Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường Vòi gắn tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-537508117439 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
640,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu vòi bếp: hantai
Model: HT chậu trồng rau dòng Double Hole
Chất liệu: đồng địa phương
Phân loại màu: Ống ngang mở kép 丨 Khuyến mãi đặc biệt 丨 Giới hạn 88 chiếc (gửi gói quà tặng lắp đặt) Mẫu cơ bản mở kép, mẫu bảy ký tự mở kép, mẫu cong nhỏ mở kép, mẫu phổ thông mở kép, mẫu gấp đôi -mẫu miệng dày, mẫu miệng ngắn 18cm, mẫu miệng dài 25cm, mẫu miệng dài 30cm, màu đen Loại miệng dài có công tắc hướng lên trên loại màu đen loại cơ bản màu đen loại dày loại mở đơn loại cong nhỏ mở kép loại sang trọng mở kép vàng -mô hình chức năng cong cao loại có cạnh 丨 có thể được kết nối với máy giặt Mô hình chức năng từ 丨 Bộ rửa súng phun kiểu Yahei bảy ký tự 丨 Có thể kết nối với máy giặt Kiểu bảy ký tự Yahei 丨 Bộ rửa súng phun
Loại ống chỉ: Ống gốm
Nó có xoay được không: xoay được
Phong cách: tay cầm đôi lỗ đôi
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường
Tất cả bằng đồng bếp vòi treo tường vòi nóng lạnh chậu rửa 2 lỗ ban công giặt bể trộn van vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường vòi rửa chén nóng lạnh âm tường

Customer Reviews

j *** 6 (giấu tên)
02.02
"Chức năng sản phẩm: Chức năng cơ bản đáp ứng các yêu cầu Chất liệu bề ngoài: Chất liệu dày Chất lượng sản phẩm: Chất lượng vượt qua bài kiểm tra"
t *** 2 (khuyết danh)
02.04
"Chất lượng sản phẩm: Chất lượng rất tốt, mẫu mã bên ngoài rất đẹp, đóng gói rất tốt, không bị hư hỏng.rất hữu dụng."
Lò *** 3 (Khuyết danh)
01.06
"Chất lượng rất tốt và thái độ phục vụ khách hàng tốt hơnYên tâm mua hàng, nhìn thoải mái, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt"
r *** s (giấu tên)
01.15
"Tính năng sản phẩm:, khoảng cách được điều chỉnh một chút, dễ cài đặt, tiền nào của nấy, chất lượng hiện tại ổnĐang sử dụng, hi vọng dùng được lâu dài"
r *** 2 (giấu tên)
01.08
"Vòi nhận được đúng với vòi trên website, đã lắp đặt, nước nóng lạnh có thể sử dụng bình thường.Mình mua về thay thế và dùng đến giờ, tắc dễ dàng, nước chảy êm, không bị nhỏ giọt hay rò rỉ, rất tốt."
He *** xiang (khuyết danh)
01.07
"Chất lượng rất tốt, kiểu dáng đáp ứng yêu cầu của tôi, nên thêm hai miếng đệm chính, những miếng đệm khác đều ổn, khen ngợi năm sao!"
Po *** 0 (Ẩn danh)
01.04
"Tính năng sản phẩm: 1. Chất lượng sản phẩm rất tốt, dịch vụ cũng rất nổi tiếng và chuyển phát nhanh cũng rất nhanh. Chất liệu ngoại hình: 'Toàn bộ mô hình bằng đồng dày rất nặng 850 gram. Xử lý sườn chặt chẽ, mạ crôm dày, đánh bóng sáng và khớp nối linh hoạt.Sau khi sử dụng một ngày, hiệu quả cảm thấy tốt hơn và hình thức đẹp hơn so với máy cũ. Sản phẩm phải rẻ và chất lượng tốt, quan trọng là mẫu mã của sản phẩm mới hợp lý và vượt trội. Gia công chính xác và tiên tiến để đảm bảo sản phẩm chất l"
Thành *** ( giấu tên )
2022.12.01
"Tính năng sản phẩm: Tôi đã mua một phiên bản dày hơn. Xả nước đồng đều, chất liệu bề ngoài: bóng khỏe, tốtNước chảy xiết, đầu rất êm, rất tốt!"
t *** 1 (giấu tên)
2022.12.01
"Chức năng sản phẩm: đơn giản dễ hiểu Chất liệu bề ngoài: tương đối đẹp Chất lượng sản phẩm: bềnSản lượng nước tương đối lớn"
m *** h (khuyết danh)
01.02
"Thì ra ở nhà bị rò rỉ nước, thay cái này thì tuyệt, kích thước vừa phải, giao hàng rất nhanh.Càng nhìn càng thích, có đồ dùng là có thể tự thay."
Suối *** 3 (Khuyết danh)
2022.12.27
"Bao bì an toàn, giá tốt, và kỳ vọng là bền...Nó tương đối dễ lắp đặt, trông chắc chắn và nước mạnh..."
gió *** x (khuyết danh)
01.04
"Vòi này tốt, trước đây tôi đã mua một cái của nhà anh ấy, chất liệu rất tốt, gia đình tôi hài lòng!"
h *** 8 (khuyết danh)
2022.12.30
"Hàng thật đúng như mô tả, chất lượng khá tốt, thái độ người bán cũng tốt, giải đáp mọi thắc mắc, tốc độ giao hàng nhanh, rất đáng mua.Giao hàng nhanh, đã nhận được hàng, sản phẩm giống mô tả, chất lượng không có vấn đề gì, giá chốt cũng phù hợp, mình vẫn rất yên tâm khi mua hàng ở đây, khen ngợi!"
Tháng *** ( giấu tên)
2022.12.30
"Chất lượng tốt, cái mới sử dụng thoải mái hơn nhiều, dịch vụ cũng tuyệt vời, nhận hàng nhanh chóngChất lượng rất tốt, không còn lo rò rỉ nước"
ho *** n (khuyết danh)
2022.12.29
"Mọi thứ rất tốt, kết cấu tốt để sử dụng!Tôi đã sử dụng nó trong một vài ngày, không tệ"
9 *** 9 (giấu tên)
2022.12.18
"Chức năng sản phẩm: sử dụng nước nóng và lạnh rất tốt. Còn tùy xem dùng được bao nhiêu năm Chất liệu bên ngoài: Nhìn rất sáng và không có lỗi gì Chất lượng sản phẩm: Đánh giá chất lượng cũng được gần 1 tháng không tệSau một thời gian sử dụng, các thành viên trong gia đình nói rằng nó rất tốt, và tình trạng rò rỉ nước trong nhà cuối cùng đã được giải quyết. dễ dàng để cài đặt"
q *** 7 (khuyết danh)
2022.12.08
"Chức năng sản phẩm: rất tốt, và tương đối phải chăng, nó được cài đặt vừa phải và nó không bị rò rỉThực sự hài lòng, nhìn đẹp"
x *** 5 (khuyết danh)
01.10
"Bể giặt sân thượng. Tôi mới thay vòi và nắp, còn bộ chuyển đổi bên trong thì không tháo ra được. Vòng quay của vòi hơi thô, có thể do trục trặc mới"
t *** 7 (khuyết danh)
2022.12.02
"Đã được lắp đặt, chất liệu tương đối chắc chắn, dễ lắp đặt, rất tốtCon gái tôi nói nó rất tốt, nước nóng lạnh ra nhanh"
t *** 1 (giấu tên)
2022.12.10
"Tính năng sản phẩm: Chính hãng, đẹp và bền, mua sắm vui vẻ.Hàng hóa thực sự tốt, rất sáng bóng và thiết thực."

0965.68.68.11