Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan Rèm vải

MÃ SẢN PHẨM: TD-602482549795
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Sợi Yuelong
Chức năng: truyền ánh sáng
Chất liệu: Sợi
mô hình: trơn
phong cách: phong cách Bắc Âu
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thiệu Hưng
Kích thước: Chiều rộng 4,0 * Chiều cao 2,7 Móc 1 miếng Chiều rộng 3,5 * Chiều cao 2,7 Móc 1 miếng Chiều rộng 3,5 * Chiều cao 2,5 Móc 1 miếng Chiều rộng 3,0 * Chiều cao 2,7 Móc 1 miếng Chiều rộng 3,0 * Chiều cao 2,5 Móc 1 miếng Chiều rộng 2,5 * Chiều cao 2,7 Móc 1 miếng Chiều rộng 2,5 * Chiều cao 2,5 Móc 1 miếng Chiều rộng 2,0 * Chiều cao 2,7 Móc 1 miếng Chiều rộng 2,0 * Chiều cao 2,5 Móc 1 miếng Chiều rộng 1,5 * Chiều cao 2,5 Móc 1 miếng Chiều rộng 1,5 * Chiều cao 2,7 Móc 1 miếng Chiều rộng 3,5 * Chiều cao 2,7 Đấm 1 miếng Rộng 3,0 * H2.7 đục lỗ 1 mảnh chiều rộng 2.0 * chiều cao 2,7 cú đấm 1 miếng chiều rộng 2,5 * chiều cao 2,7 cú đấm 1 miếng chiều rộng 2,5 * chiều cao 2,5 cú đấm chiều rộng 1 miếng 2,0 * chiều cao 2,5 cú đấm 1 miếng Tùy chỉnh: giá vải trên mét (burr) chiều rộng 1,0 * chiều cao 1,3 giá trải nghiệm giá chiều rộng 1,3 * chiều cao 1,8 giá trải nghiệm giá chiều rộng 1,5 * 1,8 giá trải nghiệm giá chiều rộng 2,0 * chiều cao 2,0 móc 1 miếng chiều rộng 1,3 * chiều cao 1,8 Giá ngói Velcro chiều rộng 1,5 * 1,8 Giá ngói Velcro
Phân loại màu sắc: Royal Blue Noble White Autumn Whispers (trắng) Autumn Whispers (be) Classic Coffee Autumn Whispers (xám) Senior Grey Romantic Powder Apricot Beige Water Blue Dark Green Grey cao su Đỏ với viền xanh đậm Plus viền vàng Royal Blue Plus quý tộc Trắng mặt dây chuyền màu xanh lá cây đậm và mặt dây chuyền hạt màu trắng lắng nghe màu trắng băng lắng nghe màu xám băng
Phong cách: Màn cửa đục lỗ thông thường
Kiểu đầu rèm: xếp nếp phẳng khác
Có nhập không: Không
Có bao gồm phí gia công phụ kiện hay không: Đã bao gồm phí gia công phụ kiện nhưng không bao gồm phí gia công phụ kiện
Số hàng: Qingwumanying
Thành phần nguyên liệu: polyester
Đối tượng áp dụng: cửa sổ lồi cửa sổ hình bát giác cửa sổ bay cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khác / cửa sổ phẳng khác cửa sổ vòng cung
Đơn vị định giá: Mét
Cho dù điều khiển thông minh: không
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan
Màn hình trắng màn hình màn hình màn hình trong suốt ánh sáng và những người không thấm nước bóng mờ màn hình cửa sổ cửa sổ cửa sổ màu trắng cát mantle Magic Sticker màn hình cửa sổ trắng rèm voan rèm voan

0965.68.68.11