Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-612635980121 Đã bán 95
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,292,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: EY/El
Model: YRHWZY
Chất liệu chính: sắt nghệ thuật
Hoa văn: khác/khác
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
sắp xếp theo màu sắc:60 bàn tròn họa tiết nước lắp ráp + 2 ghế 80 bàn tròn họa tiết nước + 2 ghế (mặc định vận chuyển không có lỗ ô) nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80 bàn tròn màu đen + 2 ghế (mặc định vận chuyển không có lỗ ô) nếu có lỗ, Xin lưu ý 80 Bàn tròn họa tiết nước + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, xin lưu ý 80 Bàn tròn màu đen + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, xin lưu ý 80 họa tiết nước Bàn vuông + 2 ghế (mặc định là vận chuyển Không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý Bàn vuông đen 80 + 2 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý Bàn vuông 80 hoa văn + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80 bàn vuông đen + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80 bàn tròn gấp họa tiết nước + 2 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ dù) nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80 bàn tròn gấp màu đen + 2 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80 bàn tròn gấp họa tiết nước + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) lỗ) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80 bàn tròn gấp màu đen + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80 nước Họa tiết bàn vuông gấp + 2 ghế bành (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) ) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80 bàn vuông gấp màu đen + 2 ghế bành (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 80% bàn vuông gấp họa tiết nước + 4 ghế bành (Mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu Có lỗ, vui lòng lưu ý 80 bàn vuông gấp màu đen + 4 ghế (Mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 4 ghế + 80 bàn tròn họa tiết nước + ô cột giữa + chân đế (ô kaki màu xanh đậm màu rượu vang Đỏ ) Bàn vuông thay thế 4 ghế + Bàn tròn 80 màu đen + ô cột giữa + chân đế (ô xanh đậm, kaki đỏ rượu) Bàn vuông thay thế 4 ghế + Bàn tròn họa tiết nước 80 + dù chuối + chân đế (ô xanh đậm, kaki màu đỏ rượu vang) Bàn vuông có thể thay thế với 4 ghế bành + 120 106 kính hoa văn nước (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 6 ghế + Bàn hình chữ nhật hoa văn nước 150X90 (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, xin lưu ý 6 ghế + bàn chữ nhật 150X90 + ô chuối + đế (Ô dù kaki xanh đậmMàu đỏ rượu vang) Bàn tròn họa tiết nước 90 + 2 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) nếu có lỗ, vui lòng lưu ý Bàn tròn họa tiết nước 90 + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) nếu có lỗ, vui lòng lưu ý 90 Bàn vuông họa tiết nước + 2 ghế bên (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý Bàn vuông họa tiết nước 90 + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, xin lưu ý gấp 90 họa tiết nước Bàn tròn + 2 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, vui lòng lưu ý Bàn tròn gấp 90 hoa văn + 4 ghế (mặc định là vận chuyển không có lỗ ô) Nếu có lỗ, xin lưu ý Bàn vuông gấp 90 hoa văn + 2 ghế (mặc định vận chuyển không có lỗ dù) Nếu có lỗ vui lòng lưu ý gấp 90 hoa văn nước Bàn vuông + 4 ghế (mặc định không có lỗ dù) Nếu có lỗ vui lòng lưu ý
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thái Châu
Quận, huyện: Thành phố Lâm Hải
Khối lượng đóng gói: 1
Tổng trọng lượng: 30kg
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng
Bàn ghế ngoài trời sân giải trí với ô kết hợp bàn ủi ngoài trời ban công ngoài trời ghế mây bộ ba món chống nước và chống nắng

Customer Reviews

v *** 4 (ẩn danh)
09.03
"Chất lượng rất tốt! Nó hoàn hảo cho sân! ?"
Lưu *** 0 (ẩn danh)
06.23
"Cảm giác trực quan: ngoại hình đẹp Chất liệu: trình độ xử lý tốt: khả năng chống oxy hóa tốt: chất lượng rất tốt"
Gỗ *** 6 (ẩn danh)
04.18
"Ngồi rất thoải mái nhưng chất liệu là ống sắt làm bằng nhựa, mặt ghế cũng bằng nhựa, không biết để lâu ngoài trời có bị giòn không, giá thế này tương đối cao nên không thể đòi hỏi quá nhiều."
Số phận *** người (ẩn danh)
2021.11.04
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!khỏe"
啗***爱(Ẩn danh)
2021.09.17
"Khách hàng thường xuyên đã mua lại, chất lượng tay nghề thì không có gì đáng nói. Rất tốt~"
t *** 2 (ẩn danh)
22/09/2021
"Chất lượng sản phẩm rất tốt, đúng với mô tả, tốc độ giao hàng rất nhanh, thái độ phục vụ khách hàng kiên nhẫn và tỉ mỉ."
t *** 7 (ẩn danh)
2021.11.11
"Mạnh mẽ, bền và đẹp."
Zhang *** Xue (ẩn danh)
2021.11.06
"Sau khi nhận được chiếc bàn, con trai tôi đã hoàn thành nó chỉ trong vài cú click chuột, tôi rất bất ngờ, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi có thể mua được một món đồ như vậy với mức giá như vậy. Ngoài trời đang mưa nên tôi không muốn để nó ngoài trời, tôi nghĩ sẽ rất thoải mái nếu để nó ở ngoài để phơi nắng khi trời trong."
w *** c (ẩn danh)
2021.11.08
"khỏe"
z *** 1 (ẩn danh)
2021.11.11
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!"
t *** 7 (ẩn danh)
2021.10.15
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Ngày đầu tiên trời mưa và rỉ sét. Lên kế hoạch sử dụng nó trong một hoặc hai năm. Ống sắt tương đối mỏng. Nó không rẻ, hậu cần mất năm ngày từ Chiết Giang đến Tuyền Châu, Phúc Kiến, và tôi đã phải vội vã đến nơi gần năm lần. Đây là đánh giá tồi tệ nhất trên Taobao trong nhiều năm qua"
Hóa học biển (ẩn danh )
2021.12.03
"Giá rẻ, sản phẩm thô"
t *** 7 (ẩn danh)
21/12/2021
"Nói chung là tốt, dịch vụ sau bán hàng cũng rất tốt, rất đáng để giới thiệu! Tôi có thể mua nó lần sau."
d *** 3 (ẩn danh)
29/12/2021
"Dễ dàng cài đặt, chất lượng hàng đầu và thiết thực."
t *** 4 (ẩn danh)
2022.05.30
"Phục vụ tận nhà, đồ tốt, ô chưa lắp"
Lý *** 2 (ẩn danh)
22/03/2022
"Chất lượng ở mức khá, tay nghề tỉ mỉ và giá cả phải chăng."
s *** 7 (ẩn danh)
2022.06.15
"Cảm thấy ổn cho đến nay. Đẹp và thiết thực. Vít cố định cột ô không thể vặn vào được."
e *** b (ẩn danh)
26/07/2022
"Rất tốt, tôi rất thích nó, chất lượng cao và giá rẻ"
c *** 1 (ẩn danh)
2022.04.09
"Cảm giác khá ổn, mình cài nhầm 1 lần phải tháo ra cài lại, nếu người bán có thể hướng dẫn cài đặt chi tiết hơn thì tốt hơn."
1 *** 6 (ẩn danh)
2022.05.13
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Nó thực sự tốt, trông rất chắc chắn, kính cũng rất dày. Nó thực sự tốt."

0965.68.68.11