bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic

MÃ SẢN PHẨM: TD-725464119779 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
349,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Haomeida
Model: Ghế ăn giả gỗ nguyên khối tất cả trong một
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: sắt
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: [Mẫu bán chạy-Bọt biển thoải mái] Mẫu vải lanh và bông màu xám hạt gỗ [Mẫu bán chạy được đề xuất-Bọt biển thoải mái] Da pu màu đen hạt gỗ [Bọt biển thoải mái] Mẫu da pu màu be hạt gỗ [Bọt biển thoải mái] Hạt gỗ Mẫu da pu màu nâu [Bọt biển thoải mái] Mẫu da pu màu trắng sữa nguyên bản [Bọt biển thoải mái] Mẫu da pu màu vàng vân gỗ nguyên bản [Bọt biển thoải mái] Mẫu cotton và vải lanh màu xám vân gỗ nguyên bản [Bọt biển thoải mái] Mẫu cotton và vải lanh vân gỗ nguyên bản mô hình [Bọt biển thoải mái] Mô hình bông và vải lanh màu nâu hạt gỗ nguyên bản [Bọt biển thoải mái] Bông và vải lanh màu xanh hạt gỗ nguyên bản [Bọt biển thoải mái] Bông và vải lanh màu xanh hạt gỗ nguyên bản [Bọt biển thoải mái] Bông và vải lanh màu xanh óc chó màu đỏ [Hình chính? Tiện nghi Bọt biển] Da pu đen óc chó đỏ [Bọt biển thoải mái]] Mẫu da pu màu nâu óc chó đỏ [Bọt biển thoải mái] Mẫu da pu vàng sừng đen [Bọt biển thoải mái] Mẫu da pu trắng sừng vàng đen [Bọt biển thoải mái] Da pu nâu vàng sừng đen mô hình [Bọt biển thoải mái] Mô hình da pu đen sừng vàng đen [Bọt biển thoải mái] Bọt biển] Mô hình da pu màu đen đồng [Bọt biển thoải mái] Mô hình bông và vải lanh góc màu nâu vàng đen [Bọt biển thoải mái] Mô hình bông và vải lanh góc vàng đen [Bọt biển thoải mái ] Mẫu bông và vải lanh màu xanh góc vàng đen [Mẫu bán chạy nhất được đề xuất? Mủ cao su nâng cấp] Màu xám vân gỗ nguyên bản Mẫu bông và vải lanh [mủ cao su nâng cấp] Mẫu bông và vải lanh màu xanh lam với vân gỗ nguyên bản [mủ cao su nâng cấp] Mẫu bông và vải lanh màu xanh với Mẫu vải cotton và lanh có vân gỗ nguyên bản [mủ cao su nâng cấp] mẫu vải cotton và vải lanh có hoa văn vân gỗ nguyên bản [mủ cao su nâng cấp] mẫu vải lanh và bông màu nâu có vân gỗ nguyên bản [mủ cao su nâng cấp] gỗ nguyên bản Mẫu da pu màu vàng có hoa văn [Mủ cao su nâng cấp] Mẫu da pu màu nâu vân gỗ [Mủ cao su nâng cấp] Mẫu da pu màu be vân gỗ [Mủ cao su nâng cấp] Mẫu da pu trắng vân gỗ [Mủ cao su nâng cấp] Mẫu da pu đen óc chó màu đỏ [Hình chính? Mủ cao su nâng cấp] Ghế da pu màu đỏ óc chó màu xám đơn giản (trang gia cố) Bàn đơn trắng 1m*60 màu trắng 1.2m*60 Bàn đơn trắng 1.2m*80 màu vân gỗ nguyên bản Bàn đơn 1m*60 màu vân gỗ nguyên bản 1.2m*60 Bàn đơn màu vân gỗ 1.2m*80 bàn đơn màu trắng Màu óc chó 1m*60 Bàn đơn màu óc chó 1,2m*60 Bàn đơn màu óc chó 1,2m*80 Bàn đơn
Chất liệu mặt: Da PU
Chiều cao tựa lưng: 35cm
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Có
Các tính năng bổ sung: có thể tháo rời
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 1*1*1
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: tiết kiệm
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt và cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic
bàn ghế ăn thông minh Giả Gỗ Chắc Chắn Ghế Ăn Nhà Nhà Hàng Ghế Hiện Đại Đơn Giản Sắt Giải Trí Bàn Ăn Ghế Sừng Bàn Phân Lưng bàn ghế ăn bàn ăn mặt đá ceramic

Customer Reviews

Rồng *** 6 (ẩn danh)
08.02
"Ghế này khá đẹp, có vân giả gỗ, thoạt nhìn cứ tưởng là bằng gỗ, màu sắc rất hợp với bàn trà nhà mình. Về cơ bản nó không có mùi và không khó lắp đặt. Sẽ tốt hơn nếu nó cao hơn."
t *** 8 (ẩn danh)
07.14
"Sau khi mở ra, chân và lưng ghế không hề bị hư hại. Một người có thể dễ dàng lắp đặt bằng vít do người bán cung cấp. Tổng cộng mất khoảng 10 phút. Sau khi ngồi lên hai ngày, nó có cảm giác rất chắc chắn và có không có sự bất ổn. Nó khá tốt. ."
tôi *** y (ẩn danh)
07.13
"Ghế đẹp. Ngay khi tôi mua nó, tôi đã ghép nó lại với nhau. Việc nối khá đơn giản, đi kèm với một cờ lê nhỏ và bu lông, tùy theo vị trí lỗ mà có thể lắp đặt trong khoảng mười phút."
b *** 4 (ẩn danh)
07.06
"Ban đầu tôi có tâm lý là sẽ thử, nghĩ rằng nó sẽ biến dạng hay gì đó tương tự nhưng không ngờ khi nhận được nó lại đúng như mong đợi. Bao bì đã bị hư hỏng khi tôi mới nhận được và tôi lo lắng về việc nó sẽ bị biến dạng, nhưng hóa ra nó vẫn còn nguyên vẹn sau khi tôi mở ra. Hơn nữa, mỗi chiếc ghế đẩu đều được bọc giấy, sơn chưa hề bong tróc, sau khi lắp vào tôi lập tức có cảm giác cao và cao, rất hợp với chiếc bàn tròn tôi mua trước đó."
Cựu *** ( ẩn danh )
07.06
"Hình thức và chất liệu: rất thoải mái, dễ lắp ráp và tiện lợi, thích hợp cho sinh viên đọc sách, v.v.. Giá cả ổn, nhìn chung là rất tốt cho các chuyên gia."
Hứa *** Yi (Ẩn danh)
07.19
"Bạn có thể tự lắp ráp nó khá dễ dàng và khá ổn định khi bạn ngồi lên nó!Ghế đẹp và sáng tạo, ngồi thoải mái, tay nghề tinh xảo, màu sắc đẹp, chất lượng tốt và chắc chắn, chất lượng cao và giá thành rẻ, đáng sở hữu."
À *** 0 (ẩn danh)
07.04
"Đã nhận được ghế. Nó rất dễ lắp đặt và màu sắc rất đẹp. Mặc dù trông giống gỗ nhưng nó được làm bằng kim loại. Chà, nó không nặng lắm khi cầm và giữ. Nó rất tiện lợi và có thể dùng làm ghế bàn ăn."
Yao *** 3 (ẩn danh)
07.04
"Bao bì kém chất lượng bị hư hỏng"
Hứa * lý (ẩn danh)
07.08
"Ghế được làm từ chất liệu chắc chắn, hiệu quả tổng thể rất tốt, kích thước vừa vặn, ngồi thoải mái, lắp ráp đơn giản, tiện lợi, một người có thể làm được, độ thoáng khí rất tốt, không ngột ngạt. Tôi yêu nó, tôi yêu nó.Thêm một vật thể khác hehe"
Thung lũng Tím *** (ẩn danh)
07.03
"Chất lượng ghế rất tốt, không bị lung lay, dễ lắp ráp, ngồi rất thoải mái, bộ phận chăm sóc khách hàng còn kiên nhẫn cho tôi xem video hướng dẫn lắp đặt."
t *** 9 (ẩn danh)
07:25
"Ghế rất tiết kiệm chi phí và giá cả phải chăng, cảm giác sử dụng rất tốt và hoàn hảo. Chất lượng cũng rất tốt, không có lỗi màu sắc, kích thước phù hợp và thái độ phục vụ khách hàng cũng rất tốt, rất tốt. Tốt."

0965.68.68.11