Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế

MÃ SẢN PHẨM: TD-732766277997 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,028,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Jianfeng
Model: 565465
Chất liệu chính: mây
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: Màu cà phê đen [kính kim cương đen nâng cấp] 2 ghế và 1 bàn (đi kèm đệm và gối) Màu cà phê đen [kính kim cương đen nâng cấp] 3 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối Màu cà phê đen [kim cương đen nâng cấp] kính] 4 ghế và 1 bàn (Tặng đệm và gối) Imperial Gold [Kính kim cương đen nâng cấp] 2 ghế và 1 bàn không có đệm và gối Vàng Imperial [Kính kim cương đen nâng cấp] 3 ghế và 1 bàn (Đệm và gối miễn phí) Imperial Gold [Kính kim cương đen nâng cấp] 4 ghế và 1 bàn miễn phí Đệm và gối màu trắng nhạt [kính kim cương đen nâng cấp] 2 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối) trắng nhạt [kính kim cương đen nâng cấp] 3 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối màu trắng nhạt [kính kim cương đen nâng cấp] 4 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối màu vàng cổ [Kính kim cương đen nâng cấp] 2 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối màu vàng cổ [Kim cương đen nâng cấp] kính] 3 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối màu vàng cổ [Kính kim cương đen nâng cấp] 4 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối màu cà phê đen [Phiên bản kính tích hợp] 2 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối màu cà phê đen [Mẫu âm tường] 3 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối màu cà phê đen [Mẫu âm tường] 4 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối màu vàng hoàng [Xây dựng- trong mẫu kính] 2 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối miễn phí Đệm và gối Imperial Gold [Mẫu kính tích hợp] 3 ghế và 1 bàn đi kèm đệm và gối Emperor Gold [Mẫu kính tích hợp] 4 ghế và 1 bàn đi kèm có đệm và gối Cà phê đen [Kính đen King Kong] 2 ghế và 1 bàn Không quà Cà phê đen [Kính đen King Kong] 3 ghế và 1 bàn, không quà, cà phê đen [Kính kim cương đen] 4 ghế, 1 bàn, không quà tặng, cà phê đen [mẫu kính tích hợp] 1 ghế, 1 bàn, không có quà
Các tính năng bổ sung: Có thể gập lại
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế
Ban công giải trí bàn ghế nhỏ ghế mây bộ ba món bàn trà mây gia đình kết hợp sân ngoài trời một bàn và hai ghế

Customer Reviews

Kỷ lục Lebanon (ẩn danh )
09.05
"Chất lượng của bộ bàn ghế ban công này rất tốt! Bàn rất thoải mái và thái độ phục vụ của người bán rất tốt! Bạn có giá trị mua!"
Che *** 5 (ẩn danh)
08.25
"Chất lượng tốt, hình thức đẹp, mua về mình đã sử dụng ngay!"
t *** 4 (ẩn danh)
08.25
"Đã nhận được hàng, đúng như mô tả của người bán, màu sắc phối hợp rất tốt! Một nơi tuyệt vời để đàn ông uống trà và hút thuốc"
t *** 2 (ẩn danh)
08.25
"Yêu nó, nó hoàn hảo cho ban công, bàn ghế trông thật tuyệt và trông thật tuyệt khi ngồi lên chúng! ! !"
t *** 2 (ẩn danh)
08.25
"Chất lượng rất tốt, hài lòng"
t *** 0 (ẩn danh)
08.20
"Chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, ở cửa hàng có giá hơn 300."
t *** 4 (ẩn danh)
08.25
"Nó rất tốt, nó có tác dụng mà tôi mong muốn khi đặt nó ở nhà."
Lin *** 8 (ẩn danh)
08.22
"Nó rất tinh tế. Nó trông rất tuyệt trên ban công. Dễ dàng mang theo và ngồi lên."
t *** 7 (ẩn danh)
08.21
"Nó có kết cấu tuyệt vời và rất thoải mái khi ngồi. Tôi đã sử dụng nó được vài ngày, giữa trời cũng có mưa. Nó không thấm nước ngoài trời và rất dễ chăm sóc. Giá cả không đắt và nhiều rẻ hơn trong trung tâm thương mại Tay nghề và chất lượng cũng rất tuyệt vời."
Tăng *** Bing (ẩn danh)
09.09
"Trình độ tay nghề: kém, nhiều vết xước, mua hàng hãy cẩn thận! Người ta nói là do quá trình vận chuyển gây ra, nếu trả lại cho người đưa thư thì nhà máy đóng gói rõ ràng, sao có thể là vấn đề vận chuyển?"

0965.68.68.11