Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi

MÃ SẢN PHẨM: TD-620240832705
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
540,000 đ
Số lượng:
Mô hình: NS2-25X
Thương hiệu: CHNT / Chentai
Vật chất: cách nhiệt chống cháy
Phân loại màu: NS2-25X 0.63-1A NS2-25X 1.6-2.5A NS2-25X 2.5-4A NS2-25X 4-6.3A NS2-25X 6-10A NS2-25X 9-14A NS2-25X 20-25A
Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi
Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi
Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi
Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi
Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi
Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi
Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi
Bộ ngắt mạch khởi động động cơ Zhengtai NS2-25X 2.5-4-6.3A Bộ khởi động bảo vệ quá tải ngắt pha cb 3 pha 100a aptomat mitsubishi

0965.68.68.11