Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ Rèm hạt

MÃ SẢN PHẨM: TD-584517727280 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
290,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Changhui
Chất liệu: thủy tinh
phong cách: mục vụ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Quảng Châu
Phân loại màu sắc: Mặt dây chuyền giọt nước [pha lê hạt tròn màu tím] Mặt dây chuyền giọt nước hình con bướm [màu hạt tròn trong suốt] Mặt dây chuyền hình giọt nước hình con bướm [màu sâm panh hạt tròn] Mặt dây chuyền hình giọt nước hình con bướm [trang sức hình tròn màu xanh lam] Mặt dây chuyền hình giọt nước hình con bướm [màu xanh ngọc hạt tròn] ] Mặt dây chuyền giọt nước hình con bướm [Hạt nâu] Mặt dây chuyền hình giọt nước hình con bướm [Hạt hồng] Mặt dây chuyền hình giọt nước hình con bướm [Hạt lớn màu đỏ] Mặt dây chuyền hình giọt nước hình con bướm [Loại rượu sâm panh Tốt lành] Mặt dây chuyền hình giọt nước [Loại tốt lành màu tím nhạt] Mặt dây chuyền hình giọt nước [Loại tốt lành trong suốt Loại] Mặt dây chuyền giọt nước [Hồng] Phong cách may mắn] Mặt dây chuyền giọt nước [Kiểu may mắn màu xanh sapphire] Mặt dây chuyền giọt nước [Kiểu may mắn lớn màu đỏ] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê [Kiểu đeo đậm chất rượu sâm banh] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê [Phong cách may mắn màu tím nhạt] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê [Kiểu tốt lành trong suốt] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê [Kiểu tốt lành màu hồng] 】 Mặt dây chuyền quả cầu pha lê [kiểu tốt lành màu xanh sapphire] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê [kiểu tốt lành lớn màu đỏ] [hạt mặt dây chuyền quả cầu pha lê] con bướm tím pha lê [hạt mặt dây chuyền kim cương] con bướm màu trong suốt [ hạt mặt dây chuyền quả cầu pha lê] mặt dây chuyền quả cầu pha lê hình con bướm sâm panh [Tím pha lê] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê hình con bướm [Màu trong suốt] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê hình con bướm [Màu sâm panh] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê hình con bướm [Xanh hoàng gia] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê hình con bướm [Màu xanh lá cây] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê hình con bướm [Màu xanh hoàng gia] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê hình con bướm [Xanh cỏ] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê con bướm [Màu cà phê] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê con bướm [Hồng] Mặt dây chuyền quả cầu pha lê con bướm [Đỏ lớn] Con bướm [Cửa hàng tìm dịch vụ khách hàng để mua riêng]
Mục số: mcdhd
Năm niêm yết Mùa: Mùa đông 2020
Thông số kỹ thuật cụ thể: [20 cái cao 1,8 mét [cột đấm tự do] trong khoảng trời rộng 0,8 mét [20 cái cao 1,2 mét] trong khoảng trời rộng 1,2 mét [20 cái cao 0,6 mét] chiều rộng 1,0 mét bầu trời Trong vòng một mét [20 vòm] cao 0,3-0,6 mét] rộng trong 0,8 mét [25 vòm] cao 0,3-0,6 mét] rộng trong 1,0 mét [30 vòm] cao 0,4-0,8 mét] rộng trong 1,2 mét [35 vòm Hình dạng ] cao 0,4-0,8 mét] rộng trong 1,4 mét [40 vòm] cao 0,4-0,9 mét] rộng trong 1,6 mét [45 vòm] cao 0,4-0,9 mét] rộng trong 1,8 mét [50 vòm] 0,4-0,4 cao 1,0 mét ] rộng trong 2,0 mét [55 vòm] cao 0,4-1,0 mét] rộng trong 2,2 mét [60 vòm] cao 0,4-1,1 mét] rộng trong 2,4 mét [70 vòm] cao 0,45-1,2 mét] Minei rộng 2,8 mét [tùy chỉnh] [tùy chỉnh] kích thước có sẵn
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ
Trường Huệ hạt rèm ngăn nhà sợi pha lê rèm bướm trang trí rèm cửa phòng khách phòng ngủ hiên lối đi mà không cần đục lỗ rèm hạt phòng thờ

Customer Reviews

cao 1 *** (giấu tên)
2022.11.19
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!2 người làm nhanh, chất lượng rất tốt, có nhu cầu mình sẽ mua lại"
Xuân *** 3 (Khuyết Danh)
2022.11.21
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rèm pha lê tím nhẹ nhàng lãng mạn, chất lượng vượt trội siêu giá trị!"
Triệu *** h (khuyết danh)
2022.10.02
"Chất liệu vải: quả cầu pha lê, trong suốt như pha lê, khi treo lên tạo cảm giác ấm áp và lãng mạnCó lẽ mỗi cô gái đều có một giấc mơ rèm hạt trong trái tim của mình, rất nhiều tình yêu"
chi tiêu *** 0 (ẩn danh)
2022.12.15
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất đẹp, và thái độ phục vụ khách hàng cũng rất tuyệt"
Tổng cộng *** 5 (Ẩn danh)
2022.08.29
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Sản phẩm thực tế đúng với mô tả, cứ yên tâm mua hàng, có video hướng dẫn lắp đặt"
t *** 5 (giấu tên)
2022.09.13
"Em bé rất tốt, rất đẹp và thiết thựcEm bé rất đẹp, rất thực tế, rất có khí chất"
xấu *** bạn (khuyết danh)
2022.10.13
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đứa trẻ thích nó rất nhiều, khen ngợi!"
Chính nghĩa *** 6 (Khuyết danh)
2022.09.11
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rèm rất đẹp, sau khi xem nhiều cửa hàng thì cuối cùng mình chọn cái này, rất dễ lắp."
t *** 7 (khuyết danh)
2021.04.03
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!rất hài lòng, chất lượng tốt"
gió *** 8 (khuyết danh)
2021.05.17
"Em bé đã được nhận, rất đẹp! Chất lượng tốt và giá thấp, mang lại cho bạn bè lần sauĐã nhận được em bé, rất đẹp, chất lượng cao và giá thấp"
t *** 3 (khuyết danh)
2021.03.29
"Chất lượng rất tốt, dịch vụ cũng rất tốt, hiệu quả cũng rất tốt, tuy nhiên thời gian mua hàng hơi ngắnSản phẩm rất tốt, tuy nhiên thời gian mua hàng ngắn, hậu cần cũng rất tốt, tôi rất thích"
0 *** chủ (ẩn danh)
2021.06.15
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tốt"
0 *** chủ (ẩn danh)
2021.06.15
"TốtĐã mua nhiều lần! thật sự tốt"
1 *** g (ẩn danh)
2021.06.13
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Sau khi trở về, tôi cũng không để ý đến việc cài đặt, hôm nay tôi đã cài đặt, hiệu quả thực sự rất tốt, pha lê trong và sáng như pha lê, làm nổi bật cả phòng khách."
Vương *** 6 (Khuyết danh)
2021.07.02
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!rất đẹp! Dịch vụ khách hàng tuyệt vời ???"
Bố Ni *** (giấu tên)
2021.05.16
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Cột được lắp đặt tốt và chắc chắn"
t *** 4 (khuyết danh)
2021.07.20
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Thạch anh tím rất đẹp, rất hợp với đồ trang trí trong nhà, tay nghề ổn, mình rất thích"
c *** 4 (khuyết danh)
2021.07.15
"Mọi chi tiết đều được chăm chút và chu đáo, dễ lắp đặt, rèm hạt rất đẹp và sang, tôn lên không khí thông minh cho ngôi nhà, giá cả phải chăng, rất đáng để giới thiệu cho bạn bè có nhu cầu! !Video trông thậm chí còn tốt hơn!"
t *** 7 (khuyết danh)
2021.06.08
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Các chi tiết là hoàn hảo và tổng thể nó thực sự tốt đẹp. Tỷ lệ hiệu suất giá rất cao, và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ lần sau!"
y *** 3 (giấu tên)
2021.07.22
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đã nhận được rèm hạt, lắp đặt siêu đơn giản theo video lắp đặt. Nó là đẹp để mặc vào. Các dịch vụ khách hàng là rất kiên nhẫn và tại chỗ, mua sắm rất hài lòng."

0965.68.68.11