Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa

MÃ SẢN PHẨM: TD-522055763104 Đã bán 900+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
552,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mr. Shelf
Model: ZM031
Chất liệu: gỗ
Chất liệu gỗ: linh sam
phong cách: Nước Mỹ
Yếu tố phổ biến: gỗ lâu năm
Phân loại màu sắc: 1 bàn vuông 55cm + 2 ghế gập 1 bàn tròn + 2 ghế xếp 1 bàn vuông 60cm + 2 ghế tựa 1 bàn vuông 55cm + 2 ghế xếp 1 bàn tròn + 2 ghế xếp 1 bàn vuông 60cm 1 55cm Bàn vuông 1 bàn tròn 1 bàn dài gấp 1 bàn vuông 1 bàn dài 1 ghế tựa lưng 1 ghế xếp 1 ghế tựa thư giãn Bàn tròn đơn Ghế lưng đơn Bàn tròn đơn + Hai ghế cánh gập
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Các tính năng bổ sung: Có thể gập lại
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: tiết kiệm
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa
Miễn phí vận chuyển bàn ăn gấp gỗ nguyên khối không cần lắp đặt bàn ghế kết hợp ban công di động bàn tròn bằng gỗ bàn học bàn hoa

Customer Reviews

MỘT
31/08/2023 16:14
"không tệ! Hiệu suất chi phí cao"
j***h (ẩn danh)
Ngày 26 tháng 8 năm 2023 08:05
"Chất liệu bề ngoài: Gỗ nguyên khối Độ ổn định: Có thể vận chuyển nhanh chóng và dịch vụ cũng rất tốt??Dịch vụ khách hàng rất tuyệt?? Cảm giác trực quan: Hiệu quả tốt Trình độ tay nghề: OK"
Hà***2 (ẩn danh)
12/08/2023 09:22
"Chất liệu bên ngoài: Tôi đã tìm kiếm một chiếc bàn nhỏ và ghế đẩu như thế này cho ban công từ lâu, lúc đầu tôi lo gỗ sẽ bị ẩm mốc và mục nát sau khi sử dụng lâu nhưng sau khi mua. Mình thấy nó thực sự là gỗ nguyên khối, có cảm giác xếp lớp, rất đẹp, mình định mua về, sơn cho một ít. Nhìn chung, tôi khá hài lòng."
Li***8 (Ẩn danh)
Ngày 01/09/2023 10:36
"Tôi đã sử dụng được vài ngày và tôi rất hài lòng, nó tương đối đơn giản và có thể sử dụng ở nhà, ngoài ban công hoặc ngoài trời."
t***3 (ẩn danh)
Ngày 11/07/2023 19:30
"Chất liệu bên ngoài: Gỗ thông thơm. Mọi thứ đều ngon. Nhưng tôi không biết nó có màu gì. Tôi đã bôi năm lần và nó vẫn có màu. Chiếc bàn này rất đáng đồng tiền, chất lượng cao và giá thành thấp. Nó rất đẹp ổn định, đẹp và rất mượt. Đối với tôi, nó rất thiết thực"
t***0 (ẩn danh)
Ngày 07/09/2023 20:59
"Vâng, chiếc bàn tỏa ra mùi thơm của gỗ đàn hương, chất lượng chấp nhận được và bạn có thể yên tâm mua nó."
m***8
24/06/2023 17:03
"Chất lượng rất tốt, mùi gỗ nhẹ. Thích quá nên mua luôn hai bộ về làm bàn dài. Nó thêm rất nhiều màu sắc cho nhà kính nhỏ."
Sản phẩm miễn phí (ẩn danh)
29/08/2023 17:07
"Kết cấu ổn nhưng hơi bị vón cục"
t***8 (ẩn danh)
Ngày 28 tháng 8 năm 2023 21:49
"Hahahaha, rất thích hợp, chỉ cần lau bằng nước là sẽ nhận được một mảnh vải nâu, ban đầu tôi định mua một chiếc ghế phù hợp, nhưng bây giờ lại xảy ra, một người nhuộm tay, một người nhuộm đùi hahahahahaha"
k***Miao (ẩn danh)
22/06/2023 16:34
"Chất liệu bề ngoài: gỗ không có mùi đặc biệt, dễ phối đồ Ổn định và ổn định: ghế nặng 160 pound, không vấn đề gì"
r***o (ẩn danh)
15/06/2023 14:21
"Tôi đã so sánh nhiều sản phẩm và chọn sản phẩm này, tôi khá hài lòng, có mùi và cần phải tiêu tan, những ngày mưa tôi không dám đặt nó ra ngoài."
w***5
Ngày 13/06/2023 13:04
"Là một chiếc bàn cà phê nhỏ nên nó rất tiết kiệm chi phí và tận dụng không gian cao."
Tiểu***Jing (ẩn danh)
Ngày 11/06/2023 21:46
"Một chiếc bàn rất tốt, chiều cao cao nhất mà tôi tìm thấy ở kích thước này! Không có hương vị tốt cho sức khỏe"
Thần***6
28/06/2023 13:52
"Tôi khá hài lòng, nó nhỏ gọn và không chiếm nhiều diện tích."
t***3
08/06/2023 20:44
"Giao hàng rất nhanh và tôi ngồi trên ghế không có mùi gì và đúng như mô tả."
Ôi chúa ơi (ẩn danh)
Ngày 13/06/2023 15:38
"Chất lượng rất tốt, hàng thật nhìn đẹp hơn ảnh, bạn có thể yên tâm mua hàng."
t***u (ẩn danh)
28/05/2023 12:03
"Thật tuyệt khi đặt nó trên ban công nhỏ phía sau, sẽ tuyệt vời hơn nếu nó có thể được giao đến tận nhà bạn."
ôi trời
13/05/2023 15:09
"Đặt nó trên ban công, mùa hè sắp đến, bạn có thể uống trà và giải nhiệt trên ban công, thật thoải mái!"
Li***8
27/05/2023 17:07
"Thật tuyệt khi uống trà trong sân."
e***2
21/05/2023 22:45
"Mạnh mẽ và ổn định: Tôi đã sử dụng nó lâu rồi và nó trông vẫn ổn."

0965.68.68.11