Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua Phụ kiện rèm cửa

MÃ SẢN PHẨM: TD-623380146956 Đã bán 900+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Menello
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Tô Châu
Phân loại màu sắc: Nhẫn câm - xanh quý ông - 20 nhẫn câm - bột công chúa - 20 nhẫn câm - xanh tươi - 20 nhẫn câm - đen kim cương - 20 nhẫn câm - trắng ngọc trai - 20 nhẫn câm - xám cao cấp - 20 Nhẫn câm - Xanh dương quý ông - 50 Nhẫn im lặng - Hồng công chúa - 50 Nhẫn im lặng - Xanh tươi - 50 Nhẫn im lặng - Đen kim cương - 50 Nhẫn im lặng - Trắng ngọc trai - 50 Nhẫn im lặng - Xám cao cấp - 50 Móc thép không gỉ ------- 20 thép không gỉ móc ------- 50 móc vua bằng vải ------- 20 móc vua bằng vải ------- 50 móc chữ S nhỏ ----------- 20 móc chữ S nhỏ móc ------------ 50 vòng + 10 móc thép không gỉ (mặc định màu trắng) 20 vòng + móc thép không gỉ (Mặc định màu trắng) Vòng treo + móc thép không gỉ - mỗi vòng 50 cái (màu trắng theo mặc định) 20 chiếc kẹp inox 50 chiếc kẹp inox 100 chiếc kẹp inox
Mục số: MNL023
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2020
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua
Phụ kiện rèm Khóa rèm Khóa móc Khóa Vòng treo Vòng Khóa thanh La Mã Khóa rèm tắm Vòng Đa năng Kẹp móc Giường rèm phụ kiện rèm kéo phu kien man cua

Customer Reviews

pro *** cá (ẩn danh)
01.07
"Mỗi lần nhận được hàng là tôi rất vui, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đánh giá là đầu tôi lại ong ong lên. May mắn thay, bạn, đấng toàn năng, đã tổng hợp một bộ mẫu mua sắm trực tuyến tổng hợp, nếu bạn muốn đọc đánh giá và quyết định có nên mua em này hay không, bạn có thể dừng lại. Bởi vì bạn có thể không tin những gì tôi nói, nhưng tôi kiên quyết muốn khen ngợi, tại sao? Cho em đánh giá em này nhé, giá ổn, chất lượng ổn, giao hàng tận nơi, chính chủ tốt."
c *** 1 (giấu tên)
01.12
"Rất hài lòng"
mưa *** a (khuyết danh)
01.05
"chất lượng tốt!"
g *** i (khuyết danh)
2022.12.25
"Chất lượng tốt và giá cả phải chăng rất đáng để mua."
Màu xanh lá cây tốt nhất ( Ẩn danh )
2022.11.30
"Dễ sử dụng, trơn tru và mượt mà. Lần mua thứ hai."
Huân *** zi (khuyết danh)
2022.11.01
"Mẫu mã bên ngoài đẹp, kích thước phù hợp, đóng gói cẩn thận và đầy đủ, bé dùng rất thích, sờ rất thích, màu không xanh như tưởng tượng, hahaha, tốc độ giao hàng nhanh, thái độ phục vụ rất tốt tốt"
Màu xanh lá cây tốt nhất ( Ẩn danh )
2022.11.17
"Đánh giá chung: Sản phẩm dễ sử dụng, thái độ phục vụ cũng tốt Cảm giác sờ: Trơn Màu sắc hoa văn: Giống mô tả Chất liệu vải: Nhựa inox"
f *** m (khuyết danh)
2022.10.09
"Mua vòng rèm trực tuyến rẻ hơn nhiều so với cửa hàng thực, chất lượng tốt và màu sắc phù hợp hơn"
Yu *** m (khuyết danh)
2021.03.12
"Em nhầm rồi, em tưởng vòng tròn nhỏ bên dưới có thể tách ra được, rẻ quá, lười trả lại, cứ để qua một bên"
y *** o (khuyết danh)
2021.05.16
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
t *** 6 (khuyết danh)
2021.05.19
"Rất tốt, dễ sử dụng, chất lượng tốt và kiểu dáng rất đẹp, tôi rất thích, tôi sẽ quay lại lần sau, khen ngợirất hữu ích"
t *** 0 (ẩn danh)
2021.06.11
"Bên trong gói hàng chưa thấy thợ lắp nên bạn đừng mở ra nhé, mình tin tưởng vào chất lượng sản phẩm bên bạn."
hoặc *** 7 (ẩn danh)
2021.12.17
"Kích thước vừa phải và dễ lắp đặt ?"
nhỏ *** 9 (khuyết danh)
2022.02.22
"Chất lượng rất tốt, rất đáng mua, lần sau mình sẽ tiếp tục ủng hộ"
Ga *** 9 (Khuyết Danh)
2022.01.17
"Lớn hơn một chút so với dự kiến, nhưng rất tốt, ma sát tương đối nhỏ, tốt hơn nhiều so với vòng kim loại"
t *** 7 (khuyết danh)
2021.04.12
"Em bé rất ngoan, và thái độ phục vụ khách hàng rất tốt!"
Từ *** ying (khuyết danh)
2022.03.30
"Tôi đã thay một chiếc rèm bằng vật liệu thừa ở nhà, nó khá tốt"
t *** 0 (ẩn danh)
2022.05.25
"Theo mô tả của người bán, bạn có thể mua nó. Tốt hơn so với những gì tôi đã mua trong một cửa hàng vật lý. Khi đó, việc giao rèm cửa không tốt chút nào! Hậu cần cũng nhanh"
không *** 5 (khuyết danh)
2021.09.08
"Rèm ở cửa hàng này đã nhận được hàng ngay sau khi tôi đặt hàng, nhìn chung tôi hài lòng với việc nhận hàng, thanh treo rèm ăn khớp rất chắc chắn, đường kính ống rất dày và dày, rèm cũng nặng, có Không có vấn đề gì khi treo chúng. Tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trước khi đặt hàng và hỏi cách chọn kích thước. Sau khi đặt hàng theo khuyến nghị, nó rất phù hợp. Sau đó, vải rèm rất tốt. Mọi chi tiết đều được gia công cẩn thận. Nhìn chung , Tôi rất hài lòng. Sau khi lắp đặt, rèm có kết"
Vương *** nam (khuyết danh)
2021.06.21
"Những điều nhỏ là tốt, đáng mua"

0965.68.68.11