quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-670392979882 Đã bán 56
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
2,006,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2022171001004574
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: Đèn LED cố định (Đèn LED âm trần/đèn LED treo, loại ốp trần/loại treo, thiết bị điều khiển điện tử AC cho mô-đun LED, không điều chỉnh độ sáng, loại I, IP20, thích hợp lắp đặt trực tiếp trên bề mặt vật liệu dễ cháy thông thường)
Model thông số kỹ thuật 3C: HGX202355 120W (148×1W/LED Module), v.v., xem phụ lục để biết chi tiết
Thương hiệu: HUANGAO/ Han Gao
Mô hình: HG21265
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Nhiệt độ màu nguồn sáng Giá trị K: 6000K
Phân loại màu sắc: Một loại không lắc đầu chuyển đổi tần số Điều khiển từ xa 6 tốc độ Hứa hẹn Một loại không lắc đầu chuyển đổi tần số Điều khiển từ xa 6 tốc độ + Điều khiển APP Một loại không lắc đầu chuyển đổi tần số 6 tốc độ thông minh (Tmall Phiên bản Elf) Loại B không lắc đầu chuyển đổi tần số Điều khiển từ xa 6 tốc độ Hứa hẹn B không lắc đầu Chuyển đổi tần số Điều khiển từ xa 6 cấp + Điều khiển APP Loại B không lắc đầu chuyển đổi tần số Trí thông minh 6 cấp (Tmall Elf phiên bản) Loại C không lắc đầu chuyển đổi tần số Điều khiển từ xa 6 cấp Hứa hẹn C không lắc đầu chuyển đổi tần số Điều khiển từ xa 6 cấp + Điều khiển APP Loại C không lắc đầu chuyển đổi tần số Trí thông minh 6 cấp ( Phiên bản Tmall Elf ) Loại D không lắc đầu và chuyển đổi tần số Điều khiển từ xa 6 tốc độ vô hạn Loại A [lắc đầu] Điều khiển từ xa 6 tốc độ + Điều khiển APP Loại A [lắc đầu] 6 tốc độ thông minh (phiên bản Tmall Elf) Loại B [lắc đầu] head] Điều khiển từ xa 6 tốc độ Promise B [lắc đầu] Điều khiển từ xa 6 tốc độ + Điều khiển APP loại B [lắc đầu] chuyển đổi tần số 6 tốc độ thông minh (phiên bản Tmall Elf) chuyển đổi tần số loại C [lắc đầu] điều khiển từ xa 6 tốc độ Điều khiển Promise C Model [lắc đầu] chuyển đổi tần số Điều khiển từ xa 6 tốc độ + Điều khiển APP Loại C [lắc đầu] chuyển đổi tần số 6 tốc độ thông minh (phiên bản Tmall Elf) Loại D [lắc đầu] Điều khiển từ xa 6 tốc độ với chuyển đổi tần số Promise Loại D [lắc đầu] Điều khiển từ xa 6 tốc độ + Điều khiển APP Loại D [lắc đầu] chuyển đổi tần số 6 tốc độ thông minh (phiên bản Tmall Genie)
Đèn có nguồn sáng không: Có
Điện áp: 220V
Vật liệu chính của thân đèn: ABS + khung phần cứng
Vật liệu chính của chụp đèn: Chụp đèn có độ truyền ánh sáng cao PMMA
Loại nguồn sáng: đèn led
Số lượng nguồn sáng: hơn 20
Quá trình: khác / khác
Diện tích chiếu xạ: 10㎡-15㎡
Loại điều khiển: điều khiển giọng nói thông minh Điều khiển ứng dụng điều khiển công tắc thông minh khác
Vật liệu phụ trợ bóng râm: chụp đèn có độ truyền ánh sáng cao PMMA
Thời hạn bảo hành: 3 năm
Vật liệu phụ của thân đèn: ABS + khung phần cứng
Loại thông minh: đã kết nối với Tmall Genie
Cho dù điều khiển thông minh: Có
Hình dạng đèn: đèn chùm quạt
Số lượng phụ kiện: 1
Số đầu đèn: 1
Loại đèn chùm: khác / khác
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại
quạt cánh gỗ Phòng Ngủ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Hộ Gia Đình Phòng Ăn Phòng Khách Lắc Đầu Quạt Đèn Quạt Trần Tích Hợp quạt trần panasonic 5 cánh có đèn quạt trần hiện đại

Customer Reviews

m *** 7 (khuyết danh)
01.05
"Hôm nay mình đã nhận được rồi, anh chủ phục vụ tốt, lịch sự còn hướng dẫn mình cách lắp, đèn quạt mát và sáng quá, đèn quạt giống như hình mô tả, bao bì chắc chắn gọn gàng và không có hư hỏng khi chuyển đến Hồng Kông.Hãy nhanh tay đặt hàngCài đặt trong 15 phút, tôi sẽ quay lại mua lần nữa."
Choi *** 8 (khuyết danh)
2022.12.13
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Một đèn với nhiều chức năng rất thiết thực và rất đẹp. Hoàn toàn không nên mua nhầm! Đèn rất nhẹ và quạt có sáu tốc độ gió, có thể quay 360 vòng / phút, cũng có thể dùng điều khiển từ xa để dừng quạt. Nó thực sự tốt Nó rất thuận tiện!"
s *** 3 (khuyết danh)
01.27
"Tốt, không tệ."
t *** 5 (giấu tên)
2022.11.27
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Sau khi sử dụng được nửa tháng, điều khiển từ xa không thể điều khiển được"
Lu *** sheng (khuyết danh)
2022.11.28
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Không nên, tôi đã mua nó vào ngày 2 tháng 11 và nó bị hỏng vào ngày 23 tháng 11. Dịch vụ hậu mãi nói rằng họ sẽ sắp xếp người đến cài đặt, nhưng nó vẫn chưa được cài đặt. Vâng, bây giờ là ngày nào? ? Chậc, bạn vẫn cần mua chứng nhận 3C, đừng để bị dịch vụ khách hàng lừa, nói rằng tuy không có 3C nhưng hậu mãi được đảm bảo tuyệt đối, chỉ chất lượng thế này thôi sao? Đó là nó? ?"
吥*** 's (ẩn danh)
01.11
"Ánh sáng giống như hình ảnh, không có sự khác biệt về màu sắc. Trông tuyệt vời trên đầu trang, là những gì tôi muốn và giá rẻ"
s *** 7 (khuyết danh)
01.08
"Độ sáng dồi dào, đầy đủ chức năng, giá cả phải chăng, rất hài lòng!"
y *** s (giấu tên)
2022.12.04
"Mẹ tôi muốn một chiếc đèn quạt, và tôi đã chọn cái này sau một thời gian dài. Chắc chắn rồi, nó không bị lăn, nó rất đẹp haha, nó thực sự tuyệt vời sau khi lớp giấy nhựa bị xé ra ~"
l *** 5 (giấu tên)
01.03
"rất tốt"
Mi *** 8 (Khuyết danh)
01.09
"Thật đẹp khi bật đèn"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.12.19
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Ánh sáng rất tốt, đẹp và sáng! Tôi rất thích, quạt cũng rất nhiều gió, rất đáng để mua"
l *** 9 (khuyết danh)
01.12
"Đèn nhỏ quá, chất lượng không nịnh mắt, toàn loằng ngoằng, nhìn hình thì quạt không to bằng tay. Tôi muốn trả lại sản phẩm thông qua thương lượng, nhưng tôi vẫn không đồng ý, tôi phải nói rằng tôi đã bỏ lỡ thời gian trả lại, tôi thực sự không nói nên lời, tôi hy vọng bạn có thể kiếm bộn tiền vì 200 nhân dân tệ.Nhìn ảnh cũng không đến nỗi nào"
Chíh *** b (khuyết danh)
2022.12.17
"1⃣: Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng lúc 11 giờ sáng thứ 5. Sau khi trao đổi về vấn đề đèn, họ cho biết đã chuyển sang bộ phận hậu mãi. Sau một giờ chiều vẫn không có người giải quyết, tôi hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng lần thứ hai thì bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng bộ phận hậu mãi nghỉ việc, vậy tại sao không có? một để đối phó với các dịch vụ khách hàng lúc mười một giờ? ? ? ? ? 2⃣Thứ 5, thứ 6 và thứ 7 vẫn chưa có ai xử lý vấn đề của tôi, vậy ai chịu trách nhiệm về chi phí nhờ chủ đế"
y *** 0 (ẩn danh)
2022.11.29
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Cái này cũng hay, mẹ mình thích"
Xiao *** yiao (khuyết danh)
2022.10.24
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Nó cảm thấy tốt."
m *** 9 (khuyết danh)
2022.11.17
"Ba loại nguồn sáng, mỗi loại có thể điều chỉnh độ nhạy; sáu cấp độ gió, lắc đầu để xoay, đủ cho phòng ngủ nhỏ của riêng bạn"
Lưu *** 0 (Khuyết danh)
2022.12.19
"Rất đẹp và mạnh mẽ!"
Cuốn theo chiều gió ( khuyết danh )
2022.11.29
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Khoảng cách giữa quạt của đèn này và bảng đèn ít nhất là 15 cm, nhìn siêu xấu tại chỗ, chao ôi mua nhầm rồi. Chỉ cần sử dụng nó!"
t *** 0 (ẩn danh)
2022.09.22
"Quá nhiều trục trặc! Tôi hy vọng nhà sản xuất chú ý đến nó và hiệu ứng ánh sáng rất hài lòng"
t *** 2 (khuyết danh)
2022.11.23
"Được trang bị trên một ban công lớn khép kín, phong cách và đẹp mắt! Vẫn sẽ mua một cái"

0965.68.68.11