Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ Bản lề cửa gỗ

MÃ SẢN PHẨM: TD-645632512277 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
193,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Tình yêu mới
Model: Inox mã góc CT
Vật liệu: thép không gỉ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Quảng Châu
Phương pháp cài đặt: tích hợp / không nắp
độ dày: khác
Phân loại màu sắc: Inox góc mã CT (1 giá), Bộ góc cửa đơn mã CT mã CT, Bộ cửa đôi cửa đôi mã góc thép CT, Bộ góc sắt mã CT/Bộ góc cửa sắt mã CT bạc Bộ cửa đơn hoàn chỉnh/Sắt góc CT bạc cửa đôi mã góc Trọn bộ/sắt bạc mã góc CT/sắt đen mã góc CT bộ cửa đơn hoàn chỉnh/sắt đen mã góc CT cửa đôi hoàn chỉnh/thép đen mã góc CT/cửa đơn hoàn chỉnh thép góc mã CT/đen (1 giá) bộ/đen Thép góc mã CT cửa đôi trọn bộ/thép đen mã góc CT + tủ thép hút/thép góc bạc CT mã + tủ hút thép/đen sắt mã CT + tủ thép hút/sắt bạc mã CT + tủ thép hút/đen
Công nghệ bề mặt: chải
Phương pháp đóng cửa: Bản lề lực một giai đoạn
Đơn vị tính giá: trả
cơ sở: cố định
Loại cánh tay: Loại thẻ
Góc mở cửa: khác
Phạm vi áp dụng: cửa gỗ
Phương pháp cài đặt giảm xóc: snap-in
Độ cong cánh tay khớp nối: Cánh tay thẳng
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ
Bản lề cửa tủ cửa gỗ bản lề cửa trên và cửa dưới không có trục che bản lề ẩn bên trong cửa xoay inox mã góc CT bản lề tự đóng cửa gỗ

Customer Reviews

Lee***2
Tháng 12 04, 2022 lúc 16:14
"nên hữu ích"

0965.68.68.11