van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27 Van 1 chiều

MÃ SẢN PHẨM: TD-534754499860
Free Shipping
125,000 đ
Phân loại màu:
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: other
Mô hình: Van một chiều kết nối nhanh
Chất liệu: Nhựa
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Rizhao City
Phân loại màu: 20 (đối với ống cứng 20mm đường kính ngoài) 25 (đối với ống cứng 25mm có đường kính ngoài) 32 (đối với ống cứng 32mm có đường kính ngoài)
Cấu trúc van: khác
Phương thức kết nối: cài đặt nhanh chóng
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27
van 1 chiều đồng Van một chiều dừng van PPRPVCPE Nhựa lắp đặt nhanh 202532 Tap Water ống nước bơm nước ngược dòng chảy nước nóng van 1 chiều đồng van 1 chieu 27

0965.68.68.11