AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox Van 1 chiều

MÃ SẢN PHẨM: TD-614394862811
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
Phân loại màu:
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: aireng
Mô hình: AKH / AKU
Chất liệu: nhựa / đồng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Ôn Châu
Phân loại theo màu sắc: Van một chiều khí AKH04-00 Van một chiều khí AKH06-00 Van một chiều khí AKH08-00 Van một chiều khí AKH10-00 Van một chiều khí AKH12-00 Van một chiều khí AKU04-00 Van một chiều khí-lỏng màu đen AKU04-00 Van một chiều khí-lỏng trắng AKU06-00 Van một chiều khí-lỏng màu đen Van một chiều khí-lỏng AKU06-00 trắng Van một chiều khí-lỏng AKU08-00 màu đen Van một chiều khí-lỏng AKU08-00 màu trắng Van một chiều khí-lỏng AKU10-00 Đen khí AKU10-00 -van kiểm tra chất lỏng trắng AKU12-00 van kiểm tra khí-lỏng màu đen Van kiểm tra khí-lỏng AKU12-00 trắng
Cấu trúc van: thẳng qua
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox
AKH06/08/04/10/12-00 van 1 chiều inox van 1 chieu inox

0965.68.68.11