Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls

MÃ SẢN PHẨM: TD-546623938691
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
272,000 đ
Đánh giá hiện tại:
32A
40A
50A
63A
số cực:
2P
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ CCC:  2020970307013424
Thương hiệu: CENOE
Mô hình: CENB1 (DZ47) -2P / 40
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Chế độ cung cấp điện: DC
Điện áp: 1000V trở xuống
Dòng định mức: 32A 40A 50A 63A
Phương pháp dập tắt hồ quang: Máy cắt thổi từ tính
Loại bảo vệ rò rỉ: 2P
Số cực: 2P
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls
Bộ ngắt mạch xe điện 2P Công tắc tương tác trong suốt chuyển đổi điện aptomat chống giật schneider mccb ls

0965.68.68.11