bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối

MÃ SẢN PHẨM: TD-722971567578 Đã bán 1000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
346,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Chim dệt/chim dệt
Model: Ghế ăn mới sang trọng nhẹ nhàng
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: thép không gỉ
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: [?Phiên bản giới hạn Lễ Tạ ơn?] Trắng nhạt + lưng xám? Chân đen, xám nhạt + lưng xám? Chân đen [da vi sợi nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt lưng trắng nhạt + xám? Chân đen [da vi sợi nhập khẩu] ] ?Khung thép gia cố] Mặt sau màu cam + xám? Chân đen [Da microfiber nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu đen + đen? Chân đen [Da microfiber nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu xám đậm + xám? Chân đen [Da microfiber nhập khẩu ? Khung thép gia cố] Xanh da trời + lưng xám? Chân đen [Da microfiber nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu vàng + xám? Chân đen [Da microfiber nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu xám nhạt + cà phê? Chân đen [Da microfiber nhập khẩu ? Khung thép gia cố] Màu trắng nhạt + lưng cà phê? Chân đen [Da microfiber nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu cam + cà phê? Chân đen [Da microfiber nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu xám nhạt + xám? Chân vàng đen [Nhập khẩu Da sợi nhỏ? Khung thép gia cố] Màu trắng nhạt + Mặt sau màu xám? Chân vàng đen [Da sợi nhỏ nhập khẩu? Khung thép gia cố] Màu cam + Mặt sau màu xám? Chân vàng đen [Da sợi nhỏ nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu đen + đen? Vàng đen Chân [Da vi sợi nhập khẩu? Khung thép gia cố] Màu xám đậm + lưng màu xám? Chân vàng đen [Da vi sợi nhập khẩu? Khung thép gia cố] Màu xanh da trời + lưng màu xám? Chân vàng đen [Da vi sợi nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu vàng + xám ? Chân vàng đen [Da sợi nhỏ nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu xám nhạt + cà phê? Chân vàng đen [Da sợi nhỏ nhập khẩu? Khung thép gia cố] Mặt sau màu trắng nhạt + cà phê? Chân vàng đen [Da sợi nhỏ nhập khẩu] ?Khung thép gia cố ] Cam + lưng cà phê? Chân vàng đen [Da vi sợi nhập khẩu? Khung thép gia cố] [? Mô hình phản hồi hạn chế về lòng biết ơn?] Mẫu tựa tay phía sau màu trắng nhạt + xám? Chân đen với kết cấu màu xám? Chân đen [mở rộng và tăng thêm Tay vịn lớn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Màu đen cổ điển? Chân đen [Rộng và phóng to tay vịn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Xám đậm + lưng nâu? Chân đen [Rộng và phóng to tay vịn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Màu trắng nhạt + Mặt sau màu xám? Đen chân [Rộng chúng Tay vịn mở rộng? Đảm bảo hư hỏng] Màu trắng nhạt + lưng cà phê? Chân đen [Tay vịn mở rộng và mở rộng? Đảm bảo hư hỏng] Cam + lưng xám? Chân đen [Tay vịn mở rộng và mở rộng? Đảm bảo hư hỏng] Cam + lưng cà phê? Đen Chân [Rộng và phóng to tay vịn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Mặt sau màu xanh da trời + màu cam? Chân đen [Rộng và phóng to tay vịn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Kết cấu màu xám? Chân vàng đen [Rộng và phóng to tay vịn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại ] Màu đen cổ điển? Chân vàng đen [Cộng với Tay vịn rộng hơn và lớn hơn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Màu xám đậm + lưng cà phê? Chân vàng đen [Tay vịn mở rộng và lớn hơn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Màu trắng nhạt + lưng xám? Chân vàng đen [ Tay vịn rộng và lớn hơn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Mặt sau màu trắng + cà phê? Chân vàng đen [Rộng và phóng to tay vịn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Cam + Mặt sau màu xám? Chân vàng đen [Rộng và phóng to tay vịn? Bồi thường thiệt hại là đảm bảo] Cam + Mặt sau cà phê? Chân vàng đen [Rộng và phóng to tay vịn? Đảm bảo bồi thường thiệt hại] Xanh da trời + Mặt sau màu cam? Chân vàng đen [tay vịn mở rộng và mở rộng? Đảm bảo hư hỏng] Ghế màu xám [da cao cấp? Thép carbon chân]
Chất liệu hoàn thiện: da
Quá trình hoàn thiện da: bề mặt mềm
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Có
Các tính năng bổ sung: có thể tháo rời
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Phật Sơn
Quận và Quận: Các quận khác
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,1
Có sẵn để bán trước không: Có
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: chất lượng và sang trọng
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt Cung cấp video hướng dẫn cài đặt
Tổng trọng lượng: 5kg
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối
bàn ăn tròn 8 ghế Ghế ăn, ghế tựa nhẹ sang trọng, ghế ban công giải trí đơn giản, ghế thay đồ cao cấp, ghế làm móng tay, ghế đẩu dày cho thuê nhà bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gỗ nguyên khối

Customer Reviews

h *** 6 (ẩn danh)
08.08
"Sau khi nhận được hàng, mình mở gói và bắt đầu lắp đặt. Chiếc ghế này thực sự rất tốt. Thứ nhất, nó không có mùi, thứ hai là nó rất chắc chắn. Tay nghề rất mạnh mẽ và sang trọng???Tôi sẽ trả tiền chú ý đến nó nhiều hơn trong tương lai Kích thước mùi: không xuất hiện Chất liệu: chắc chắn và bền Cảm giác trực quan: rất cao cấp Tay nghề: hoàn toàn tuyệt vời???"
Xa *** 9 (ẩn danh)
08.09
"Khi nhận được, nó đã được đóng gói đầy đủ, sau khi mở ra, tôi rất ngạc nhiên vì chiếc ghế thậm chí còn đẹp hơn tôi tưởng tượng!"
Bành *** e (ẩn danh)
08.09
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Chất liệu bề ngoài: có kết cấu. Nó trông rất đẹp và mang lại cảm giác trực quan: ngồi rất thoải mái và tôi khá thích nó. Màu sắc cũng rất tuyệt. Trình độ tay nghề: Tay nghề tinh tế."
Cui *** li (ẩn danh)
07:20
"Rất đẹp và mua hàng rất hài lòng! Đang có ý định mua ngay! Chất lượng tốt! đẹp"
cis *** 1 (ẩn danh)
08.13
"Ghế rất chắc chắn, có chiều cao phù hợp, rất phù hợp để đặt ở nhà, dễ bảo quản và không tốn diện tích! rất hài lòng!"
x *** k (ẩn danh)
08.08
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Chất lượng rất tốt, tôi rất thích kiểu dáng, kích thước phù hợp, đó là những gì tôi muốn giới thiệu."
y *** 9 (ẩn danh)
08.05
"Chất liệu bề ngoài: Chất liệu không tốt hay dày dặn như trong hình, có cảm giác như loại da khi cọ xát sẽ bị gãy. Tay nghề: Sau khi lắp chân ghế vào, chân ghế chưa đủ chắc chắn, hơi lung lay, khó chịu khi sử dụng. ngồi trên. Lưng tôi cứng quá! Cảm giác trực quan: Mua về lắp vào là thấy hối hận, dù mua bằng da bẩn thì nó vẫn cũ! Điều quan trọng là nó thực sự không thoải mái khi ngồi lên! Không đáng giá!"
Tiểu *** 1 (ẩn danh)
07.05
"Nhìn tổng thể rất chắc chắn, không có dấu hiệu rung chuyển khi đẩy bằng tay.Khung ghế là kết cấu chữ thập, tương đối ổn định, có khả năng hỗ trợ chắc chắn, chịu lực cao, có cảm giác như không có vấn đề khi ngồi lên nó ngay cả khi nó nặng 170 pound. Chất liệu đệm của ghế rất dày, sờ vào mềm mại, chất lượng tốt, ngồi một lúc sẽ không muốn đứng dậy. Chất liệu vải của tựa lưng cũng rất tốt, cho cảm giác rất chắc chắn. Nó thực sự là tốt. Ghế đẩu thực sự được khuyên dùng, các chị em còn do dự có thể y"
t *** 3 (ẩn danh)
29/06
"Tôi đã mua một chiếc ghế đẩu. Nó rất dễ lắp đặt và cảm giác tổng thể của chiếc ghế rất tốt. Tôi đã mua ngay một vài chiếc và bây giờ tất cả đều ở đây. Chúng rất thiết thực và đẹp mắt khi đặt cùng nhau. Chúng cũng có thể được xếp chồng lên nhau mà không chiếm diện tích bất kỳ không gian nào Giá cả rất xứng đáng."
Vấn đề tối thiểu ( ẩn danh)
07.10
"Giống như mô tả chi tiết. Đẹp và hoành tráng, và rất mạnh mẽ. Chân ghế còn có đệm chống trượt nên việc di chuyển ghế sẽ không gây ra tiếng động nên bạn không phải lo làm phiền hàng xóm tầng dưới. Nó sẽ không bị lật nên trẻ em và người già cảm thấy an toàn khi ngồi trên đó. Gia đình và bạn bè của tôi cũng rất thích nó, và một số bạn bè đã xin đường dẫn của tôi. Nếu cần mình sẽ tới cửa hàng này để mua lại. Hy vọng đó là một trải nghiệm mua sắm tốt nhiều lần!"
t *** 4 (ẩn danh)
07.31
"Người bán hàng cố gắng tranh luận nhưng anh ta không chịu thừa nhận rằng đó là vấn đề của mình và trốn tránh trách nhiệm, tôi thậm chí còn nói với anh ta rằng lỗ hổng quanh co nhưng anh ta vẫn không chịu thừa nhận, sau đó chuyển dịch vụ khách hàng độc quyền, thậm chí không có. a*, trượt.Ji."
Ngôi sao *** 2 (ẩn danh)
08.11
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Ghế tốt, có thể xếp chồng lên nhau và không tốn nhiều diện tích, nếu cần mình sẽ mua lại."
t *** 2 (ẩn danh)
07.04
"Vừa nhận lại ghế, tôi nhanh chóng lắp vào và ngồi thử, ngồi lên rất mềm, chất lượng giống như hình, màu sắc cũng rất đẹp, nhìn rất đẹp. và rất nhẹ. Ghế mềm dày rất thoải mái. Tôi ngồi lên có cảm giác dễ chịu. Ghế không tệ và màu sắc đẹp. Đúng kích cỡ như tôi mong muốn. Nó chắc chắn và vận chuyển nhanh chóng. Giá cả cũng hợp lý. khá đúng."
t *** 7 (ẩn danh)
07.10
"Nó rất dễ lắp ráp sau khi nhận được. Nó có vẻ ngoài cao cấp và trông đẹp mắt trong cửa hàng. Nó rất mềm mại và thoải mái khi ngồi. Chất lượng rất tốt và hậu cần rất nhanh. Đóng gói tốt được bảo vệ.Ghế nhẹ nhưng rất chắc chắn và bền.Không tốn diện tích khi xếp chồng lên nhau.Ngồi thoải mái và màu sắc giống như hình ảnh giới thiệu"
t *** 3 (ẩn danh)
07.24
"Trải nghiệm trực quan: Lần mua sắm trực tuyến tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay là tôi đã mua 8 chiếc ghế. Kết quả là hai chiếc ghế đến nơi, cả hai chiếc ghế đều bị gãy khi đến nơi. Sau bốn hoặc năm ngày cách ly, sáu chiếc ghế nữa đã được chuyển đến, nhưng một chiếc bị hỏng và hai chiếc được vận chuyển sai màu. Dịch vụ khách hàng cho biết nó sẽ được phát hành lại. Tôi nhận ghế đã gần một tháng rồi mà người thay thế vẫn chưa đến."
k *** g (ẩn danh)
06.27
"Tay nghề: Dễ dàng lắp ráp. Tuyệt vời. Tôi sẽ giới thiệu bạn bè tốt của tôi đến mua. Nó rất thoải mái khi ngồi và trông tuyệt vời. Mặc dù nó được sử dụng làm ghế đẩu dự phòng trong phòng khách nhưng có cảm giác như nó cũng có thể được dùng làm ghế đẩu trang điểm."
Tiểu *** 5 (ẩn danh)
07.12
"Chất liệu bề ngoài: Tôi muốn màu xám để kinh doanh đồ nướng, màu người bán gửi cho tôi có giống với màu tôi lấy không? Chỉ cần nói rằng tay nghề màu xám nói chung là quá trung bình, đánh giá thực tế không sợ người bán trả thù! Nếu bạn làm điều này, phương thức giao dịch năm 2023 sẽ giết chết bạn! Kích thước mùi: có mùi"
t *** 8 (ẩn danh)
06.18
"Đã nhận được sản phẩm, cảm giác chắc chắn và bền! Việc cài đặt rất đơn giản và dễ vận hành, bạn có thể tự mình cài đặt dễ dàng! Kích thước mùi: không mùi, rất tốt Chất liệu bề ngoài: đẹp, tốt Cảm giác trực quan: đệm rất thoải mái, đáng mua Tay nghề: tay nghề nên ổn, rất ổn định."
t *** 5 (ẩn danh)
06.18
"Kích thước mùi: không mùi, màu sắc rất cao cấp Chất liệu bề ngoài: chất lượng rất tốt, dày và mềm Cảm giác trực quan: rất ổn định, không rung lắc và rất chắc chắn Tay nghề: tay nghề rất tốt, gia đình tôi rất thích. Đã lắp và mình rất hài lòng, ghế rất êm, mình rất thích, thích hợp dùng làm dự phòng."
r ***聁(ẩn danh)
06.21
"Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Giá đỡ bằng thép chắc chắn Trải nghiệm trực quan: Mới lạ và nghệ thuật Trình độ tay nghề: Hàn chắc chắn, không có mối hàn, phun đều, không tích tụ sơn, ngồi khá thoải mái, tôi đã hỏi khách hàng cô phục vụ các bậc thang, khá đơn giản Vâng, chiều cao vừa phải với bàn trang điểm, và chiếc màu xám có khả năng chống bám bẩn."

0965.68.68.11