vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng

MÃ SẢN PHẨM: TD-687826238772 Đã bán 9
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,172,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Xianglang
Model: màn hình gỗ nguyên khối
Chất liệu: gỗ
Gỗ: Gỗ Paulownia
mô hình: trừu tượng
Phong cách: Phong cách Trung Quốc mới
Các yếu tố phổ biến: Thiết kế tổng thể nối dân gian có hình dạng đặc biệt
Phân loại màu: cao 1,8 mét x rộng 0,48 mét với bốn lá ~ khung màu anh đào cao 2 mét x rộng 0,48 mét với bốn lá ~ khung màu anh đào cao 1,8 mét x rộng 0,48 mét với năm lá ~ khung màu anh đào cao 2 mét x 0 . Rộng 48 mét, năm cửa ~ khung màu anh đào cao 1,8 mét x rộng 0,48 mét, sáu cửa ~ khung màu anh đào cao 2 mét x rộng 0,48 mét, sáu cửa ~ khung màu anh đào cao 1,8 mét x rộng 0,48 mét, bảy cửa ~ Khung màu anh đào cao 2 mét x rộng 0,48 mét có bảy lá ~ Khung màu anh đào cao 1,8 mét x rộng 0,48 mét có ba lá ~ Khung màu anh đào cao 2 mét Quạt có ba đế ~ Khung anh đào 2mx0,48m Hai quạt có ba đế~ khung anh đào
Tổng trọng lượng: 10
Vật liệu hoàn thiện: Khác
Công nghệ kết cấu: Công nghệ gỗ
Công nghệ hoàn thiện: Công nghệ vải
Quá trình hoàn thiện vải: In ấn
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Số lượng người hâm mộ: 4
Xuất xứ: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Tân Châu
Quận và Quận: Quận Boxing
Khối lượng đóng gói: 182*52*10
Taxi có thể vận chuyển được không: Có
Định vị phong cách: kinh tế
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng
vách ngăn gỗ công nghiệp Màn hình gỗ nguyên khối vách ngăn lối vào màn hình gấp màn hình ghế phòng khách văn phòng mới phong cách Trung Quốc rèm màn hình lối vào có thể tháo rời che chắn vách ngăn cnc phòng thờ vách ngan văn phòng

Customer Reviews

w *** 0
Ngày 18 tháng 5 năm 2023 12:49
"Hàng nhận được tốt hơn mong đợi, mẫu mã đẹp, tổng thể đẹp, nhẹ, dễ di chuyển, không có mùi lạ, cửa hàng có thái độ phục vụ tốt, giải đáp mọi thắc mắc, sản phẩm thực tế. phù hợp với hình ảnh."

0965.68.68.11