Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp

MÃ SẢN PHẨM: TD-694046947570 Đã bán 300+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,332,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: EY/El
Model: BSBLZ
Chất liệu chính: sắt nghệ thuật
Hoa văn: khác/khác
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: Bàn tròn ghép kính cường lực hoa văn nước 60 cm + 2 ghế Bàn tròn gấp kính cường lực hoa văn nước 60 cm + 2 ghế Bàn vuông gấp kính cường lực hoa văn nước 60 cm + 2 ghế Bàn tròn ghép kính cường lực hoa văn nước 70 cm + 2 ghế Bàn tròn gấp kính cường lực hoa văn 70cm + 2 ghế, Bàn vuông gấp kính cường lực hoa văn 70cm + 2 ghế, Bàn tròn lắp ráp kính cường lực hoa văn 80cm + 2 ghế, Bàn vuông lắp kính cường lực hoa văn 80cm + 2 ghế, bàn tròn gấp kính cường lực 80cm + 2 ghế, bàn vuông gấp kính cường lực 80cm + 2 ghế, bàn tròn ghép kính cường lực 60cm + 3 ghế, kính cường lực ghép tròn 70cm bàn + 3 ghế, bàn tròn ghép kính cường lực 80cm + 3 ghế, bàn tròn ghép kính cường lực 60cm + 4 ghế, bàn tròn gấp kính cường lực 60cm + 4 ghế, kính cường lực 60cm Bàn vuông gấp + 4 ghế, Bàn tròn ghép kính cường lực 70cm + 4 ghế, Bàn tròn gấp kính cường lực 70cm + 4 ghế, Bàn vuông gấp kính cường lực 70cm + 4 ghế, 80cm Bàn tròn ghép kính cường lực + 4 ghế Bàn vuông ghép kính cường lực nước 80cm + 4 ghế Bàn tròn gấp kính cường lực hoa văn 80cm + 4 ghế Bàn vuông gấp kính cường lực hoa văn 80cm + 4 ghế Kính cường lực hoa văn 105cm bàn tròn ghép + 4 ghế kính cường lực hoa văn nước 120*80cm Bàn dài + 4 ghế bàn dài kính cường lực hoa văn nước 120*80cm + 6 ghế bàn dài kính cường lực hoa văn nước 150*90cm + 4 ghế 150*90cm nước- Bàn dài kính cường lực hoa văn + 6 ghế 50 bàn tròn lắp ráp sắt rèn + 2 ghế 50 sắt rèn Bàn tròn lắp ráp + 4 ghế 55 bàn vuông gấp không cần lắp đặt + 2 ghế 55 bàn vuông gấp không cần lắp đặt + 4 ghế Bàn tròn gấp 60 sắt rèn không cần lắp đặt + 2 ghế Bàn tròn gấp 60 sắt rèn không cần lắp đặt + 4 ghế Bàn tròn lắp ráp sắt rèn 70 + 2 ghế Bàn tròn sắt rèn 70 + 4 ghế Ống sắt rèn 70*72 lắp ráp bàn tròn + 2 ghế 70*72 bàn tròn sắt rèn lắp ráp đơn ống + 4 ghế 110*70 sắt rèn 110*70 bàn dài gấp không cần lắp đặt + 4 ghế Bàn dài gấp sắt rèn 110*70 không cần lắp đặt + 6 ghế 120*70 Bàn dài sắt rèn + 4 ghế 120*70 Bàn dài sắt rèn + 6 ghế
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thái Châu
Quận, huyện: Thành phố Lâm Hải
Khối lượng đóng gói: 0,3
Tổng trọng lượng: 20kg
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp
Bàn ghế ban công nhỏ, một bàn và hai ghế, sân ngoài trời bàn trà giải trí đơn giản, bàn cà phê gấp kính trắng kết hợp

Customer Reviews

Ký ức bị vô hiệu hóa (ẩn danh )
09.07
"Nó trông đẹp, rất tiết kiệm chi phí và ghế rất thoải mái khi ngồi. Nó tốt và đáng để giới thiệu."
Người đồng tính (ẩn danh )
08.07
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Ghế đẩu rất tốt, tiết kiệm chi phí và thích hợp sử dụng ngoài trời, tiện lợi, đơn giản và sang trọng!"
j *** 8 (ẩn danh)
08.18
"Nó khá đẹp, chủ yếu là vì giá khá rẻ"
A *** y (ẩn danh)
07.19
"Chất lượng rất tốt, không tệ. Dịch vụ khách hàng cũng rất kiên nhẫn trong việc giải thích. Quá trình cài đặt cuối cùng đã thành công!"
một *** may mắn (ẩn danh)
08.15
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Không tệ, đẹp trai"
Bạn *** nước (ẩn danh)
07.26
"Cảm nhận trực quan: Bàn rung lắc có đốm đen bong tróc và một trong hai chiếc ghế không cân bằng."
Quảng trường mùa thu *** (ẩn danh)
07.11
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Tôi chỉ đánh giá nó sau một thời gian sử dụng, nó thực sự tốt và dịch vụ cũng tốt."
s *** e (ẩn danh)
06.23
"Nó rất đẹp và chiếc bàn được làm bằng vật liệu rất dày. Người bán hàng rất có trách nhiệm, bên hậu cần giao hàng không đúng hẹn, anh ta liên tục theo dõi, đôn đốc, cuối cùng cũng giao hàng đúng hẹn. thực sự biết ơn."
Đi *** Đỏ (ẩn danh)
08.27
"Rất hài lòng?, giá rất rẻ và thời trang ~ ?"
s *** 9 (ẩn danh)
07.02
"Ghế ngồi tốt và màu sắc đẹp, rất sảng khoái"
1 *** b (ẩn danh)
08.01
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Có một chiếc bàn nhỏ trông thoải mái hơn"
Rồng *** 2 (ẩn danh)
09.01
"Tôi đã mua hai bộ lần này và rất hài lòng với nó."
Rồng *** 2 (ẩn danh)
09.01
"Mua lần thứ hai, tôi rất thích nó, giản dị, tăng lượng khách hàng"
t *** 1 (ẩn danh)
07.13
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Hàng đẹp, chất lượng tốt, mình đã mua lại nhiều lần."
l *** 8 (ẩn danh)
07.10
"Cảm giác trực quan: Thật tuyệt khi đặt nó trên ban công để uống trà và viết mã, và ngắm nhìn khi bạn mệt mỏi⛰️."
Fan Bảo *** (ẩn danh)
06.06
"Bàn ghế rất chắc chắn, bàn lắp ráp đơn giản, màu trắng trông rất đẹp, ngồi ở ban công ngắm cảnh sông nước và tận hưởng không khí mát mẻ rất thoải mái."
t *** 6 (ẩn danh)
06.25
"Giá cả và chất lượng rất tốt, bạn có thể yên tâm mua hàng"
x *** 6 (ẩn danh)
05.21
"Mình rất thích bộ bàn ghế màu trắng, người bán còn tặng thêm 4 đệm ghế để phù hợp với khu vườn nhà mình."
p *** g (ẩn danh)
05:30
"Bề mặt có những sai sót, nhưng việc lắp đặt rất đơn giản, hy vọng nó sẽ không bị rỉ sét khi trời mưa."
Thay đổi *** xem (ẩn danh)
06.22
"Nó rất tệ, nó bị gỉ và ố vàng ngay sau khi tôi tháo nó ra."

0965.68.68.11