quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-653914559780 Đã bán 97
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,292,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2022171001004574
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: Đèn LED cố định (Đèn LED âm trần/đèn LED treo, loại ốp trần/loại treo, thiết bị điều khiển điện tử AC cho mô-đun LED, không điều chỉnh độ sáng, loại I, IP20, thích hợp lắp đặt trực tiếp trên bề mặt vật liệu dễ cháy thông thường)
Model thông số kỹ thuật 3C: HGX202355 120W (148×1W/LED Module), v.v., xem phụ lục để biết chi tiết
Thương hiệu: HUANGAO/ Han Gao
Mô hình: HG21442
Công suất: 41W (đã bao gồm) -50W (đã bao gồm)
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Nhiệt độ màu nguồn sáng Giá trị K: 6000K
Không gian áp dụng: phòng ngủ/học tập
Phân loại màu sắc: Điều khiển từ xa không lắc đầu 40cm màu trắng làm mờ vô cấp Điều khiển từ xa không lắc đầu 40cm màu trắng + Điều khiển APP Điều khiển từ xa 40cm màu trắng [lắc đầu] làm mờ vô cấp Điều khiển từ xa 40cm màu trắng [lắc đầu] + Điều khiển APP Điều khiển từ xa 50cm màu trắng không lắc điều khiển từ xa làm mờ vô cấp 50cm màu trắng không có Điều khiển từ xa lắc đầu + Điều khiển APP 50cm màu trắng không lắc đầu mẫu thông minh (phiên bản Tmall Elf) 50cm màu trắng [mẫu lắc đầu] điều khiển từ xa điều khiển từ xa làm mờ vô cấp 50cm màu trắng [mẫu lắc đầu] điều khiển từ xa + điều khiển APP 50cm trắng [mô hình lắc đầu] mô hình thông minh (phiên bản Tmall Elf) Điều khiển từ xa không lắc 50cm màu xám làm mờ vô cấp Điều khiển từ xa không lắc 50cm màu xám + điều khiển APP Mô hình thông minh không lắc 50cm màu xám (phiên bản Tmall Genie) 50cm xám [lắc đầu] điều khiển từ xa làm mờ vô cấp Điều khiển từ xa 50cm màu xám [lắc đầu] + điều khiển APP Điều khiển từ xa 50cm màu xám [Mẫu lắc đầu] Smart Model (Phiên bản Tmall Elf) Điều khiển từ xa không lắc đầu 50cm màu xanh lam Làm mờ vô cấp Điều khiển từ xa không lắc đầu 50cm màu xanh lam + Điều khiển ứng dụng Mô hình thông minh không lắc đầu 50cm màu xanh lam (Phiên bản Tmall Elf) 50cm màu xanh lam [Mẫu đầu lắc] Điều khiển từ xa làm mờ vô cấp Điều khiển từ xa 50cm màu xanh lam [kiểu lắc đầu] + điều khiển APP Điều khiển thông minh 50cm màu xanh lam [kiểu lắc đầu] (phiên bản Tmall Elf)
Đèn có nguồn sáng không: Có
Điện áp: 220V
Vật liệu chính của thân đèn: Nhôm
Vật liệu chính của chụp đèn: Chụp đèn có độ truyền ánh sáng cao PMMA
Loại nguồn sáng: đèn led
Số lượng nguồn sáng: hơn 20
Quá trình: phun sơn mờ
Diện tích chiếu xạ: 10㎡-15㎡
Loại điều khiển: điều khiển giọng nói thông minh Điều khiển ứng dụng điều khiển công tắc thông minh khác
Vật liệu phụ trợ bóng râm: chụp đèn có độ truyền ánh sáng cao PMMA
Vật liệu phụ của thân đèn: ABS + khung phần cứng
Loại thông minh: đã kết nối với Tmall Genie
Cho dù điều khiển thông minh: Có
Hình dạng đèn: đèn chùm quạt
Số đầu đèn: 1
Loại đèn chùm: Đèn chùm sắt rèn
Thời hạn bảo hành: 3 năm
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại
quạt cánh gỗ Quạt Trần Đèn 2022 Mới Phòng Ngủ Phòng Ăn Phòng Khách Hộ Gia Đình Vô Hình Lắc Đầu Quạt Điện Đèn Quạt Trần Tích Hợp Đèn quạt đèn ốp trần quạt trần đèn hiện đại

Customer Reviews

q *** o (khuyết danh)
01.29
"Không sao, mình chưa dùng, độ sáng đủ dùng, mình mua loại đầu lắc, nhưng điều khiển từ xa thấp quá, sản xuất tại Trung Quốc thật nhưng toàn tiếng anh, mình không hiểu gì cả"
h *** 8 (khuyết danh)
01.08
"Bạn chỉ cần dùng thử là được, và tôi sẽ đánh giá sau."
3 *** tôi (giấu tên)
2022.11.24
"Nó thực sự là phúc âm của những ngôi nhà nhỏ tiết kiệm rất nhiều không gian, và tất cả những người đẹp đều rất thích nó. Tôi đã mua một chiếc quạt có thể xoay và nó có thể thổi đến mọi ngóc ngách trong nhà, thật tuyệt"
s *** k (khuyết danh)
01.17
"Vận chuyển làm hoa ? làm vật trang trí ?"
Roman * thing (ẩn danh)
2022.11.21
"Đã lắp đặt và cửa hàng cũng gửi pin chu đáo, đồ không tệ, đẹp"
di *** 7 (khuyết danh)
01.16
"Chức năng hoàn hảo, đèn và quạt có thể bật tắt độc lập, độ sáng đủ dùng, tốc độ quạt ổn nhưng khi chỉnh 5 độ và 6 độ thì hơi ồn. Tuy nhiên, phong cách khác với hình ảnh của người bán, bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng góc ảnh chỉ khác, hãy cùng xem và nhận xét theo suy nghĩ của bạn!"
c *** 6 (khuyết danh)
2022.12.30
"Rất hài lòng, độ sáng vừa đủ, gió cũng rất mạnh, rất đáng muaRất hài lòng, độ sáng tốt, độ dày OK"
lol ** tưởng tượng (khuyết danh)
2022.12.06
"Đèn sáng ba màu, tổng thể vẫn rất tốt"
một *** tôi (ẩn danh)
2022.12.10
"Tiếng ồn của quạt bình thường, tiếng gió bình thường, độ sáng bình thường, tôi hài lòng với sản phẩm... Tôi hy vọng nó sẽ bền"
Sốt Xin *** (khuyết danh)
2022.12.07
"Rất tốt, đèn đủ sáng, quạt trong phòng ngủ đủ mạnh"
m *** n (khuyết danh)
2022.10.10
"Hình thức đơn giản mà đẹp, công suất gió có thể điều chỉnh 6 cấp độ, đèn có thể điều chỉnh độ mờ 3 màu, có thể điều chỉnh độ sáng tối, hoàn hảo"
m *** đậu (khuyết danh)
2022.11.19
"Video được bật ở tốc độ gió 5 bánh răng. Không sao, và nó vẫn im lặng. Hiện tại có quá nhiều đèn và chuyển đổi vô cấp hơi phức tạp. Điều khiển từ xa màu vàng và không có tiếng Trung Quốc. Đèn flash , độ sáng vừa đủ , hy vọng bền"
Zheng *** fa (khuyết danh)
2022.09.06
"Đã lắp rồi, rất tốt, mang theo quạt rất tiện, không ảnh hưởng đến tổng thể, thiết kế rất đẹp"
t *** 8 (khuyết danh)
2022.11.04
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mình mua lâu rồi hôm nay mới lắp quạt, đầu lắc 360 độ rất tốt."
Ruột gà *** (khuyết danh)
2022.08.18
"Người nhà mình nói đèn này mua là tốt, mình đã mua mấy cái đèn quạt rồi và chỉ có cái này ưng ý nhất. Yên tĩnh, không bị chóng mặt khi gió thổi"
Thành phố Net *** (khuyết danh)
2022.08.15
"Hình thức đèn đẹp, quạt mạnh, chất lượng rất tốtNó hoạt động thực sự tốt trong một thời gian"
s *** 9 (khuyết danh)
2022.11.14
"khá tốt! quạt vẫn ổn"
l *** 7 (khuyết danh)
2022.11.18
"nó tốt"
t *** 0 (ẩn danh)
2022.09.18
"Phạm vi cấp gió đủ rộng, lắp ở phòng trẻ em, lắp vào là sử dụng được ngay, đèn đủ sáng, sàn tương đối thấp nên mình chọn kiểu này, công suất gió có thể điều chỉnh 6 cấp bánh răng, và hiệu ứng cung cấp không khí rất mạnh mẽ."
Tâm *** gỗ (khuyết danh)
2022.10.04
"Độ sáng của đèn rất tốt, có thể điều chỉnh màu sắc, điều chỉnh quạt 6 mức, đầu lắc 360 độ thực sự rất mãn nhãn"

0965.68.68.11