Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng Khóa cửa cơ

MÃ SẢN PHẨM: TD-629118800944
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
552,000 đ
Phân loại màu:
Mô hình: Sức mạnh năm lỗ dính liền
Mô hình: Sức mạnh ba lỗ dính liền
Mô hình: Độ bền chia năm lỗ
Mô hình: Sức mạnh Đồng cổ 5 lỗ dính liền (Blade C Grade)
Mô hình: sức mạnh chia năm lỗ (lớp lưỡi C) bạc
Phù hợp với độ dày của cửa:
35-50mm
hướng mở cửa:
Phổ quát
Bạn có chìa khóa không:
cùng với chìa khóa
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wanjin
Mô hình: Khóa ba lô cường lực
Chức năng sử dụng: khóa cửa
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Trung Sơn
Phân loại màu sắc: Mô hình: Sức mạnh Xiêm năm lỗ Mô hình: Sức mạnh Xiêm ba lỗ Mô hình: Sức mạnh Xiêm năm lỗ Mô hình: Cường lực Xiêm năm lỗ (Lưỡi C Grade) Đồng Cổ Mẫu: Cường lực Chia năm lỗ (Lưỡi C Grade) màu bạc
Độ dày cửa tương thích: 35-50mm
Phương pháp mở khóa: mở khóa bằng chìa khóa
Cảnh áp dụng: cửa ra vào
Vật liệu trụ khóa: đồng
Khóa lưỡi loại: ba lưỡi khóa
Vật liệu xử lý: Hợp kim kẽm
Hướng mở cửa: Phổ thông
Khoảng cách khóa: 60mm
Có mang theo chìa khóa hay không: có chìa khóa không
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng
Khóa cửa chống trộm kiểu cũ khóa cửa chéo bên ngoài sức mạnh khóa ba lỗ cơ khí ba lỗ năm lỗ khóa chia lõi đồng

0965.68.68.11