lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều Van 1 chiều

MÃ SẢN PHẨM: TD-652526156613
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
260,000 đ
Phân loại màu:
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Tang Qi
Mô hình: KS5M5_1629067942576
Chất liệu: Nhựa
Phân loại màu: Luồng trong và luồng ra 4 điểm, DN15, luồng ra, dây trong, 6 điểm, DN20, luồng ra, dây trong, 1 inch, DN25, luồng dọc bên trong, luồng ngoài, luồng trong 4 rời rạc, luồng ngoài 6 rời rạc, luồng trong, bên ngoài 1 inch, dòng chảy bên ngoài theo chiều dọc, bên ngoài 4 dòng chảy rời rạc Dòng chảy bên ngoài 6 Dòng chảy bên ngoài rời rạc Bên ngoài 1 inch Dòng chảy dọc bên trong Dòng chảy bên trong rời rạc bên trong 6 Dòng chảy bên trong rời rạc Bên trong 1 inch Dòng chảy dọc bên trong bên trong 4 điểm Làm dày Boutique Dòng chảy dọc bên trong bên trong 6 điểm Cộng với dòng chảy dọc bên trong cửa hàng dày dặn bên trong dày 1 inch
Kết nối: Mặt bích
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều
lắp van 1 chiều cho máy bơm tăng áp Tất cả van một chiều bằng đồng van một chiều van chặn nước van một chiều lò xo máy bơm nước với van hồi lưu nước máy tự động 6 điểm van thoát nước 1 chiều van thoát nước 1 chiều

0965.68.68.11