rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa Rèm nhựa

MÃ SẢN PHẨM: TD-606528051269
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
282,000 đ
Phân loại màu:
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
Ghi chú

Số lượng:
Chức năng: trang trí + che nắng bán phần
Chất liệu: rèm vải + rèm vải
Mô hình: Cây và hoa
phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Bắc Kinh
Kích thước: Chiều rộng 90 Chiều cao 120 Chiều rộng 120 Chiều cao 120 Chiều rộng 100 Chiều cao 100 Chiều rộng 100 Chiều cao 120 Chiều rộng 100 Chiều cao 150 Chiều rộng 120 Chiều cao 150 Chiều rộng 150 Chiều cao 120 Chiều rộng 130 Chiều cao 150 Chiều rộng 150 Chiều cao 130 Chiều rộng 150 Chiều cao 150 Chiều rộng 160 Chiều cao 160 Chiều rộng 150 Chiều cao 160 Chiều rộng 160 Chiều cao 150 Chiều rộng 150 Chiều cao 200 Chiều rộng 200 Chiều cao 150 Chiều rộng 180 Chiều cao 150 Chiều rộng 150 Chiều cao 180 Chiều rộng 180 Chiều cao 200 Chiều rộng 200 Chiều cao 180 Chiều rộng 180 Chiều cao 180 Chiều rộng 130 Chiều cao 120 Chiều rộng 120 Chiều cao 130 Chiều rộng 200 Chiều cao 200
Phân loại màu sắc: dây kéo trong suốt + xung quanh dây kéo khóa dán hình vuông màu xám + toàn bộ xung quanh dây kéo khóa dán hình khối nước màu trắng + toàn bộ xung quanh dây kéo khóa dán hình khối nước màu xanh lam + toàn bộ xung quanh dây kéo khóa dán in màu xanh lam + toàn bộ xung quanh dây kéo khóa dán hình tròn màu xám + toàn bộ xung quanh khóa dán khóa dán Hình tròn màu trắng + Bao quanh Velcro Zipper Square Coffee + Xung quanh Velcro Zipper In màu be + Xung quanh Velcro Zipper Water Cube Beige + Xung quanh Velcro Single Piece Hoàn toàn trong suốt + Xung quanh Velcro Single Piece Water Cube White + Xung quanh Velcro Single Piece Water Cube Blue + Surrounding Velcro Single Piece In Blue + Surround Velcro một mảnh màu nâu + Velcro xung quanh in một mảnh màu be + Velcro bao quanh một lá màu xám + Velcro xung quanh
Kiểu đầu rèm: xếp nếp phẳng
Có nhập không: Không
Có bao gồm phí xử lý phụ kiện hay không: Đã bao gồm phí xử lý phụ kiện
Thành phần: khác
Đối tượng áp dụng: cửa sổ lồi cửa sổ hình bát giác cửa sổ bay cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khác / cửa sổ mặt phẳng khác cửa sổ góc cửa sổ vòng cung
Đơn vị định giá: Piece
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa
rèm chắn điều hòa Cửa sổ mùa đông Windproof và rèm cửa ấm áp các cửa sổ chống lại các cửa sổ và cửa sổ bay màn nhựa pvc trong suốt mành nhựa treo cửa

0965.68.68.11