Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì

MÃ SẢN PHẨM: TD-731034155412 Đã bán 7000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
365,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wanhu
Model: Ghế ăn HYT43
Chất liệu: thép cacbon
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Các yếu tố phổ biến: nhật ký
Phân loại màu: [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu óc chó + đen - mẫu da (ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] màu óc chó + màu cà phê - mẫu da (ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] màu óc chó + màu cà phê - Mẫu vải lanh (ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu óc chó + kaki - mẫu vải lanh (ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + kaki - mẫu vải lanh (ghế sừng) [Mẫu nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + cà phê Màu - Mẫu vải lanh (Ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + Xanh lam - Mẫu vải lanh (Ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + Lục lam - Mẫu vải lanh (Ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + Đen - Model Da (Ghế Sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + Màu be - Mẫu da (Ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + Vàng - Mẫu da (Ghế sừng) Đệm cao su [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] ] Màu óc chó + đen - mẫu da (ghế sừng) Đệm cao su [mẫu nâng cấp xuất khẩu] màu óc chó + màu cà phê - mẫu da (ghế sừng) Đệm cao su [mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] màu óc chó + màu cà phê - mẫu vải lanh (Sừng Ghế) Đệm cao su [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu óc chó + Mẫu vải lanh (Ghế sừng) Đệm cao su [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + Mẫu vải lanh (Ghế sừng) Đệm cao su [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Màu gỗ + màu cà phê - kiểu lanh (ghế sừng) Đệm cao su [phiên bản nâng cấp xuất khẩu] màu gỗ + xanh - kiểu lanh (ghế sừng) Đệm cao su [phiên bản nâng cấp xuất khẩu] màu gỗ + xanh lam - kiểu lanh (ghế sừng) Đệm cao su [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] màu gỗ + mẫu da đen (ghế sừng) Đệm cao su [mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] màu gỗ + màu be - mẫu da (ghế sừng) Đệm cao su [mẫu nâng cấp xuất khẩu] màu gỗ + vàng -Da model (Ghế sừng) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Mẫu quả óc chó + màu cà phê - Mẫu da (ghế Taishi) [Mẫu nâng cấp chất lượng xuất khẩu] Mẫu quả óc chó + đen - Mẫu da (ghế Taishi) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Mẫu quả óc chó + màu be -Mẫu da (ghế Đài Loan) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Mẫu gỗ óc chó + trắng - Mẫu da (ghế Taishi) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Vân gỗ nguyên bản + màu cà phê - Mẫu da (ghế Taishi) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Nguyên bản vân gỗ + đen - Mẫu da (ghế Đài Loan) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Mẫu vân gỗ + màu be - da nguyên bản (ghế Taishi) [Mẫu chất lượng nâng cấp xuất khẩu] Mẫu vân gỗ nguyên bản + trắng - da (ghế Taishi)
Chất liệu hoàn thiện: da
Quá trình hoàn thiện da: bề mặt mềm
Chiều cao tựa lưng: 30cm
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có sẵn để giao hàng/lắp đặt: Khác
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,12
Có sẵn để bán trước không: Có
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có taxi vận chuyển: Không
Định vị phong cách: tiết kiệm
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt, cung cấp video hướng dẫn cài đặt, cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
Tổng trọng lượng: 3,5kg
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì
Ghế Taishi thoải mái ít vận động ghế ăn tại nhà nhà hàng khách sạn bàn ăn lưng thương mại sừng ghế trà khách sạn bàn ăn hiện đại bàn ăn gỗ tần bì

Customer Reviews

Anh trai w *** (ẩn danh)
08.18
"Chất lượng vật lý khá tốt, đóng gói cũng rất chắc chắn, ngồi rất chắc chắn, rất đáng mua."
Yêu *** 1 (ẩn danh)
08.17
"Ghế rất đẹp. Tôi rất hài lòng với nó. Ngoại hình cũng rất tốt ~"
Thanh *** 6 (ẩn danh)
09.04
"Rất tốt. Lần đầu tiên tôi thích nó. Tay nghề cũng rất tốt. Cảm giác trực quan rất thoải mái. Hương vị không quá ngon. Nó rất đẹp và được khuyên dùng."
E *** 3 (ẩn danh)
09.01
"Chiều cao rất tốt và phù hợp, dễ lắp đặt. Vì màu sắc khá đẹp nên ban đầu tôi nghĩ bàn ủi sẽ rất ồn, nhưng không, đã có sẵn đá lót sàn."
y *** 1 (ẩn danh)
09.01
"Tay nghề có thể tương đối mạnh. Dịch vụ khách hàng kiên nhẫn giải thích phương pháp lắp đặt. Không có mùi. Không tệ. Rất đáng đồng tiền. Kích thước mùi: không có hình thức. Chất liệu: sắt nghệ thuật khá tốt. Cảm giác trực quan: hiệu suất chi phí cao. Tay nghề thủ công Mức độ: tay nghề tốt. Giá cả rất có giá trị."
t *** 1 (ẩn danh)
08:30
"Hậu cần rất nhanh và không có ai ở nhà giao thẳng đến tận nhà tôi. Không có mùi đặc biệt khi mở gói, việc lắp đặt rất đơn giản và rất ổn định đối với tôi, người nặng hơn 180 pound, khi ngồi lên nó."
二****四(Ẩn danh)
08.25
"Kích thước mùi: không mùi Chất liệu bề ngoài: màu gỗ, cảm giác trực quan chắc chắn: đẹp, phù hợp với màu sắc của bàn Trình độ tay nghề: OK, xứng đáng với giá tiền"
*** cũ ( ẩn danh )
08.21
"Hậu cần và chuyển phát nhanh rất nhanh, ngay cả tôi, người có kỹ năng thực hành kém, cũng có thể cài đặt cái này một cách hoàn hảo. Dịch vụ khách hàng rất kiên nhẫn và hoạt động tốt!"
Vương *** vũ (ẩn danh)
09.06
"Nó bền và dễ lắp đặt. Nó được vận chuyển nhanh chóng và không có mùi. Tôi đã sử dụng nó được một thời gian. Ngồi rất thoải mái và chiều cao phù hợp. Đó là một trải nghiệm mua sắm tốt và nó phù hợp với màu sắc của việc trang trí ở nhà. Nó thực sự đáng tiền. Ghế sắt nhẹ và bền. Đó là một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời."
Bo *** bei (ẩn danh)
09.06
"Đẹp quá, nhà mình có bàn làm việc nhưng lại thiếu ghế đẩu, mình mua để phù hợp với bàn làm việc! Và đệm được làm bằng cotton, mềm mại và rất thoải mái khi ngồi. Về cơ bản giống như hình thật!"
Micro *** j (ẩn danh)
09.05
"Sau khi tham khảo nhiều cửa hàng thì cuối cùng mình cũng chọn được em này, không hề bị xoăn, chị chủ cũng rất nhiệt tình và tiết kiệm chi phí, khi mở cửa hàng sau em sẽ tiếp tục mua lại."
t *** 0 (ẩn danh)
09.04
"Chất lượng ghế rất tốt, loại ghế lắp ráp này rất tiện lợi, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể lắp đặt dễ dàng, mình sẽ chia sẻ cho bạn bè, chúc cửa hàng làm ăn phát đạt."
1 *** l (ẩn danh)
09.01
"Đây là lần mua hàng thứ 2, nhìn có vẻ ổn nhưng giao hàng hơi thô. Có một vấn đề nhỏ nên tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và nó đã được giải quyết ngay lập tức."
丶Ông *** (Ẩn danh)
08:30
"Một chiếc ghế rất trang nhã, ngồi tương đối thoải mái, ổn định, thoải mái và có khả năng chịu lực."
t *** 5 (ẩn danh)
08:30
"Chất liệu bề ngoài: inox sơn tĩnh điện, không nặng, có đệm chống trượt. Sự ổn định là tốt."
x *** 9 (ẩn danh)
08:30
"Bé vừa nhận được, mình đã mở ra và thử ngồi lên, nó rất chắc chắn và chất vải rất tốt, sau này đi ra ngoài rất tiện mang theo, không nặng tay. Chất liệu rất dày và rất chắc chắn."
e *** n (ẩn danh)
08.24
"Hậu cần rất tốt, đóng gói cẩn thận! Việc lắp ráp cũng rất đơn giản, không vấn đề gì nếu bạn tự làm, sản phẩm có kèm theo những dụng cụ nhỏ. Hình ảnh thực tế trên…"
e *** 0 (ẩn danh)
08.23
"Chất liệu bên ngoài: mùi dễ chịu Kích thước: không mùi Cảm giác trực quan: tiết kiệm chi phí ??, giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận."
c *** Trác (ẩn danh)
08.21
"Giao hàng rất nhanh, chỉ trong hai ngày là có. Bao bì còn nguyên vẹn và không bị hư hại. Ghế lắp ráp dễ dàng. Ngồi rất thoải mái. Chất lượng tốt và giá thành rẻ.Chất lượng thực sự tốt và tôi sẽ mua lại lần sau"
l *** kẻ thù (ẩn danh)
08.20
"Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Kiểu dáng đơn giản, thời trang Trải nghiệm trực quan: Một sản phẩm đáng mua Tay nghề thủ công: Ghế nhẹ, dễ lắp đặt"

0965.68.68.11