304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa Van 1 chiều

MÃ SẢN PHẨM: TD-23645880114
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
289,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Qianzhe
Mô hình: Van kiểm tra tay áo thẻ
Vật liệu: thép không gỉ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: Φ3MM [vật liệu 304] Φ6MM [vật liệu 304] Φ8MM [vật liệu 304] Φ10MM [vật liệu 304] Φ12MM [vật liệu 304] Φ14MM [vật liệu 304] Φ16MM [vật liệu 304] Φ18MM [vật liệu 304] Φ20MM [vật liệu 304] Φ1 / 8 (3,17MM) [vật liệu 304] Φ1 / 4 (6,35MM) [vật liệu 304] Φ3 / 8 (9,52MM) [vật liệu 304] Φ1 / 2 (12,7MM) [vật liệu 304] Φ3 / 4 (19,05MM) [ Vật liệu 304] Φ3MM 【Vật liệu 316】 Φ6MM 【Vật liệu 316】 Φ8MM 【Vật liệu 316】 Φ10MM 【Vật liệu 316】 Φ12MM 【Vật liệu 316】 Φ1 / 8 3.17MM 【Vật liệu 316】 Φ1 / 4 6.35MM 【Vật liệu 316】 Φ3 / 8 9.52 MM [vật liệu 316] Φ1 / 2 12,7MM [vật liệu 316] Vật liệu 316, chụp đặc biệt tùy chỉnh không theo tiêu chuẩn!
Cấu trúc van: thẳng qua
Phương thức kết nối: tay áo thẻ
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa
304 Thẻ bằng thép không gỉ Đặt van đơn phương Cao -Temeature Water Water Bơm nước với van dừng van dừng Van van 1 chiều thủy lực van 1 chiều lá lật nhựa

0965.68.68.11