Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê

MÃ SẢN PHẨM: TD-708309878383 Đã bán 5
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,292,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khác/khác
Model: Bàn ghế kính cường lực màu trắng
Chất liệu chính: sắt nghệ thuật
Hoa văn: khác/khác
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: Bàn chữ nhật 120x80 + 4 ghế Bàn chữ nhật 150x90 + 4 ghế Bàn chữ nhật 120x80 + 6 ghế Bàn chữ nhật 150x90 + 6 ghế Bàn tròn ghép hoa văn 60 + 2 ghế Bàn tròn ghép hoa văn 70 + 2 ghế 80 Bàn tròn ghép hoa văn nước bàn + 2 ghế 80 mẫu nước ghép bàn vuông + 2 ghế 60 mẫu nước ghép bàn tròn + 3 ghế 70 mẫu nước ghép bàn tròn + 3 ghế 80 mẫu nước ghép bàn tròn + 3 ghế 80 ghép mẫu nước bàn vuông + 3 ghế 60 Bàn tròn lắp ráp hoa văn nước + 4 ghế 70 Bàn tròn lắp ráp hoa văn nước + 4 ghế 80 Bàn tròn lắp ráp hoa văn nước + 4 ghế 80 Bàn vuông lắp ráp hoa văn nước + 4 ghế 80 Bàn tròn lắp ráp + ô cột giữa màu trắng + 4 ghế 80 lắp ráp tròn bàn + ô cột giữa màu xanh lá cây + 4 ghế bàn tròn ghép 80 + ô trụ giữa màu đỏ + 4 ghế bàn tròn ghép 80 + ô trụ trung tâm kaki + 4 ghế bàn vuông ghép 80 + ô trụ giữa màu trắng + 4 ghế bàn vuông ghép 80 + Ô trụ trung tâm màu xanh lá cây + 4 ghế Bàn vuông lắp ghép 80 + Ô trụ trung tâm màu đỏ + 4 Ghế 80 ghế Bàn vuông lắp ráp + Ô trụ trung tâm kaki + 4 ghế Bàn dài 120 + Ô trụ trung tâm màu trắng + 6 ghế Bàn dài 120 + Ô trụ trung tâm màu xanh lá cây + 6 ghế bàn dài 120 + ô trụ giữa màu đỏ + 6 ghế bàn dài 120 + ô trụ giữa màu kaki + 6 ghế bàn dài 150 + ô trụ giữa màu trắng + 6 ghế bàn dài 150 + ô trụ giữa màu xanh + 6 ghế bàn dài 150 + Ô trụ giữa màu đỏ + 6 ghế Bàn dài 150 + Ô trụ giữa kaki + 6 ghế Bàn tròn ghép 80 + Ô chuối trắng + 4 ghế Bàn vuông ghép 80 + Ô chuối trắng + 4 ghế Bàn dài 150 + Ô chuối trắng + 6 ghế 120 bàn dài + ô chuối trắng + 6 ghế 60 bàn tròn gấp kính nước hoa văn + 2 ghế 60 bàn vuông gấp kính hoa văn nước + 2 ghế 70 bàn tròn gấp kính hoa văn nước + 2 ghế 70 bàn vuông gấp kính hoa văn nước + 2 ghế 80 nước hoa văn bàn tròn gấp + 2 ghế 80 nước hoa văn bàn vuông gấp + 2 ghế 60 nước hoa văn bàn tròn gấp kính + 4 ghế 60 nước hoa văn bàn vuông gấp + 4 ghế 70 nước hoa văn bàn tròn gấp kính + 4 ghế 70 hoa văn nước bàn vuông gấp + 4 ghế 80 nước hoa văn bàn tròn gấp + 4 ghế 80 nước hoa văn bàn vuông gấp + 4 ghế
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thái Châu
Quận, huyện: Thành phố Lâm Hải
Khối lượng đóng gói: 1
Tổng trọng lượng: 32kg
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê
Bàn ghế ngoài trời, ban công nhỏ có ô, giải trí ngoài trời chống nắng sân vườn uống trà ngoài bàn cà phê

0965.68.68.11