Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món

MÃ SẢN PHẨM: TD-588777327366 Đã bán 600+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,364,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Lushui Yake
Mô hình: 2019-88
Chất liệu chính: sắt nghệ thuật
Hoa văn: Nghệ thuật
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: Giảm giá giới hạn: 4 ghế + Bàn tròn 80 đục lỗ Giảm giá giới hạn: 4 ghế + Bàn tròn 80 đục lỗ + Ô cột trung tâm sắt gói 23: 4 ghế + Bàn vuông 90 + Ô cột sắt trung tâm gói 25: 6 ghế + Bàn dài 120m +Ưu đãi đặc biệt mới cho ô trụ trung tâm: 4 ghế +Bàn vuông 80+Ô trụ trung tâm đèn năng lượng mặt trời+Chân đế Ưu đãi đặc biệt mới: 4 ghế+Bàn tròn 80+Ô trụ cột trung tâm đèn năng lượng mặt trời+Đế ưu đãi đặc biệt mới: 4 ghế+bàn tròn 80+ô chuối đèn năng lượng mặt trời+Ưu đãi đặc biệt mới trên đế: 4 ghế + bàn vuông 90 + ô cột trung tâm đèn năng lượng mặt trời + đế mới Ưu đãi đặc biệt: 4 ghế + bàn tròn 90 + ô cột đèn năng lượng mặt trời + chân đế mới đặc biệt ưu đãi: 4 ghế + bàn tròn 90 + ô chuối đèn năng lượng mặt trời + chân đế 4 ghế xanh + bàn tròn hoa văn 80 + ô giữa sắt + đế 4 ghế đỏ + bàn tròn hoa văn 80 nước + ô giữa sắt + gói chân đế 10:6 ghế + Bàn dài 150 hoa văn + dù nhôm đôi + gói chân đế 15:4 ghế + Bàn vuông 80 + Gói đế ô trụ trung tâm 18:4 Ghế + Bàn tròn 80 + Gói đế ô trụ trung tâm 19:4 Ghế + Bàn tròn 105 + Gói đế ô trung tâm 24:4 Ghế + Bàn tròn 80 + Gói đế ô đôi 20:2 Ghế +Gói bàn tròn 60PVC 1:4 ghế +Gói bàn tròn 60PVC 2:4 ghế +90 gói bàn tròn hoa văn 3: 4 ghế+60 gói bàn tròn hoa văn nước Gói 4:4 ghế+70PVC gói bàn vuông 5:4 ghế+70 gói bàn vuông đen gấp 6:4 ghế + 80 bàn tròn PVC 7: 2 ghế + 70 bàn tròn gấp hoa văn nước Gói 8: 4 ghế + Bàn vuông họa tiết nước 90 Gói 9: 4 ghế + Bàn tròn họa tiết nước 80 Gói 11: 4 ghế + Bàn tròn họa tiết nước 105 Gói 12 : 4 ghế + Bàn dài 1,2m Gói 13: 6 ghế + 130 Gói bàn dài gấp màu đen 14: 4 ghế + bàn vuông 70 + đế ô bên cạnh 16: 4 ghế + bàn tròn 80 + gói ô vuông 2,5m 17: 4 ghế + bàn vuông 90 + ô chuối + gói đế 21:6 ghế + Bộ bàn dài 120 hình nước 22:4 ghế + Bàn tròn 80 + đế dù 2 mặt bằng nhôm
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Kết cấu nội thất: kết cấu khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Kim Hoa
Khối lượng đóng gói: 0,75
Tổng trọng lượng: 45kg
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món
Bàn ghế ngoài trời, ghế mây, bàn ghế ngoài trời bằng sắt rèn, bàn ban công sân trong, ghế kết hợp ô, bàn ghế thư giãn ngoài trời, bộ năm món

Customer Reviews

t***2
Ngày 03/09/2023 08:21
"Thoạt nhìn, nó trông rất sang trọng, mọi người đều nói rằng nó trông đẹp, có bầu không khí giản dị và chất lượng tốt. Đây là lần mua hàng thứ ba của tôi."
Nhỏ *** tôi
31/08/2023 18:39
"Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được em bé. Nó được lắp ráp nhanh chóng theo hướng dẫn. Có một số gián đoạn nhỏ trong quá trình này và tôi đã liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng đã phản hồi kịp thời. Sau khi chiếc ô đã được đặt xong lên, bầu không khí ngay lập tức được cảm nhận."
w *** e (ẩn danh)
Ngày 2 tháng 9 năm 2023 17:32
"Trình độ tay nghề: Mua một chiếc bàn và bốn chiếc ghế với mức giá này quả thực rất đáng tiền, cả tay nghề và kiểu dáng đều rất tốt, đặt nó dưới chiếc mùng nhỏ trong sân là vừa phải, đáp ứng được những gì tôi mong muốn. Cao khen."
D***9 (ẩn danh)
28/08/2023 15:53
"Chất liệu ngoại hình: Ngoại hình rất cao cấp, để trên ban công nhìn rất đẹp, mình rất thích, chất liệu cũng rất tốt, chống nắng và rất chắc chắn. Đánh giá tốt."
Chao***i (ẩn danh)
30/08/2023 21:05
"Chống oxy hóa: Chất lượng rất tốt và giá cả phải chăng, giá đặt trước cửa rất rẻ, chất lượng ngay lập tức tăng lên và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo."
t***1 (ẩn danh)
2023年08月09日 08:30
"物美价廉,你值得拥有 摆在店门口挺好看的,也很实用!"
味***1
2023年08月07日 11:41
"抗氧化性:不错 直观感受:好看 外观材质:大方 工艺水平:细致"
m***g(匿名)
2023年08月16日 14:56
"质量不错,整套东西的性价比很高!坐上去还蛮舒服的!"
z***4(匿名)
2023年09月05日 18:56
"做工精湛!安装快捷便利!外形大气美观!货品性价比很高!售后服务热情!发货迅速!值得推荐!"
大***8(匿名)
2023年09月04日 17:42
"收到桌子椅子后迫不及待的打开包装,自己安装起来,安装非常非常简单,都不用看说明书。另外质量特别好,起码能用七八年不会坏的,还有遮阳伞特别高大上,大家可以看看我的图片 ,小院显得高档起来!"
t***0(匿名)
2023年08月11日 13:59
"抗氧化性:不怕风雨 直观感受:好看大气 外观材质:质量很好 工艺水平:做工精细"
t***n(匿名)
2023年09月02日 13:42
"质量不错,放到天台出效果,挺好的,收伞也比较方便,总体很不错"
j***久
2023年08月30日 19:18
"外观材质:质量很好,坐起来很舒服"
w***5(匿名)
2023年07月24日 18:18
"拿到货安装简单,雨伞质量绝对没问题,装好以后摆好,效果很好,桌子玻璃挺厚的,一次很开心的购物!"
s***5(匿名)
2023年07月18日 16:08
"东西收到,比我想相的要好,放在院里要浸得住日晒雨淋,桌子寄来有点磨边掉漆,与客服联系寄一罐漆喷了,挺好,完美解决.希望这桌椅能浸的住时间的检验,用10年."
t***2(匿名)
2023年08月20日 11:21
"直观感受:美观大方 外观材质:好打理,不容易脏 工艺水平:质量高,工艺精细"
x***7
2023年07月24日 14:41
"工艺不错,看着很大的桌子,够用了,放阳台,有空喝喝咖啡喝喝茶还是不错的"
曹***c
2023年08月08日 20:04
"抗氧化性:好 直观感受:简约大方,很美观 外观材质:结实耐用 工艺水平:不错"
x***9
2023年07月22日 19:49
"收到货赶紧安装好,放在避暑房院坝里用!坐在院子里喝茶,吃饭都够用!质量还很,比较耐用,不是那种廉价货,尺寸大小也很合适,全家都满意!"
莺***8(匿名)
2023年08月28日 17:31
"简直太漂亮了,必须好评!!!"

0965.68.68.11