Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời

MÃ SẢN PHẨM: TD-721235329691 Đã bán 42
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,220,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: EY/El
Model: Bàn ghế ngoài trời
Chất liệu chính: sắt nghệ thuật
Hoa văn: Nghệ thuật
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
sắp xếp theo màu sắc:Bàn tròn kính cường lực hoa văn nước 60cm + 2 ghế Bàn tròn kính cường lực màu đen 60cm + 2 ghế Bàn tròn kính cường lực hoa văn nước 70cm + 2 ghế Bàn tròn kính cường lực màu đen 70cm + 2 ghế Bàn tròn lắp kính cường lực hoa văn nước 80cm + 2 ghế 80cm lắp ráp kính cường lực nước Bàn vuông + 2 ghế Bàn tròn lắp ráp kính cường lực đen 80cm + 2 ghế Bàn vuông lắp ráp kính cường lực đen 80cm + 2 ghế Bàn tròn lắp ráp kính cường lực đen 70cm + 4 ghế Kính cường lực hoa văn 80cm Bàn tròn lắp ráp + 4 ghế Kính cường lực ghép 80cm Bàn vuông lắp ráp + 4 Ghế Bàn tròn ghép kính cường lực đen 80cm + 4 ghế Bàn vuông ghép kính cường lực đen 80cm + 4 ghế Bàn tròn gấp kính cường lực 80cm + 4 ghế Bàn vuông gấp kính cường lực 80cm + 4 ghế Ưu đãi giới hạn - Bàn tròn nước 90cm + 4 ghế + Ô trụ trung tâm màu đỏ Bàn tròn gấp kính cường lực đen 80cm + 4 ghế Bàn vuông gấp kính cường lực đen 80cm + 4 ghế nước 106cm- cụm kính cường lực hoa văn bàn tròn + 4 ghế cụm kính hoa văn nước 120×80cm bàn dài lắp ráp hoa văn nước + 4 ghế cụm kính hoa văn nước 120×80cm Bàn dài + 6 ghế bàn dài 120×80cm lắp ráp kính đen + 4 ghế 120×80cm bàn dài lắp kính đen + 6 ghế Bàn dài 150×90 cm lắp kính nước hoa văn + 4 ghế bàn dài 150×90 cm lắp kính nước hoa văn + 6 ghế bàn dài lắp kính đen 150×90 cm + 4 ghế 150× Bàn dài ghép kính 90cm + 6 ghế kiểu mới - Bàn tròn ghép kính cường lực 90cm + 4 ghế kiểu mới - Bàn vuông ghép kính cường lực 90cm + 4 ghế kiểu mới - Kính cường lực hoa văn 106cm Bàn vuông ghép + 4 ghế hình tròn nước 80cm bàn + 4 ghế + ô cột giữa màu đỏ Ưu đãi giới hạn - Bàn vuông nước 80cm + 4 ghế + ô cột giữa màu đỏ Bàn vuông kính cường lực hoa văn nước 80cm + 4 ghế + ô cột giữa (ô mặc định màu đỏ và có thể thay thế Khác Màu sắc) Bàn vuông kính cường lực đen 80cm + 4 ghế + ô cột giữa (ô mặc định là màu đỏ, có thể đổi sang màu khác) Bàn tròn kính cường lực họa tiết nước 106cm + 4 ghế + ô cột giữa (ô mặc định là màu đỏ, có thể đã đổi sang màu khác) Nước 106cm Bàn tròn kính cường lực hoa văn + 4 ghế + ô chuối (mặc định ô màu đỏ, có thể đổi sang màu khác) Bàn kính cường lực hoa văn nước 120*80cm + 4 ghế + ô cột giữa ( ô mặc định có màu đỏ, có thể đổi sang màu khác) Bàn kính cường lực 120*80 hình nước + 6 ghế + ô trụ giữa (ô mặc định màu đỏ, có thể đổi sang màu khác) 150*90 cm nước -bàn kính cường lực có hoa văn + 4 ghế + ô trụ giữa (ô mặc định màu đỏ, có thể đổi sang màu khác)Bàn kính cường lực hoa văn 150*90 + 6 ghế + ô cột giữa (mặc định ô màu đỏ, có thể đổi màu khác) Bàn kính cường lực hoa văn 120*80 + 6 ghế + ô chuối (mặc định ô màu đỏ, có thể đổi sang màu khác) 150*90 bàn kính cường lực hoa văn nước + 6 ghế + ô chuối (ô mặc định màu đỏ, có thể đổi sang màu khác)
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thái Châu
Quận, huyện: Thành phố Lâm Hải
Khối lượng đóng gói: 1
Tổng trọng lượng: 16kg
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời
Ngoài trời sân bàn ghế quán trà sữa ban công uống trà bàn ủi chống nắng chống nắng giả mây ghế giải trí ngoài trời bàn ghế ngoài trời

Customer Reviews

z***4 (ẩn danh)
10/07/2023 14:06
"Thực sự tốt?nên mua"
z***4 (ẩn danh)
10/07/2023 14:06
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá."

0965.68.68.11