Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-712787924724 Đã bán 9
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
365,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wanhu
Model: Ghế ăn mới nhất HYT26
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: thép
phong cách: Bắc Âu
Yếu tố phổ biến: kim loại
Phân loại màu sắc: [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + Kaki (kiểu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + xanh lam (kiểu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + lục lam (kiểu vải) [ Khung thép carbon nâng cấp ] Màu gỗ + vàng (mẫu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + màu cà phê (mẫu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + trắng (mẫu PU) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + màu be (PU mẫu) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + vàng (mẫu PU) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + màu cà phê (mẫu PU) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ +Đen (mẫu PU) [Khung thép carbon nâng cấp ] Màu óc chó + Khaki (mẫu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu óc chó + màu cà phê (mẫu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu óc chó + đen (Mẫu PU) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu óc chó + màu cà phê ( Mẫu PU) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + Đệm cao su kaki (kiểu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + Đệm ngồi cao su xanh (kiểu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ thô + Lục lam - Đệm cao su (kiểu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ thô + Vàng - Đệm cao su (kiểu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ thô +Đệm cao su màu cà phê (mẫu vải) [Khung thép carbon nâng cấp]Bản gốc màu+đệm cao su trắng (mẫu PU) [Khung thép cacbon nâng cấp]Màu gốc+đệm cao su màu be (mẫu PU) [Khung thép cacbon nâng cấp] Màu gỗ + vàng - đệm cao su (mẫu PU) [Khung thép cacbon nâng cấp] Màu gỗ + màu cà phê - đệm cao su (mẫu PU) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu gỗ + đen - đệm cao su (mẫu PU) ) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu óc chó + kaki - đệm cao su (kiểu vải) [Carbon nâng cấp khung thép] Màu óc chó + màu cà phê - đệm cao su (kiểu vải) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu óc chó + đen - Đệm cao su (Mẫu PU) [Khung thép carbon nâng cấp] Màu óc chó + Màu cà phê - Đệm cao su (Mẫu PU) [Mẫu Ghế Vuông] Chân Đen + Xám Đậm (Mẫu PU)
Chất liệu mặt: vải
Quy trình đối mặt với vải: màu đặc
Chiều cao tựa lưng: 125mm (không bao gồm) -800mm (không bao gồm)
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có sẵn để giao hàng/lắp đặt: Khác
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,12
Có sẵn để bán trước không: Không
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: phong cách nghệ thuật
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt, cung cấp video hướng dẫn cài đặt, cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
Tổng trọng lượng: 3,5kg
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng
Ghế sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế sừng, ghế đẩu tựa lưng, bàn ghế ăn thương mại, ghế ăn giả gỗ nguyên khối nhà hàng

Customer Reviews

Hạ *** 1 (ẩn danh)
06.25
"Rất có xứng với tiền bỏ raMình rất hài lòng với giá tiền và sẽ tiếp tục mua lại, ngồi lên cũng khá chắc chắn."
t *** 2 (ẩn danh)
05.14
"Ghế đã được lắp đặt và chất lượng rất ưng ý, mình đang chờ mặt bàn cho phù hợp."
đậu *** s (ẩn danh)
05.12
"Việc cài đặt khá thuận tiện, tôi sử dụng nó để học hàng ngày, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng rất kiên nhẫn và gửi cho tôi một video cài đặt."
w *** 3 (ẩn danh)
05.07
"Nó rất tiện lợi. Nó đi kèm với một bộ công cụ và một video cài đặt được gửi bởi bộ phận chăm sóc khách hàng. Rất dễ lắp ráp. Nó gần như không có mùi, khá nhẹ và dễ di chuyển."
Gió *** 6 (ẩn danh)
05.09
"Kiểu dáng và thiết kế mới lạ, chất liệu tinh tế, ngồi thoải mái và chất lượng rất ưng ý."
Người đẹp *** 8 (ẩn danh)
05.09
"Đóng gói rất tốt, không bị va đập. Giao hàng nhanh, ghế rất đẹp!"
Mở *** 7 (ẩn danh)
05.05
"Bé nhìn rất đẹp, mình rất thích, chất lượng cũng tốt, mình muốn mua thêm vài cái, thích thì có thể mua trực tiếp."
t *** 3 (ẩn danh)
05.05
"Ghế nhìn rất đẹp, lắp đặt đơn giản, tiện lợi, phối màu đơn giản, trang nhã."
m *** 3 (ẩn danh)
05.03
"Đã nhận được ghế, chất lượng tốt. Màu sắc có thể phù hợp với các hình dạng bảng khác nhau. Giá không đắt. Đáng mua lại."
t *** 3 (ẩn danh)
05.01
"Tốc độ giao hàng rất nhanh, thái độ phục vụ cũng rất tốt, ghế đẹp hơn, chất liệu rất chắc chắn, ngồi rất thoải mái."
s *** yu (ẩn danh)
04.27
"Kích thước mùi: không có mùi Chất liệu bề ngoài: khá tốt Cảm giác trực quan: đơn giản và khí quyển Trình độ tay nghề: khá tốt"
Non *** 6 (ẩn danh)
04.24
"Ghế đẩu rất tiết kiệm chi phí, rẻ và hợp túi tiền. Tôi chỉ muốn tìm một chiếc ghế đẩu ngắn hơn. Cái này vừa phải. Tôi nặng 140 pound và có thể ngồi trên đó mà không cần di chuyển chút nào. Rất khen ngợi!"
Lục *** y (ẩn danh)
05.05
"Bạn cũng có thể cài đặt video. Nó đơn giản và rõ ràng. Dễ dàng cài đặt và ghế rất ổn định."
Trần *** 1 (ẩn danh)
05.05
"Tôi thích nó rất nhiều ?"
Bây giờ *** 6 (ẩn danh)
05.06
"Ghế rất nhẹ và chắc chắn, màu sắc đẹp, ngồi khá chắc chắn."
f *** Tao (ẩn danh)
05.22
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Rất thoải mái, thoáng mát và đẹp mắt, mọi người đều có thể yên tâm mua hàng! ! ! Cao, chất lượng tốt"
t *** 2 (ẩn danh)
04:30
"Tôi đã nhận được chiếc ghế ăn. Tay nghề tốt, kiểu dáng đẹp. Ghế rất chắc chắn."
Yêu *** 4 (ẩn danh)
05.08
"Ghế rất chắc chắn, rất hợp với phòng và bàn của mình, chị chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình và đã giới thiệu bạn bè mua."
q *** 7 (ẩn danh)
05.01
"Chất lượng rất tốt, tôi rất hài lòng khi mua hàng, tuyệt vời! cực kỳ thích!"

0965.68.68.11