đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping

MÃ SẢN PHẨM: TD-722973501000 Đã bán 50.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
285,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Explorer
Chất liệu: thép
phong cách: cuộc sống giản dị
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: Giành được danh sách bán chạy nhất/danh sách khen ngợi/danh sách sản phẩm mới TOP1 của Tmall?Năm lớp chần bông?Gia cố ống tay áo?Khung dày? [Mẫu dành cho trẻ em★Kaki vừa] chần bông ba lớp + gia cố tay áo dạng ống [Mẫu dành cho trẻ em] ★Trắng nhạt vừa] Ba lớp chần bông + gia cố tay áo ống [Phong cách cổ điển ★ Kaki cỡ lớn] Ba lớp chần bông + gia cố tay áo ống [Phong cách cổ điển ★ Màu đen cỡ lớn] Ba lớp chần bông + gia cố tay áo ống [Phong cách cổ điển ★ Cát mịn kích thước lớn màu vàng] Ba lớp chăn bông + gia cố tay áo ống [Phong cách cổ điển ★ Màu trắng nhạt cỡ lớn] Ba lớp chần bông + gia cố tay áo ống [Mẫu sang trọng ★ kaki cỡ lớn] Sáu lớp chần bông + gia cố tay áo ống [ Sang trọng mẫu ★ màu đen cỡ lớn] Sáu lớp chần bông + gia cố ống tay áo [ Mẫu sang trọng ★ màu trắng nhạt cỡ lớn ] Sáu lớp chần bông + gia cố tay áo ống [ Mẫu sang trọng ★ Màu cát mịn cỡ lớn ] Sáu lớp chần bông + gia cố tay áo ống [Mẫu cao cấp ★ XL màu be] Gia cố nâng cấp + vải loại đặc biệt [Mẫu cao cấp ★ XL đen] Gia cố nâng cấp + vải đặc biệt [Phiên bản cao cấp ★ Màu cát mịn XL] Gia cố nâng cấp + vải đặc biệt [Phong cách thú vị cao cấp★Màu trắng tinh khiết kích thước cực lớn] Gia cố nâng cấp + vải cấp đặc biệt [Phong cách tuyệt vời★Màu xanh lá cây đi bộ kích thước cực lớn]Gia cố nâng cấp +vải cấp đặc biệt [Phong cách sang trọng nhẹ nhàng★Màu be]Gia cố nâng cấp +vải cấp đặc biệt 【Phong cách tay vịn nâng cấp★kaki 】 Gia cố nâng cấp + vải cấp đặc biệt [Đã nâng cấp Kiểu tựa tay ★ đen] Gia cố nâng cấp + vải loại đặc biệt [Phiên bản đôi ★ Kaki] Gia cố nâng cấp + vải loại đặc biệt [2 chiếc có giá trị lớn] Màu kaki cỡ lớn cổ điển * 2 [Gói 2 chiếc có giá trị lớn] Màu trắng nhạt cỡ lớn cổ điển* 2 [Gói 2 mảnh đáng giá tiền] Mẫu sang trọng cho màu trắng nhạt lớn*2 [Gói 2 mảnh đáng giá tiền] Mẫu sang trọng cho màu đen nhạt lớn*2 [Bộ lưu trữ] Mẫu sang trọng cho màu trắng nhạt lớn màu sắc* 2+ hộp đựng đồ lớn [bộ đựng đồ] màu đen lớn sang trọng * 2 + hộp đựng đồ lớn [gói bàn ghế] kaki lớn sang trọng * 4 + bàn gấp hình chữ nhật [gói bàn ghế] kaki lớn sang trọng *4+Trứng màu gỗ bàn cuộn [Gói bàn ghế] sang trọng cỡ lớn màu trắng nhạt *4+ Bàn gấp hình chữ nhật [Gói bàn ghế] sang trọng cỡ lớn màu trắng nhạt *4+ Bàn cuộn trứng màu gỗ Bộ sưu tập mua thêm ưu tiên giao hàng
Địa điểm áp dụng: Công viên
Giá thẻ: 199
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2023
Có thể gập lại được hay không: Có
Mã sản phẩm: TXZ-230608QQY
Thể thao và thể thao ngoài trời: cắm trại
Phong cách: ghế mặt trăng
Có phải phong cách tương tự ở trung tâm mua sắm không: Không
Loại kênh bán hàng: Thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Chịu tải tối đa: 100kg (đã bao gồm) -300kg (độc quyền)
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping
đồ dùng đi cắm trại Explorer Ghế Mặt Trăng Ghế Cắm Trại Ghế Xếp Ngoài Trời Di Động Ghế Xếp Câu Cá Ghế Đi Biển Ghế Dã Ngoại Bàn Ăn Ghế ghế gấp đi cắm trại cho thuê đồ camping

Customer Reviews

q *** 3 (ẩn danh)
09.01
"Thiết bị cắm trại của Explorer thực sự tiết kiệm chi phí, tôi bị thu hút sâu sắc bởi thương hiệu này, không chỉ tay nghề sản phẩm tốt mà đội ngũ hậu mãi cũng lịch sự, nhã nhặn."
Chỉ *** 5 (ẩn danh)
08.31
"Mình mua để chụp ảnh cho bé khi đi chơi, nhìn đẹp và ngồi rất chắc chắn, người lớn cũng có thể ngồi lên."
Hồ bơi Tiểu *** (ẩn danh)
09.03
"Hôm nay mình mang ra vườn chụp hình, nhiều mẹ xin link."
t *** 3 (ẩn danh)
08.23
"Bé rất ngoan và rất khỏe, làm mô hình trẻ em cho người lớn không có vấn đề gì, các bé rất thích, dịch vụ của Xuân Xuân cũng rất tốt."
một *** 1 (ẩn danh)
08.23
"Rất tốt"
t *** 6 (ẩn danh)
08.15
"Đã nhận được em bé và tôi rất hài lòng, đơn giản và chắc chắn, dễ dàng mang đi và cất đi, thái độ phục vụ của Xiaoxin cũng rất tốt! Thích thì lần sau mình sẽ quay lại!"
Sư tử *** 3 (ẩn danh)
08.23
"Đã nhận được bé, chất lượng rất tốt, đóng gói tinh tế, chất liệu tuyệt vời, tốt hơn mong đợi, rất thích hợp làm quà tặng và sử dụng cá nhân, lần sau mình sẽ tiếp tục mua.Dịch vụ khách hàng Gao Sheng rất chuyên nghiệp và rất hài lòng."
Được rồi *** tôi (ẩn danh)
08.11
"Vận chuyển siêu nhanh, hàng về siêu nhanh, đóng gói tinh tế, thực sự mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới..."
Sư tử *** 3 (ẩn danh)
08.23
"Chất lượng hàng đầu, đóng gói cũng tốt, hậu cần nhanh chóng và giá cả hợp lý, rất phải chăng, tôi rất thích nó"
g *** 4 (ẩn danh)
09.04
"Sau khi nhận được hàng, tôi mở gói ra ngay, cảm thấy chất lượng khá tốt, đúng với mô tả của người bán, tôi rất hài lòng, tốc độ giao hàng tương đối nhanh, công ty logistic có thái độ phục vụ tốt và nhiệt tình. tốc độ giao hàng rất nhanh Nhìn chung đây là một lần mua hàng rất hài lòng, cảm ơn người bán. Dịch vụ khách hàng Xiaoyu có thái độ phục vụ tốt và giải đáp mọi thắc mắc."
t *** 6 (ẩn danh)
08.31
"Chất liệu khá tốt và được làm rất thoải mái. Chất liệu canvas tương đối dày và ổn định. Nhìn chung, tay nghề tốt. Phần tựa lưng cao thoải mái. Thích hợp hơn để tận hưởng bóng râm trên bãi biển hoặc ngoài trời. Khá tốt."
l *** h (ẩn danh)
08.26
"Để cắm trại tốt hơn ?️ Tôi đã mua hai chiếc ghế đẩu, một chiếc nguyên thủy và chiếc còn lại là ghế thám hiểm. Những chiếc ghế nguyên thủy có kích thước lớn, không mùi và chắc chắn, tuy nhiên phần tựa lưng tương đối cứng. Nhưng Explorer bù đắp khuyết điểm này bằng cách dựa lâu dài, nó rất thoải mái, nếu có mùi hơi lạ thì thả ra cũng không sao, hiện tại mình đang ngồi trên Explorer đầu tiên trong số này hai chiếc ghế và bạn có thể ngồi ở nhiều tư thế khác nhau. Đánh giá tốt…"
Trả lời blog *** (ẩn danh)
08.26
"Chỉ cần nhìn vào cái tên là tôi đã rất thích rồi, còn có cả túi xách nữa! Dịch vụ của Linbao cũng rất tốt và giải thích rất chi tiết! Hàng về siêu nhanh, đã nhận được ghế trăng, bạn để ở nơi thoáng mát cho khô sẽ tốt hơn rất nhiều.Lời giải thích rất chi tiết và đã nhận được ghế trăng, dễ dàng cất giữ và mang theo khi đi cắm trại!"
Ji *** Qi (ẩn danh)
08.25
"Mình đã nhận được hàng được mấy ngày rồi, sau khi sử dụng mình mới kiểm tra phản hồi của mình, thực sự rất đáng tiền và rất tiện lợi! Lúc đầu tưởng là thứ bạn phải tự lắp ráp nhưng hóa ra lại thu nhỏ trực tiếp, thật tuyệt! Nó cũng rất thuận tiện để đặt nó trên xe khi đi ra ngoài. Giá rẻ và dễ sử dụng! Có thể nói rằng dịch vụ của Gao Sheng rất tuyệt, nếu bạn có thắc mắc, anh ấy thường sẽ trả lời trong vòng vài giây?"
t *** 4 (ẩn danh)
08.22
"Tôi đã nhận được ghế. Chất lượng tốt. Mùa hè tôi thường mang theo đi cắm trại. Nó hoạt động tốt. Có túi bên cạnh để đựng điện thoại di động. Tựa lưng cũng thoải mái. Tôi thích nó."
t *** 7 (ẩn danh)
09.01
"Nó có thể chịu được tải trọng 200 kg, có thể thu vào dễ dàng và dễ mang theo. Chất lượng cũng rất tốt. Chất liệu vật liệu thật tốt như tôi nghĩ. Tôi có thể mang chiếc ghế này theo khi chơi thể thao ngoài trời lần sau. Tôi thích nó ?Dịch vụ khách hàng của Qiuqiu rất tốt. Thích, thích, thích"
j *** l (ẩn danh)
08.26
"Mua lại lần thứ 2, tay nghề rất tốt, đáy được gia cố, mẫu trẻ em mình mua người lớn cũng có thể sử dụng, ngồi rất thoải mái, đặc biệt thuận tiện khi lấy ra sau khi cất giữ!"
t *** 1 (ẩn danh)
08.25
"Ghế ngồi khá thoải mái, góc tựa lưng hợp lý, các chi tiết được hoàn thiện tốt, cất giữ tiện lợi, tỷ lệ giá/hiệu năng khá cao."
Xin *** 1 (ẩn danh)
08.24
"Thiết kế này thực sự rất đẹp, mặt sau được bọc hoàn toàn, đây là lần mua hàng thứ hai của tôi và dịch vụ từ cô nàng chăm sóc khách hàng của Shuke rất tốt! Thích nó, tôi sẽ giới thiệu nó cho bạn bè khác"
Khói *** 2 (ẩn danh)
08.09
"Chất lượng tốt, các khớp nối đã được gia cố để ngăn thanh sắt xuyên qua. Ban đầu tôi mua nó cho bố tôi để ông ấy ngồi lên khi ông ấy đi chơi bóng với Dabao. Dabao thích nó đến mức khi ông ấy thức dậy trong Sáng ra nó trèo lên ngồi uống nước, nhà mình có một cái, to lắm nhưng mình nghĩ loại cỡ vừa sẽ tiện cất giữ và mang theo hơn!"

0965.68.68.11