Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa Khóa cửa cơ

MÃ SẢN PHẨM: TD-673009140151
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,842,000 đ
Phân loại màu:
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Phù hợp với độ dày của cửa:
45-55mm
> 55mm
hướng mở cửa:
bên trái
bên trái bên trái
bên phải bên trong
bên phải bên ngoài
Bạn có chìa khóa không:
cùng với chìa khóa
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Solos
Mô hình: M6886
Chức năng sử dụng: khóa cửa trong nhà khóa cửa khác / khác
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Phật Sơn
Phân loại màu sắc: Số 19 rắn mặt trước thông thường [lưỡi vuông] [lắp cửa], số 21 nhanh kép thường [lưỡi vuông] [lắp cửa], số 22 rắn mặt trước thường [hình trụ] [lắp cửa], số 24 tốc độ kép thường xuyên [Xi lanh] [lắp đặt từ cửa đến cửa] Số 25 5,0mm đặc phía trước dày 5,0mm [lưỡi vuông] [lắp đặt từ cửa đến cửa] Số 27 tốc độ kép dày 5,0mm [lưỡi vuông] [cửa- lắp đặt tận cửa] Số 28 [xi lanh] dày 5,0 mm phía trước [Lắp đặt từ cửa đến cửa] Số 29 [xi lanh] tốc độ kép dày 5,0 mm [lắp đặt từ cửa đến cửa] Kiểu thông thường số 30 [ thân khóa overlord] [lắp từ cửa đến cửa] số 31 dày 5,0m [thân khóa overlord] [lắp từ cửa đến cửa] số 32 kiểu thông thường Cửa bên [lưỡi vuông] [lắp cửa] số 33 thường cửa bên [trụ] [lắp cửa] Số 34 Cửa hông dày 5,0mm [lưỡi vuông] [lắp cửa] Số 35 Cửa hông dày 5,0mm [trụ] [lắp cửa vào cửa] Số 7 dày 5,0mm rắn phía trước [lưỡi vuông] [lắp hướng dẫn] Số 8 5,0mm hoạt động kép [lưỡi vuông] [lắp hướng dẫn] Số 9 5,0mm tốc độ kép [lưỡi vuông] [hướng dẫn] Cài đặt] Số 10 5,0mm dày phía trước [xi lanh] [lắp đặt dẫn hướng] Số 11 [xi lanh] kép dày 5,0 mm [lắp đặt hướng dẫn] Số 12 [xi lanh] tốc độ kép dày 5,0 mm [lắp đặt dẫn hướng] Số 14 dày 5,0 m [overlord thân khóa] [lắp đặt hướng dẫn] Cửa hông số 17 dày 5,0mm [lưỡi vuông] [lắp hướng dẫn] Cửa hông số 18 dày 5,0mm [hình trụ] [lắp đặt hướng dẫn]
Vật liệu bảng điều khiển: thép không gỉ
Độ dày cửa tương thích: 45-55mm> 55mm
Cảnh áp dụng: cửa nhập cảnh khác
Chất liệu đá cẩm thạch: đồng
Vật liệu trụ khóa: đồng
Khóa lưỡi loại: ba lưỡi khóa
Chất liệu khóa lưỡi: đồng
Vật liệu tay cầm: thép không gỉ
Hướng mở: bên trái bên trong bên trái bên ngoài bên phải bên trong bên phải bên ngoài
Khoảng cách trung tâm: other
Khoảng cách khóa: 60mm
Có mang theo chìa khóa hay không: có chìa khóa không
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa
Bộ khóa cửa chống trộm gia đình tay nắm inox phổ thông khóa thân khóa cửa gỗ khóa cửa khóa cơ khóa cửa

0965.68.68.11