Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21 Van 1 chiều

MÃ SẢN PHẨM: TD-37993970476
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
280,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Dunan
Mô hình: H12X
Chất liệu: Đồng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thiệu Hưng
Phân loại màu: DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
Cấu trúc van: dọc
Phương thức kết nối: Chủ đề
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21
Dunan Spring Spring Valve Lắp đặt Van chống Van Dừng Dừng Dừng Ngừng Ngừng Nước Chừng tổn thất Van chống lại Van chống lại dòng chảy 4 điểm 6 điểm và 1 inch van 1 chiều inox van 1 chieu 21

0965.68.68.11