phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn Phụ kiện rèm cửa

MÃ SẢN PHẨM: TD-607728689027 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
197,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
kích cỡ:
2 giá
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Xinshengyuan
Phân loại màu sắc: Đầu vương miện-răng đầu vương miện trắng-Đầu vương miện mạ vàng hồng UV-Đầu vương miện bằng gỗ gụ-Phi mạ vàng UV Đầu vàng vẽ tay-Thỏi trắng vẽ tay Đầu vàng hồng-Thỏi vàng hồng Đầu vàng vẽ tay -gỗ gụ đầu nhỏ tươi-ngà Trắng nhỏ trong suốt-xám nhỏ tươi-vàng hồng đầu nhỏ trong suốt-quý ông xanh nhỏ trong suốt-đầu đèn lồng đen-đầu đèn lồng trắng ngà-đầu đèn vàng hồng-đầu đèn gỗ gụ-đầu nhôm vàng -đầu nhôm trắng ngà-đầu nhôm vàng hồng-dây vàng gụ đầu vàng vẽ tay-dây vàng trắng vẽ tay-đầu xi lanh đen-đầu xi lanh trắng-đầu cánh hoa tre đen-đầu cánh hoa tre trắng-nắp tròn đen -Nắp tròn trắng ngà-Nắp tròn gỗ gụ - Vàng hồng
Mã số: TH
Năm niêm yết Mùa: Mùa đông 2019
Kích thước: 2 giá
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn
phụ kiện may rèm Thanh rèm đầu trang trí đầu thanh La Mã đầu hai đầu cắm đầu nắp đầu cắm rèm nắp thanh rèm phụ kiện phụ kiện mành rèm phụ kiện làm rèm cuốn

Customer Reviews

Pi *** 3 (Khuyết danh)
01.12
"Đầu trang trí rèm của cửa hàng này đẹp hơn đầu rèm tôi đã mua, vừa vặn, thái độ phục vụ khách hàng tuyệt vời, tôi rất hài lòng."
Po *** 6 (Khuyết danh)
01.14
"Chất lượng của em bé rất tốt, kiểu dáng đẹp, cửa hàng phục vụ tận nơi, tôi rất hài lòng, cả năm điểm"
Yong *** j (khuyết danh)
01.03
"Đẹp. Và nó là kinh tế và đã mua lại nhiều lần"
t *** 5 (giấu tên)
01.09
"Rất tốt, đã cài đặt nó khi tôi trở lại, bầu không khí cao cấp và cao cấp!"
t *** 9 (khuyết danh)
2022.12.27
"Trông tuyệt vời và hoàn toàn phù hợp với thanh treo rèm của tôi. Màu sắc cũng đẹp và trông rất khí quyển."
c *** 4 (khuyết danh)
2022.12.22
"Hàng thật, cầm trên tay rất nặng, chất lượng rất tốt, giao hàng nhanh, có thể trực tiếp lấy."
c *** 3 (khuyết danh)
2022.12.23
"Ngoại hình khá cao, chất lượng cũng tốt, muốn gửi thêm 2 cái nữa nhưng địa chỉ không hỗ trợ."
Chí *** 4 (Khuyết danh)
2022.11.23
"Đánh giá chung: Hình thức đẹp, khí chất, chất liệu dày dặn, nhìn chắc chắn, kết nối hoàn hảo với cây sào trước đây của mình."
Jane *** j (Khuyết danh)
2022.11.21
"Kích thước rất vừa vặn, giao chuyển phát nhanh không bị hư hỏng gì, lắp đặt rất tốt, nhìn đẹp"
Quách *** 4 (khuyết danh)
2022.11.18
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Vợ tôi nói rằng sau khi thay đổi quả đầu này, tôi ngay lập tức cao lên???"
l *** s (giấu tên)
2022.11.17
"Không tệ, rất dày, ở nhà dùng lâu mới mục, kích thước này vừa phải, rất tiết kiệm chi phí"
2 *** Liu (Khuyết danh)
2022.11.07
"Giống như một chiếc đèn lồng nhỏ, tay nghề tốt và đẹp, tôi rất thích nó"
x *** 1 (giấu tên)
2022.11.17
"Chất lượng tốt, độ cứng cao, thành dày, tốt hơn nhiều so với phích cắm ban đầu bằng thanh treo rèm."
Choi *** 0 (Khuyết danh)
2022.11.05
"Sản phẩm đã được lắp đặt và chất lượng rất tốt, đường kính 28 thanh treo rèm có ray trượt. Nó sẽ được chặt chẽ. hai phát nữa"
Xue *** 7 (khuyết danh)
2022.11.15
"Tôi nóng lòng muốn cài đặt nó, nó rất phù hợp, tôi đã mua nó nhiều lần, nó tốt, tôi cảm thấy tốt!"
Thanh Qi *** (khuyết danh)
2022.11.08
"Được đóng gói riêng, màu sắc đẹp và khá nặng! đáng mua"
thương *** em (khuyết danh)
2022.11.17
"Cái ở nhà bị hỏng nên mình sửa qua mạng rất tiện và chất lượng."
không phải *** 8 (khuyết danh)
2022.09.14
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!khá ưa nhìn"
t *** 0 (ẩn danh)
2022.10.11
"Đánh giá chung: Đáng ngạc nhiên là tốt! Cảm giác sờ vào: rất có họa tiết Màu sắc hoa văn: trắng cực hợp Chất liệu vải: Kiểu dáng rất đẹp, đúng như mong đợi, mình đã lựa chọn kỹ lưỡng, để mình cho các bạn xem hình thật"
Xổ số *** đen (khuyết danh)
2022.09.20
"Đánh giá chung: Nhìn chung rất tốt, rất hài lòng Màu sắc hoa văn: Không có sự khác biệt về màu sắc Cảm giác chạm vào: Cảm giác tốt Chất liệu vải: Chất liệu tốt"

0965.68.68.11