Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy van góc

MÃ SẢN PHẨM: TD-656218499585
Free Shipping
644,000 đ
Phân loại màu:
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: tàu ngầm / tàu ngầm
Dòng: Van góc nhỏ F403
Chất liệu: Đồng thau
Phân loại màu sắc: Bề mặt sáng bóng 01 màu đồng-có thể kết nối với hai đường ống dẫn nước vào 4 điểm-Bề mặt đồng sáng bóng-có thể kết nối với máy giặt 4 điểm + Máy giặt 6 điểm Bề mặt sáng bóng 05 đồng-có thể kết nối với hai máy rửa 4 điểm - có thể kết nối với súng phun rửa + máy rửa 6 điểm (gửi đế) Mặt sáng 08 đồng - có thể kết nối với súng phun rửa + ống dẫn nước 4 điểm (gửi đế) 09-đen mờ-có thể kết nối với hai ống dẫn nước 4 điểm 10-đen mờ - có thể kết nối với 4 điểm của ống dẫn nước vào + 4 điểm của máy giặt 11-đen mờ - có thể kết nối với 4 điểm cấp nước vào ống + 6 điểm của máy giặt 12-đen mờ - có thể được kết nối với 4 điểm của máy giặt + 6 điểm của máy giặt 13-đen mờ - có thể được Kết nối hai máy giặt 4 điểm 14-đen mờ-có thể được kết nối với súng phun rửa + máy rửa 4 điểm (gửi đế) đen mờ 15-có thể được kết nối với súng phun rửa + máy rửa 6 điểm (gửi đế) 16-đen mờ-có thể được kết nối Súng phun rửa + Ống dẫn nước 4 điểm (đế gửi)
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy
Van góc ba chiều của tàu ngầm một trong hai đầu ra điều khiển kép van tam giác bằng đồng một điểm hai công tắc chia nước van hai đầu ra van góc van góc chữa cháy

0965.68.68.11