bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp

MÃ SẢN PHẨM: TD-731604572443 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
350,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
bàn ăn nhỏ Bàn ghế ăn, tiện nghi gia đình, ít vận động, ghế quầy bar, tựa lưng ghế, ghế ăn sang trọng nhẹ, bàn trang điểm xếp chồng, ghế trang điểm bộ bàn ăn inox bộ bàn ăn đẹp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wanhu
Model: Ghế ăn HYT226
Chất liệu: thép cacbon
phong cách: Bắc Âu
Yếu tố phổ biến: kim loại
Phân loại màu: [Mẫu phẳng? Vải công nghệ] Xám nhạt - Chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) [Mẫu phẳng? Vải công nghệ] Xám nhạt - Chân vàng đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Vải công nghệ] Xám ca-rô - Chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Vải công nghệ] Chân ca rô vàng xám đen (Bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Vải công nghệ] Chân ca rô đen tuyền màu cam (Bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng ? Vải công nghệ 】 Chân lưới đánh vần màu vàng cam-đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Vải công nghệ] Chân lưới đánh vần màu xanh đen thuần khiết (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Vải công nghệ] Chân ca-rô vàng xanh đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Vải kỹ thuật] Chân đen ca rô màu xanh lá cây (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Vải kỹ thuật] Chân ca rô vàng xanh-đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Da PU ] Gạo ca-rô-chân đen nguyên chất (Bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Da PU] Gạo lưới - chân vàng đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Da PU] Gạo cam - chân đen nguyên chất (bảo hành 5 năm) ) [Mẫu tựa lưng? Da PU] Chân vàng Pinmi-đen màu cam (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Da PU] Chân màu xanh lam Pinmi-đen nguyên chất (bảo hành 5 năm) [Mẫu tựa lưng? Da PU] Màu xanh Pinmi-đen chân vàng (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông? Vải công nghệ] Xám - chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông? Vải công nghệ] Xám - chân vàng đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông ? Vải công nghệ] Cam - chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) ) [Mẫu ghế vuông? Vải công nghệ] Chân vàng đen cam (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông? Vải công nghệ] Chân đen xanh lam (năm -bảo hành năm) [Mẫu ghế vuông? Vải công nghệ] Chân vàng xanh đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông? Vải công nghệ] Chân đen xanh thuần khiết (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông? Vải công nghệ] Chân vàng xanh-đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông? Da PU] Màu be - Chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông? Da PU] Màu be - Chân vàng đen (bảo hành 5 năm) [ Mẫu ghế vuông? Da PU] Cam - chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) [Mẫu ghế vuông? Da PU] Cam - chân vàng đen (bảo hành 5 năm) [Phong cách phẳng? Vải công nghệ] Xám đậm - chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) [Phong cách phẳng? Vải công nghệ] Xám đậm - chân vàng đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu kiểu phẳng? Da PU] Xám đậm - Chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) [Mẫu phẳng? Da PU] Chân xám đậm - vàng đen (bảo hành 5 năm) [Mẫu phẳng? Da PU] Chân cam - đen tuyền (bảo hành 5 năm) ) [Mẫu phẳng? Da PU] Chân vàng cam-đen (bảo hành 5 năm) [ Mẫu phẳng? Cotton và lanh] Chân đen xám nhạt (bảo hành 5 năm) [Mẫu phẳng? Cotton và lanh] Chân vàng xám đen nhạt (bảo hành 5 năm) Bảo hành năm) [Mẫu phẳng? Cotton và lanh] Màu cà phê - chân đen tuyền (bảo hành 5 năm) [Mẫu phẳng? Cotton và lanh] Màu cà phê - chân vàng đen (bảo hành 5 năm)
Chất liệu mặt: Da PU
Chiều cao tựa lưng: 0cm (không có tựa lưng)
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Các tính năng bổ sung: có thể tháo rời
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có sẵn để giao hàng/lắp đặt: Khác
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,03
Có sẵn để bán trước không: Không
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có taxi vận chuyển: Không
Định vị phong cách: phong cách nghệ thuật
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt, cung cấp video hướng dẫn cài đặt, cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
Tổng trọng lượng: 4kg

Customer Reviews

l *** 1 (ẩn danh)
08.22
"Chất lượng rất tốt, ngồi rất chắc chắn, tôi rất thích"
q *** 7 (ẩn danh)
08:30
"Ghế rất chắc chắn, không chiếm diện tích khi không sử dụng, có thể xếp chồng lên nhau và cất giữ."
Đu đủ ( ẩn danh )
08.21
"Ngồi lên có cảm giác êm ái và thoải mái, chất lượng cũng rất tốt."
t *** 7 (ẩn danh)
08.14
"Nhìn đẹp và sang trọng, bọn trẻ nhà tôi rất thích, chất lượng cũng tốt, tôi rất vui khi mua được một chiếc ghế như vậy."
t *** 5 (ẩn danh)
08.10
"Hậu cần rất nhanh, chất lượng ghế rất tốt, tôi sẽ mua lại, tôi rất hài lòng, thật tuyệt vời."
Giới thiệu *** 8 (ẩn danh)
08.22
"Ghế đẩu thoải mái khi ngồi và dễ cất giữ. Rất khuyến khích."
Trần *** 0 (ẩn danh)
08.21
"Cảm giác chạm vào rất thoải mái và ổn định khi ngồi dậy, tôi rất hài lòng!"
Hu *** 6 (ẩn danh)
08.12
"Tôi đã nhận được nó. Tôi rất thích nó. Nó rất dễ cài đặt và cảm thấy rất cao cấp. Ngồi lên rất thoải mái."
Piao *** xin (ẩn danh)
08.11
"Ghế đã nhận được, có độ ổn định tốt, không bị biến dạng, xẹp lún sau khi ngồi lâu.Những chiếc ghế đẩu được cung cấp cho bàn ăn có chất lượng tốt và rất ổn định để ngồi. Dịch vụ sau bán hàng cũng tốt."
Big *** e (ẩn danh)
08.27
"Ngồi rất thoải mái, chịu được trọng lượng, chân ghế rất chắc chắn"
t *** 1 (ẩn danh)
08.17
"Màu đẹp và tươi, chất lượng tốt và chắc chắn"
Pei *** 7 (ẩn danh)
09.01
"Kích thước mùi: rất lớn. Chất liệu bề ngoài: rất rác rưởi. Cảm giác trực quan: quá rác rưởi. Trình độ tay nghề: rất rác rưởi. Vui lòng không mua hàng của công ty này trong tương lai. Rất rác rưởi. Những tấm gỗ mục nát trên công trường bám đầy bụi xi măng, rất rác rưởi. Thật đáng thất vọng. Mọi người phải chú ý đến sản phẩm của mình trong tương lai. đừng mua"
x *** 2 (ẩn danh)
08.12
"Chất lượng tốt, kích thước phù hợp, đáng mua"
t *** 3 (ẩn danh)
08.08
"Ghế thực sự tốt, giá rẻ và chất lượng rất tốt, rẻ hơn so với cửa hàng thực tế và rất dễ lắp đặt."
Đầu *** 8 (Ẩn danh)
08.10
"Đó là một chiếc ghế đẩu thực sự tốt, chắc chắn, bền và trông rất đẹp. Tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng nó."
Năm *** 8 (ẩn danh)
08.10
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Tôi thực sự bất ngờ khi nhận được hàng, chất lượng thực sự rất tuyệt vời, ghế rất chất lượng và rất tốt."
mỏng *** g (ẩn danh)
08.15
"Chất lượng rất tốt, ngồi vững và thoải mái khi chạm vào, dễ bảo quản và tiện lợi."
Ổn định *** (ẩn danh )
08.11
"Giao hàng nhanh, chất lượng tốt và giá thành rẻ, dụng cụ và phụ kiện đầy đủ, thiết kế hợp lý, tay nghề xuất sắc"
t *** 8 (ẩn danh)
08.07
"Sau khi nhận được sản phẩm, tôi mở gói hàng ra thì không thấy bị hư hỏng gì. Nó rất thoải mái khi ngồi và tôi rất thích màu sắc này. Giao hàng nhanh và lắp đặt dễ dàng"

0965.68.68.11