Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ Bản lề cửa gỗ

MÃ SẢN PHẨM: TD-682500449161
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
337,000 đ
Phân loại màu:
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: GUFIA
Mô hình: 8916
Vật liệu: thép không gỉ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Quảng Châu
Phương pháp cài đặt: tích hợp / không có nắp
Độ dày: khác
Phân loại màu: H916-100 H916-120
Phương pháp đóng: Bản lề lực một giai đoạn
Cơ sở: Đã cố định
Loại cánh tay: Cassette
Góc mở cửa: khác
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ
Bản lề 4 inch 5 inch bản lề mở rộng cửa gỗ cổng đúc chịu lực Cửa chịu lực nặng Bản lề bản lề bằng thép không gỉ bản lề xoay cửa gỗ cách bắt bản lề cửa gỗ

0965.68.68.11