lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều Van 1 chiều

MÃ SẢN PHẨM: TD-525984645294
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
Phân loại màu:
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Telu
Mô hình: Van một chiều nhà vệ sinh
Chất liệu: Đồng
Phân loại màu: Loại A: 4 điểm tơ ngoài đến tơ trong Loại B: 4 điểm tơ trong ra tơ ngoài Loại C: 4 điểm tơ ngoài chảy ra tơ ngoài
Cấu trúc van: thẳng qua
Phương thức kết nối: Chủ đề
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Van một chiều nhà vệ sinh khớp nối 4 điểm van nước đầu vào chống làm sạch bồn cầu chất lỏng chảy ngược dòng chảy ngược đường ống nước máy nước nóng van một chiều van thoát nước 1 chiều van gió 1 chiều

0965.68.68.11