van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều Van 1 chiều

MÃ SẢN PHẨM: TD-617032464357
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
194,000 đ
Phân loại màu:
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Deen
Mô hình: van một chiều
Chất liệu: Đồng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: 4 điểm bên trong và bên ngoài (dây bên trong và bên ngoài), 4 điểm bên trong và bên ngoài (ống thép không gỉ 304), 4 điểm bên ngoài (bên trong và bên ngoài dây), 4 điểm chảy bên ngoài (ống thép không gỉ 304), 4 điểm dòng chảy bên ngoài (đôi dây bên ngoài) 4 điểm dòng chảy ra (ống thép không gỉ 304) 4 điểm dòng chảy vào (dây đôi bên trong) 4 điểm dòng chảy vào (lõi van thép không gỉ 304) 4 điểm dòng chảy bên trong (dây điện đôi bên trong) 4 điểm bên trong dòng chảy (sống) Dây bên trong và bên ngoài) 6 điểm bên trong và bên ngoài (dây bên trong và bên ngoài) 6 điểm bên ngoài dòng chảy (bên trong và bên ngoài) 6 điểm bên ngoài dòng chảy (đôi dây bên ngoài) 6 điểm bên trong dòng chảy (đôi dây bên trong) 1 inch bên trong và bên ngoài (bên trong và bên ngoài dây) Dòng chảy bên ngoài 1 inch bên trong (bên trong và bên ngoài) Dòng chảy bên ngoài 1 inch bên ngoài (dây bên ngoài đôi)
Cấu trúc van: thẳng qua
Phương thức kết nối: Chủ đề
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
van 1 chiều lá lật nhựa 4/6 phút 1 inch chống chảy ngược bồn cầu một chiều van đầu vào máy nước nóng đường ống nước chảy ngược đồng hồ đo nước ngang và đầu nối van một chiều dọc van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều

0965.68.68.11