Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp

MÃ SẢN PHẨM: TD-717187927259 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
976,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yishanju
Model: Sợi toàn màn sen Trung Hoa-2
Chất liệu: gỗ
Gỗ: cây dương
Hoa văn: Cây và hoa
Phong cách: Phong cách Trung Quốc mới
Phân loại màu sắc: Gạc toàn màn hình không trong suốt, bông sen Trung Quốc 180*40, một miếng gạc toàn màn hình không trong suốt, bông sen Trung Quốc 180*50, một miếng gạc toàn màn hình không trong suốt, bông sen Trung Quốc 180*60, một miếng gạc toàn màn hình không trong suốt trong suốt, hoa sen Trung Quốc 180*40, hai tấm gạc toàn màn không trong suốt Hoa sen Trung Quốc trong suốt 180*50 Hai tấm toàn màn bằng gạc mờ Hoa sen Trung Quốc 180*60 Hai tấm toàn màn bằng gạc mờ Hoa sen Trung Quốc 180*40 Ba tấm toàn màn mờ bằng gạc Trung Quốc sen 180*50 Ba cửa toàn màn mờ đục Hoa sen Trung Quốc 180*60 Ba cửa toàn màn mờ đục bằng gạc và hoa sen Trung Quốc 180*40. Bốn cửa toàn màn và mờ đục. Sen Trung Quốc 180*50. Bốn cửa toàn màn và mờ đục. Hoa sen Trung Quốc 180*60. Bốn cửa toàn màn hình và mờ đục. Hoa sen Trung Quốc 190*40. Một cửa toàn màn hình và mờ đục bằng gạc. Hoa sen Trung Quốc 190*50 Một cửa toàn màn hình hoa sen Trung Quốc mờ đục 190*60 Một tấm gạc toàn màn hình đục hoa sen Trung Quốc 190*40 Hai tấm gạc toàn màn hình bông sen Trung Quốc mờ đục 190*50 Hai tấm gạc toàn màn hình đục hoa sen Trung Quốc 190*60 hai Quạt toàn màn hình có gạc và hoa sen Trung Quốc mờ đục 190*40 Ba quạt có toàn màn hình và đục bằng gạc và hoa sen Trung Quốc 190*50 Ba quạt có toàn màn hình và gạc mờ với hoa sen Trung Quốc 190*60 Ba quạt có toàn màn hình và gạc mờ và hoa sen Trung Quốc 190*40 Bốn quạt có toàn màn hình và gạc mờ và hoa sen Trung Quốc Lotus 190 *50 gạc toàn màn hình bốn lá đục hoa sen kiểu Trung Quốc 190 * 60 bốn lá sáu màu tùy chọn Ảnh yêu cầu tin nhắn bán trong suốt. Hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng. Mặc định là mờ.
Vật liệu hoàn thiện: tấm gỗ
Quy trình kết cấu: quy trình ván gỗ
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Số lượng người hâm mộ: 4
Nơi xuất xứ: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Liên Vân Cảng
Quận và Quận: Quận Quan Vân
Khối lượng đóng gói: 200*65*10
Có taxi vận chuyển: Không
Định vị phong cách: phong cách nghệ thuật
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp
Vách ngăn phòng khách đơn giản lối vào hiện đại Phong cách Trung Quốc Màn hình khách sạn đặc biệt gấp kiểu Trung Quốc lối vào cổ điển di động vách ngăn cnc phòng khách và bếp tường ngăn phòng khách và bếp

Customer Reviews

t***9 (ẩn danh)
Ngày 25 tháng 8 năm 2023 21:07
"Chất liệu ngoại hình: Hiệu ứng bề ngoài tổng thể rất tốt, chất liệu gỗ, màn hình rất sang trọng, chất lượng không thể nói là tốt hơn cái mà tôi đã quá hạn, tôi rất thích nó, nó đã không làm tôi thất vọng, và nó phù hợp phong cách của nhà tôi."
Yao *** cai
Ngày 2 tháng 9 năm 2023 19:39
"Chất liệu ngoại hình: Ngoại hình rất đẹp. Mạnh mẽ và ổn định. Tính ổn định: Độ ổn định rất tốt. Cảm giác trực quan: Đẹp và khí chất."
Dịch vụ *** nhỏ (ẩn danh)
Ngày 29 tháng 8 năm 2023 14:25
"Chất lượng hình ảnh tinh tế và hơi trong mờ, đó là hiệu ứng tôi mong muốn. Nó ổn định hơn sau khi được cố định bằng bản lề, cũng nhẹ hơn và dễ di chuyển hơn. Hiệu ứng tổng thể rất tốt. Tôi sẽ mua lại nếu cần thiết."
x***5 (ẩn danh)
Ngày 21 tháng 8 năm 2023 13:22
"Chất lượng rất tốt?Dịch vụ tốt, mẫu mã đẹp, tay nghề tốt, đáng tin cậy???"
v***o
Ngày 23 tháng 7 năm 2023 12:54
"Nó thực sự mang lại cảm giác cao cấp và không khí, tôi đã tặng nó cho mẹ tôi, bà rất thích và nói rằng bà rất hài lòng! Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần nó nhắm mắt lại!"
Giai***9
Ngày 29 tháng 8 năm 2023 15:21
"Sen và hạt sen rất tốt bụng, tôi rất thích! Nó có thể được di chuyển và đặt bất cứ nơi nào bạn muốn! Khuyến khích"
Tài năng *** cao (ẩn danh)
Ngày 25 tháng 7 năm 2023 10:35
"Chất liệu bề ngoài: retro Cảm giác trực quan: phù hợp Mọi người đã nhìn thấy và nói rằng nó rất đẹp Kích thước vừa phải và rất nhẹ, rất thuận tiện khi di chuyển và hiệu quả rất tốt Trình độ tay nghề: nhẹ"
Yu*** Yuan
00:50 ngày 04/08/2023
"Một cái nhìn không tệ! Chất liệu bề ngoài: Đạt yêu cầu Độ ổn định mạnh mẽ: Đạt yêu cầu Cảm giác trực quan: Đạt yêu cầu Trình độ tay nghề: Đạt yêu cầu"
Mẹ bé *** (ẩn danh)
Ngày 23 tháng 7 năm 2023 11:47Đã thêm 19 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Màu sắc rất hợp với trang trí nhà cửa, dịch vụ của cửa hàng cũng rất kiên nhẫn, sau khi lựa chọn mấy ngày và ghé thăm nhiều cửa hàng, cuối cùng tôi cũng tìm được màn hình ưng ý."
Ye***vịt (ẩn danh)
Ngày 02 tháng 8 năm 2023 10:44
"Màn hình được đóng gói và vận chuyển tốt, mở ra không hư hỏng gì, sau khi lắp đặt rất ổn định, phù hợp cho văn phòng."
Mở ***6 (ẩn danh)
Ngày 18 tháng 8 năm 2023 22:16
"Màn hình nhìn ổn nhưng khi vận chuyển có vấn đề, người bán nhanh chóng giải quyết. Tôi hài lòng!"
tôi***2
Ngày 19 tháng 8 năm 2023 08:15
"Chất liệu bề ngoài: tốt, rất tốt Độ ổn định mạnh: độ ổn định rất tốt Cảm giác trực quan: rất tốt Tay nghề: tốt."
z***7
Ngày 23 tháng 7 năm 2023 20:39
"Rất tốt, rất đẹp và chất lượng tốt."
Bạn có quan hệ tình dục không? (Ẩn danh)
Ngày 14 tháng 7 năm 2023 11:33
"Hiệu quả khá tốt, tôi không muốn sử dụng bản lề nên sử dụng giá đỡ được cung cấp sẵn, được làm bằng vật liệu tổng hợp, tương đối nhẹ và dễ di chuyển."
Q***Bảo (ẩn danh)
Ngày 24 tháng 7 năm 2023 15:05
"Chất lượng và màu sắc rất tốt"
k***6 (ẩn danh)
Ngày 15 tháng 6 năm 2023 17:57
"Màn hình rất đẹp, trong suốt như mình mong muốn, chồng mình thoạt nhìn đã thích và nói mua ít quá, mẹ mình cũng muốn, mong cửa hàng gọi điện để mua thêm và được giảm giá nhiều hơn."
An* Ran (ẩn danh)
Ngày 31 tháng 7 năm 2023 14:57
"Ngoại hình là thứ tôi mong muốn, nó mạnh mẽ và ổn định, trực quan và tiết kiệm chi phí. Màu sắc của thảm trải sàn không phù hợp."
Chu***qiong (ẩn danh)
Ngày 24 tháng 7 năm 2023 13:08
"Mẫu màn hình cao cấp, khi đặt trong nhà bạn trông rất trang nhã. Tôi đánh giá cao nó. Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn và có thái độ rất tốt."
t***1 (ẩn danh)
Ngày 23 tháng 6 năm 2023 10:39
"Chất liệu ngoại hình: Rất tốt và chắc chắn Độ ổn định: Rất ổn định Trải nghiệm trực quan: Khá đẹp Tay nghề: Không nhiều"
t***7 (ẩn danh)
Ngày 21 tháng 6 năm 2023 15:12
"Chất liệu ngoại hình: tuyệt vời"

0965.68.68.11