Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn

MÃ SẢN PHẨM: TD-737108212049
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
680,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Haomeida
Model: HUY-L02
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: sắt
Phong cách: phong cách sang trọng nhẹ nhàng
Yếu tố phổ biến: kim loại
Phân loại màu sắc: [Khung thép dầm cốt thép nâng cấp] Chân đen - mặt đen + lưng đen [Khung thép dầm cốt thép nâng cấp] Chân đen - mặt trắng + lưng xám [Khung thép dầm cốt thép nâng cấp] Chân đen - mặt vàng + lưng xám [Đã nâng cấp cốt thép khung xà ngang] Chân màu đen - Bề mặt màu xám + Mặt sau màu xám [Khung thép xà ngang cốt thép nâng cấp] Chân màu đen - Bề mặt màu cam + Mặt sau màu xám [Khung thép xà ngang cốt thép nâng cấp] Chân đen - Bề mặt màu cam + Mặt sau màu xám [Khung thép xà ngang cốt thép nâng cấp] Chân đen - mặt xanh + lưng cam [khung thép dầm cốt thép nâng cấp] chân đen - mặt xanh + lưng xám [khung thép dầm cốt thép nâng cấp] chân vàng - mặt đen + lưng đen [khung thép dầm cốt thép nâng cấp] chân vàng - mặt trắng + Mặt sau màu xám [Khung thép dầm cốt thép nâng cấp] Chân vàng - mặt vàng + lưng xám [Khung thép dầm cốt thép nâng cấp] Chân vàng - mặt xám + lưng xám [Khung thép dầm cốt thép nâng cấp] Chân vàng - Mặt cam + lưng xám [Đã nâng cấp dầm gia cố Khung thép] Chân vàng - Bề mặt màu cam + Mặt sau màu xám [Khung thép dầm gia cố nâng cấp] Chân vàng - Bề mặt màu xanh + Mặt sau màu cam [Khung thép dầm gia cố nâng cấp] Chân vàng - Bề mặt màu xanh + lưng màu xám [Tay vịn rộng hơn và lớn hơn được nâng cấp] Chân đen - bề mặt đen + lưng đen [nâng cấp để mở rộng và phóng to tựa tay] chân đen - bề mặt màu vàng + lưng xám [nâng cấp để mở rộng và phóng to tựa tay] chân đen - bề mặt xám + lưng xám [nâng cấp để mở rộng và phóng to tựa tay ] chân đen - Bề mặt trắng + lưng xám [nâng cấp để mở rộng và phóng to tay vịn] chân đen - bề mặt xanh + lưng cam [nâng cấp để mở rộng và phóng to tay vịn] chân đen - bề mặt xanh + lưng xám [nâng cấp để mở rộng và phóng to tay vịn] chân đen - bề mặt màu cam + lưng xám [nâng cấp để mở rộng và phóng to tay vịn] chân đen - bề mặt màu cam + lưng cà phê [nâng cấp để mở rộng và phóng to tay vịn] chân vàng - bề mặt đen + lưng đen [nâng cấp để mở rộng và phóng to tựa tay] chân vàng - bề mặt màu vàng + lưng xám [Nâng cấp để mở rộng và phóng to tựa tay] Chân vàng - bề mặt xám + lưng xám [Nâng cấp để mở rộng và phóng to tựa tay] Chân vàng - bề mặt trắng + lưng xám [Nâng cấp để mở rộng và mở rộng phóng to phần tựa tay] Chân vàng - bề mặt màu xanh + lưng màu cam [Nâng cấp để thêm phần tựa tay rộng hơn và lớn hơn] Chân vàng - bề mặt màu xanh + lưng màu xám [nâng cấp lên phần tựa tay rộng hơn và lớn hơn] Chân vàng - bề mặt màu cam + lưng màu xám [nâng cấp lên phần tựa tay rộng hơn và lớn hơn] tựa tay lớn hơn] chân vàng - bề mặt màu cam + mặt sau màu cà phê xám thuần [tăng dày] - chân đen
Chất liệu hoàn thiện: da
Quá trình hoàn thiện da: bề mặt mềm
Chiều cao tựa lưng: 125mm (không bao gồm) -800mm (không bao gồm)
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Chức năng bổ sung: đa chức năng
Đối tượng áp dụng: Chung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,12
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: chất lượng và sang trọng
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt, cung cấp video hướng dẫn cài đặt, cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
Tổng trọng lượng: 8kg
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn
Ghế ăn đơn giản hiện đại, ghế nhẹ sang trọng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế mạt chược, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn

Customer Reviews

t *** 8 (ẩn danh)
10/09
"Tay nghề rất tinh tế, ghế chắc chắn, tay nghề bằng da tốt, chất lượng tổng thể rất tốt và là chất lượng cao nhất. Trình độ tay nghề: Tay nghề xuất sắc, tất cả các mối hàn đều được xử lý, một sản phẩm được chăm chút kỹ lưỡng. Đáng để giới thiệu?"
( *** ) (Ẩn danh)
09.11
"Chất liệu bề ngoài: có kết cấu. Nó trông rất đẹp và mang lại cảm giác trực quan: ngồi rất thoải mái và tôi khá thích nó. Màu sắc cũng rất tuyệt. Trình độ tay nghề: Tay nghề tinh tế."
Tiểu *** bing (ẩn danh)
Hôm nay
"Trò chơi Pokémon Kaku có vấn đề gì vậy? Con trai tôi đâu?"
Tiểu *** bing (ẩn danh)
Hôm nay
"Kích thước mùi: Đi xuống tầng 2 của Devil's"
t *** 0 (ẩn danh)
10/09
"Ghế được vận chuyển rất nhanh và chất lượng tương đối tốt, tốt hơn nhiều so với những cái tôi có ở nhà, có chiều cao tương đương với bàn ăn và rất thoải mái, hình thức cũng rất đẹp, màu sắc rất đẹp. sạch sẽ và không có mùi nồng, bạn có thể yên tâm mua hàng."
t *** 3 (ẩn danh)
09.06
"Một chiếc ghế chất lượng tốt với mức giá hợp lý và dễ lắp ráp, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được!"
t *** 8 (ẩn danh)
10/09
"Ghế không có mùi, chất liệu bên ngoài là da kỹ thuật, cầm rất thích. Bằng trực giác, có cảm giác như nó đáng tiền, thích thì có thể mua. Tay nghề tốt và giá cả phù hợp, đặc biệt là phần chân, tay nghề rất tốt. Độ ổn định tổng thể tốt và cảm giác ngồi thoải mái. Sự lựa chọn quả thực là đúng đắn!"
Tự hiểu ( ẩn danh)
10/09
"Nó rất tốt, trông đẹp. Lý do chính là giá rất rẻ, mặc cũ sẽ không cảm thấy tiếc. Tôi rất hài lòng với việc mua hàng của mình và sẽ quay lại nếu cần thiết!"
t *** 5 (ẩn danh)
09.07
"Ghế rất đẹp. Chất liệu bề ngoài: tương đối sạch sẽ và dễ lau chùi. Trải nghiệm trực quan: lắp ráp rất đơn giản và thoải mái khi ngồi. Nói chung, chất lượng tốt và vẻ ngoài hoành tráng. Bạn có thể mua nó. Tay nghề: thiết kế rất hợp lý."
Cây bút *** nhỏ (ẩn danh)
09.08
"Ghế thực sự rất đẹp và thoải mái khi ngồi. Nó mang lại nhiều màu sắc cho ngôi nhà. Nhìn rất cao cấp. Giao hàng rất nhanh, không có mùi và rất tiết kiệm chi phí. Tôi khuyên bạn nên mua nó."
t *** 0 (ẩn danh)
09.06
"Đó là một sản phẩm lý tưởng ?, chất lượng tốt và giao hàng nhanh chóng. Nó đáng được tán dương! Giao hàng rất nhanh, mình đã nhận được hàng, sản phẩm gần như mô tả, chất lượng không có vấn đề gì và giá cả cũng phù hợp, mình thấy yên tâm khi mua hàng ở đây. Review tốt!"
May mắn *** 4 (ẩn danh)
09.13
"Ghế ăn dễ lắp đặt, hậu cần nhanh chóng, kiểu dáng mới lạ, hình thức cao cấp và rất đẹp. Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Chất lượng rất tốt Cảm giác trực quan: Rất cao cấp Tay nghề: Tay nghề rất tốt Nếu bạn cần, bạn có thể yên tâm mua nó."
t *** 8 (ẩn danh)
09.12
"Chiếc ghế này thực sự rất tốt, trước hết là không có mùi, thứ hai là rất chắc chắn, tay nghề rất chắc chắn và cao cấp! Tôi sẽ chăm sóc bạn thường xuyên hơn trong tương lai. Mùi không lớn như vẻ ngoài, chất liệu bền bỉ, cảm giác trực quan rất cao cấp, tay nghề hoàn toàn tuyệt vời."
t *** 1 (ẩn danh)
09.12
"Giao hàng nhanh chóng. Tôi đã nhận được ghế vào ngày thứ ba. Nó rất dễ lắp đặt và rất đẹp! Tôi rất thích nó. Tôi không cần phải đến nhiều cửa hàng nội thất khác nhau để dùng thử. Cuối cùng, tôi vẫn Cảm thấy ghế này ngồi rất thoải mái. Chủ yếu có thể đỡ phần lưng dưới và lưng. Ngồi cũng rất thoải mái. Bạn bè nào thích thì yên tâm mua nhé. Ngồi lâu mà không bị đau. mệt mỏi Không giống như nhiều loại ghế gỗ, mông của bạn không thể chịu đựng được sau khi ngồi lâu."

0965.68.68.11