mạ điện-nhiệt độ không đổi [màn hình kỹ thuật số] hàng nút kép bốn bánh răng (khay gửi) ống vuông/mạ điện- nóng và lạnh [màn hình kỹ thuật số] piano vuông bốn tốc độ (khay gửi) ống vuông / nhiệt độ không đổi mạ điện [màn hình kỹ thuật số] Piano bốn bánh vuông (khay gửi)
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Loại điều khiển nước nóng và lạnh: điều khiển nhiệt độ không đổi
Loại giá đỡ vòi hoa sen: có thể xoay với thang máy
Loại vòi tắm: vòi tắm đôi
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax
Thông minh nhiệt độ không đổi màn hình hiển thị kỹ thuật số phím đàn piano sen tắm toàn bộ bằng đồng phòng tắm gia đình sen tắm vòi sen tăng áp vòi tắm bảng giá vòi sen tắm vòi sen tắm đứng inax

Customer Reviews

c *** g (khuyết danh)
2022.10.18
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Màu sắc rất đẹp, chất liệu rất thoải mái, chất lượng sản phẩm: rất tốt, không có khuyết điểm, trông rất đẹp, dễ điều chỉnh. Tôi thích cảm giác rộng rãi của dòng nước lớn, sự mềm mại của dòng nước nhỏ và sự thoải mái của dòng nước trung bình. Sạch sẽ và khí quyển."
Lõi *** 6 (Ẩn danh)
2022.10.14
"Có một lý do tại sao nó đắt tiền và giá trị ngoại hình cao hơn các màu khác và tỷ lệ sẽ dễ xử lý hơn các màu khác trong giai đoạn sau. Hiệu ứng nước đầu ra của vòi hoa sen: Sau khi lắp đặt, ông chủ nói rằng áp lực nước rất mạnh, máy nước nóng chưa được lắp đặt và áp lực nước của nước lạnh rất cao, vật liệu và tay nghề: phù hợp với tay nghề của các thương hiệu lớn, tỉ mỉ. Tôi khá hài lòng với nó cho đến nay!"
q *** m (khuyết danh)
2022.10.22
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Em bé rất đẹp, cột vuông dày rất chắc chắn, dễ lắp đặt và vận hành, vòi hoa sen dễ sử dụng, dễ điều chỉnh, hiệu quả nước ra không tệ, nước ra ổn, điều chỉnh cần số tiện lợi , đáp ứng nhu cầu hàng ngày, đến giờ thấy cũng ổn, về sau mình sẽ dùng để đánh giá"
l *** Sinh viên (giấu tên)
2022.10.19
"Toàn bộ sản phẩm đều ổn, bạn có thể tự lắp đặt, sau khi lắp ráp chỉ cần cố định trực tiếp lên tường, lắp đặt rất tiện lợi, sau khi nối nước, tôi đã thử vài bánh răng, nước rất êm, và các nút khá nhạy, tác dụng xả nước chưa tốt, điều tôi hài lòng hơn là khu vực xả nước của vòi hoa sen, nước chảy ra rất mạnh."
t *** 7 (khuyết danh)
2022.09.03
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!xem cho chính mình"
l *** 2 (giấu tên)
2022.08.08
"Không đáng tiền, lưu lượng nước quá nhỏ, không đáng mua! Quay trở lại đầu vòi cũ để sử dụng"
Cảm ơn *** m (giấu tên)
2022.08.14
"Bốn cửa xả nước, và một màn hình hiển thị là tốt"
Solo *** Lin (khuyết danh)
2022.04.20
"Tôi đã sử dụng nó sau khi cài đặt, đẹp và hào phóng,"
q *** 7 (khuyết danh)
2022.05.28
"Khen ngợi, dịch vụ khách hàng tương đối tốt, tôi đã sử dụng nó sau khi cài đặt vài ngày và thấy ổn, vì vậy hãy đánh giá tốt."
6 *** Jiao (Khuyết danh)
2022.04.20
"Đã nhận được hàng, dùng mấy ngày thấy mọi thứ khá ổn!"
Bạc *** Mạnh (Khuyết danh)
2022.06.14
"Em bé sau khi nhận được rất ưng ý, hình dáng và màu sắc cũng rất thích, mình đã chọn rất nhiều ngôi nhà và chắc chắn là mình đã đọc đúng, mong được chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người☺️"
hà *** 2 (khuyết danh)
2022.05.12
"Đừng nói gì cả, chỉ cần nhìn vào các chi tiết trong hình trên, các phụ kiện về mọi mặt đều rất chắc chắn, tôi chân thành khuyên bạn nên mua, không cần phải nói, ngoại hình, tôi nói hàng nghìn đô la, người khác sẽ tin, hàng thật thứ tốt hơn hình ảnh, chất lượng không tốt. Vấn đề là màn hình kiểm soát nhiệt độ rất chính xác và các lỗ thoát nước được làm bằng silica gel, tôi sẽ quay lại nếu cần."
b *** e (khuyết danh)
2022.09.15
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, cài đặt đơn giản, sử dụng thuận tiện và hiệu suất chi phí cao"
Tiểu *** 3 (Khuyết danh)
2022.05.18
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đừng mua nó! Rò rỉ, rỉ sét sẽ không hoàn lại, nhà mới chưa sử dụng, lúc mua bảo không rỉ sét! Đến lượt em hỏi chuyện nước nhà em cười ngặt nghẽo"
z *** 7 (khuyết danh)
2022.05.31
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Xử lý trao đổi! Những gì được thay đổi không phải là yêu cầu của đồng nguyên chất, mà là cơ thể chính của đồng nguyên chất. Yêu cầu trả lại và trao đổi!"
Cang *** ( giấu tên )
2022.04.21
"Đã cài đặt, rất đẹp, thiết thực, giao hàng nhanh, người bán có lương tâm"
vi *** 8 (ẩn danh)
2022.04.16
"Tính thực tế và ngoại hình rất tốt, tôi rất thíchChất lượng tốt, đã được cài đặt sẵn, dễ sử dụng"
t *** 2 (khuyết danh)
2022.04.20
"Chất lượng sản phẩm tốt, chất liệu rất tốt, ngoại hình ưa nhìn, rất hài lòng khi mua sắm"
m *** 2 (khuyết danh)
2022.04.20
"Chất liệu tốt, rẻ hơn so với cửa hàng thực, mong hiệu quả lắp đặt"
một *** 6 (giấu tên)
2022.04.24
"Chất lượng tốt, giá cả phải chăng, dễ lắp đặt, vật liệu chắc chắn"

0965.68.68.11