Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc

MÃ SẢN PHẨM: TD-654325025777 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
880,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác/khác
Mẫu mã: 200
Chất liệu: gỗ
Gỗ: thông
Hoa văn: Nghệ thuật
Phong cách: Phong cách Trung Quốc mới
Các yếu tố phổ biến: Khác
Phân loại màu sắc: 150*40 cm, 3 lá 150*40 cm, 4 lá 150*40 cm, 5 lá 170*40 cm, 3 lá 170*40 cm, 4 lá 170*40 cm, 5 lá 150*50 cm, 3 lá 150*50 cm 4 quạt 150*50 cm 5 quạt 150*50 cm 6 quạt 170*50 cm 3 quạt 170*50 cm 4 quạt 170*50 cm 5 quạt 170*50 cm 6 quạt 180*50 cm 3 quạt 180*50 cm 4 quạt 180 *50 cm 5 lá 180*50 cm 6 lá 200*50 cm 3 lá 200*50 cm 4 lá 200*50 cm 5 lá 200*50 cm 6 lá 150*40 cm 6 lá 170* 40cm 6 lá
Vật liệu hoàn thiện: Gỗ
Công nghệ kết cấu: Công nghệ gỗ
Công nghệ kết cấu gỗ: kết cấu mộng và mộng
Công nghệ hoàn thiện: Công nghệ mây tre đan
Công nghệ hoàn thiện mây tre đan: dệt hoa văn
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Có
Số lượng người hâm mộ: 4
Taxi có thể vận chuyển được không: Có
Định vị phong cách: phong cách nghệ thuật
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Không có hướng dẫn cài đặt
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc
Vách ngăn gấp phong cách Trung Hoa đơn giản hiện đại bằng gỗ tre nguyên khối văn phòng nhà hàng vách ngăn phòng ngủ vách ngăn văn phòng vách ngăn cnc

Customer Reviews

Giao hàng Miao*** (ẩn danh)
Ngày 1 tháng 9 năm 2023 00:05
"Chân đế ở mức trung bình và hơi lung lay, nhưng tỷ lệ giá/hiệu năng thực sự tốt, trông rất tuyệt khi đặt trên hình nền."
m***n (ẩn danh)
Ngày 16 tháng 8 năm 2023 21:54
"Con mèo ngủ trên chiếu hai ngày và thay đổi như sau. Nhìn chung thì rất ngon, không có mùi vị gì, tôi mua đế để mang lại cảm giác cổ điển hơn."
Ying***shui (ẩn danh)
Ngày 11 tháng 8 năm 2023 21:12
"Mạnh mẽ và ổn định: siêu đẹp, ổn định mạnh mẽ, thích hợp cho xử lý thứ cấp."
h***9
Ngày 15 tháng 8 năm 2023 14:21
"Người bán giao hàng nhanh chóng, chất lượng tốt và tỷ lệ giá/hiệu suất tốt."
Ẩn danh (ẩn danh)
Ngày 5 tháng 9 năm 2023 15:34
"Rất tiết kiệm chi phí ~ Tôi đã mua giấy dán tường để trang trí và hiệu quả rất tốt ~"
sử dụng dân sự
Ngày 6 tháng 7 năm 2023 14:55
"Trình độ tay nghề: ngoại hình đẹp Chất liệu: tinh tế Cảm giác trực quan: rất đẹp"
h***7 (ẩn danh)
Ngày 15 tháng 7 năm 2023 13:14
"Chất liệu ngoại hình: tốt"
chết tiệt
Ngày 23 tháng 7 năm 2023 13:09
"Rất đẹp"
Peng ***yu (ẩn danh)
Ngày 21 tháng 7 năm 2023 12:38Bổ sung 25 ngày sau khi xác nhận nhận hàng
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Phòng chờ này cuối cùng cũng mát mẻ."
l***9 (ẩn danh)
Ngày 10 tháng 8 năm 2023 15:11
"Không tệ"
Vương***zi (ẩn danh)
Phân loại màu lúc 17h00 ngày 09/04/2023
"Được đánh giá cao, chất liệu gỗ nguyên khối cao cấp, hương thơm thông tự nhiên nồng nàn."
t***9 (ẩn danh)
Ngày 30 tháng 4 năm 2023 11:24
"khỏe"
Trương ***1 (ẩn danh)
Ngày 6 tháng 9 năm 2023 17:51
"Chưa có hình"
Li***ha
Ngày 28 tháng 4 năm 2023 16:19
"Nó rất tốt. Màu sắc của màn hình phù hợp với toàn bộ bảng màu của phòng hội thảo của chúng tôi. Cảm giác khá cao cấp. Chất lượng cao và giá thành rẻ. Thái độ của ông chủ cũng rất tốt. Rẻ hơn nhiều so với loại đó màn hình văn phòng.Tôi khuyên mọi người nên mua nó."
q***0
Ngày 1 tháng 6 năm 2023 06:42
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá."
Hạ *** tháng (ẩn danh)
Ngày 25/05/2023 14:38
"Tay nghề rất tốt, màu sắc tôi rất thích, giá cả hợp lý, hậu cần tuyệt vời, người bán kiên nhẫn trả lời câu hỏi, rất tốt"

0965.68.68.11