Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele Bản lề cửa gỗ

MÃ SẢN PHẨM: TD-690730351115
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
223,000 đ
Phân loại màu:
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
màu sắc:
khác
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Park Han
Mô hình: Bản lề / 58 // = *
Chất liệu: other / other
Kích thước: khác / khác
Độ dày: khác
Phân loại màu: [2 cái] Thép không gỉ 304 cố định thủy lực uốn cong lớn [không có nắp] [2 cái] Thép không gỉ 304 cố định thủy lực uốn cong giữa [nửa nắp] [2 cái] Thép không gỉ 304 cố định thủy lực uốn cong thẳng [đầy đủ] [4 Gói 4: Sắt mạ điện uốn cong thông thường cố định [không có nắp] [4 gói] Sắt mạ điện uốn cong thông thường cố định ở giữa [nửa nắp] [4 gói] Sắt mạ điện thông thường uốn cong thẳng cố định [toàn bộ] [4 gói]] Sắt mạ điện thủy lực uốn cong lớn cố định [không có nắp] [4 gói] Sắt mạ điện uốn cong cố định thủy lực ở giữa [nửa nắp] [4 gói] Sắt mạ điện thủy lực uốn thẳng cố định [toàn bộ nắp]
Màu sắc: khác
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele
Bản lề tủ sửa chữa tấm sửa chữa tạo tác phần cứng phụ kiện tủ quần áo lắp đặt cửa gỗ kết nối bản lề inox 304 bản lề gỗ bản lề cửa gỗ hafele

0965.68.68.11