2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-678167070402
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
972,000 đ
Phân loại màu:
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2021011001423468
Tình trạng chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: Đèn LED cố định (kiểu âm trần / kiểu treo, thiết bị điều khiển điện tử AC cho mô-đun LED, cấp I, IP20, thích hợp để lắp đặt trực tiếp trên bề mặt vật liệu dễ cháy thông thường)
Mô hình đặc điểm kỹ thuật 3C: xem tệp đính kèm, 220V ~ 50Hz
Thương hiệu: Qingyao
Mô hình: QY-9040
phong cách: đơn giản và hiện đại
Phân loại màu: Nguồn sáng bảo vệ mắt mới được nâng cấp ≥97 ngón tay hiển thị 441 trắng 40CM Hứa hẹn nguồn sáng bảo vệ mắt mới nâng cấp ≥97 ngón tay hiển thị 441 trắng 50CM Hứa hẹn nguồn sáng bảo vệ mắt mới nâng cấp ≥97 ngón tay hiển thị 441 đen 40CM Hứa hẹn ánh sáng bảo vệ mắt mới nâng cấp nguồn hiển thị ≥97 Ngón tay 441 Màu đen 50CM Promise 442 White White White [45CM] Promise 442 White White White [55CM] Promise 442 Black White White [45CM] Promise 442 Black White Leaf [55CM] Promise New Upgrade Eye Protection Light Nguồn ≥ 97 CRI 443 Trắng 40CM Hứa hẹn Nguồn sáng chăm sóc mắt mới được nâng cấp ≥97 CRI 443 trắng 50CM Hứa hẹn Nguồn sáng chăm sóc mắt nâng cấp mới ≥97 CRI 443 đen 40CM Hứa hẹn Nguồn sáng chăm sóc mắt nâng cấp mới ≥97 CRI 443 đen 50CM Hứa hẹn Nguồn sáng chăm sóc mắt nâng cấp mới ≥ 97 CRI 444 trắng 40CM Hứa hẹn nguồn sáng bảo vệ mắt nâng cấp mới ≥ 97 CRI 444 Trắng 50CM Hứa hẹn nguồn sáng bảo vệ mắt nâng cấp mới ≥ 97 CRI 444 đen 40CM Hứa hẹn nguồn sáng bảo vệ mắt nâng cấp mới ≥ 97 CRI 444 Đen 50CM Hứa hẹn 445 Trắng lá trắng [ 40CM] Promise 445 White White Leaf [50CM] Promise 445 Black White White [40CM] Promise 445 Black White White [50CM] Promise New Advanced Eye Care Nguồn sáng ≥97 CRI 446 White 40CM Promise New Upgrade Eye Care Nguồn sáng ≥97 CRI 446 Trắng 50CM Promise New Nguồn sáng chăm sóc mắt nâng cấp ≥97 CRI 446 đen 40CM Hứa hẹn nguồn sáng chăm sóc mắt nâng cấp mới ≥97 CRI 446 đen 50CM Hứa hẹn nguồn sáng chăm sóc mắt nâng cấp mới ≥97 CRI 447 trắng 50CM Hứa hẹn nguồn sáng chăm sóc mắt nâng cấp mới ≥97 CRI 447 trắng 60CM Promise nguồn sáng bảo vệ mắt mới nâng cấp ≥ 97 CRI 447 đen 50CM Promise nguồn sáng bảo vệ mắt mới nâng cấp ≥ 97 CRI 447 đen 60CM Promise mẫu đầu lắc tròn màu trắng [50CM] Mẫu lắc đầu tròn Promise đen [50CM] Promise vàng mô hình đầu lắc tròn [50CM] Mô hình lắc Promise White Terrace [50CM] Mô hình lắc Promise Black Terrace [50CM] Mô hình lắc Promise Golden Terrace [50CM] Promise
Đèn có nguồn sáng hay không: có
Điện áp: 111V ~ 240V (bao gồm)
Vật liệu chính thân đèn: sắt
Vật liệu chính chụp đèn: PVC
Loại nguồn sáng: đèn led
Thủ công: other / other
Khu vực chiếu xạ: 10㎡-15㎡
Loại điều khiển: Khác
Hình dạng bóng râm: tròn
Vật liệu phụ trợ chụp đèn: PVC
Thời gian bảo hành: 3 năm
Vật liệu phụ thân đèn: nhôm
Loại thông minh: Không hỗ trợ thông minh
Cho dù điều khiển thông minh: không
Loại đèn âm trần: Đèn trần sắt
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí
2022 mới đèn phòng ngủ đèn quạt đèn học nhà hàng đơn giản hiện đại quạt vô hình tích hợp đèn trần quạt trần trang trí quạt trần trang trí

0965.68.68.11