Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox

MÃ SẢN PHẨM: TD-692069411525 Đã bán 300+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
552,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Haomeida
Model: HMD-CY-199
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: sắt
Phong cách: phong cách sang trọng nhẹ nhàng
Phân loại màu: đen tuyền + chân vàng trắng xám + chân vàng xám vàng + chân vàng xám nguyên chất + chân vàng xám cam + chân vàng cam + chân vàng xanh cam + chân vàng xanh xám + chân vàng đen tuyền + chân đen trắng xám + Chân đen xám vàng + chân đen xám thuần + chân đen xám cam + chân đen cam + chân đen xanh cam + chân đen xám xanh + chân đen đen tuyền + chân vàng - có tay vịn xám trắng + chân vàng - có tay vịn xám vàng + Chân vàng - có tựa tay màu xám + chân vàng - có tựa tay màu xám cam + chân vàng - có tựa tay màu cam + chân vàng - có tựa tay màu cam + chân vàng - có tựa tay màu xanh xám + chân vàng - có tựa tay màu đen + chân màu đen - Có tay vịn màu xám trắng + chân đen - có tay vịn màu xám vàng + chân đen - có tay vịn màu xám + chân đen - có tay vịn màu xám cam + chân đen - có tay vịn màu cam + chân đen - có tay vịn màu xanh cam + chân đen - có tay vịn màu xanh Chân xám + đen - Vải kỹ thuật xám nhạt có gác tay + chân vàng đen
Chất liệu hoàn thiện: da
Quá trình hoàn thiện da: bề mặt mềm
Chiều cao tựa lưng: 125mm (không bao gồm) -800mm (không bao gồm)
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Chức năng bổ sung: đa chức năng
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,12 mét vuông
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: chất lượng và sang trọng
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox
Ghế ăn tối giản hiện đại, ghế sang trọng nhẹ nhàng, ghế tựa lưng gia đình, bàn ghế ăn Bắc Âu, ghế thư giãn, ghế cà phê, ghế đẩu khách sạn bàn ăn giá rẻ bàn ăn inox

Customer Reviews

8 *** 1 (ẩn danh)
08.09
"Chụp 8 cái ghế thấy chân mềm nên vứt hết, chưa kể dùng ở nhà hàng, ở nhà mấy ngày cũng không dùng được, đừng chụp nữa.Đây là trải nghiệm mua sắm tức giận nhất mà tôi từng có. Thật rác rưởi. Tôi không phải là người hâm mộ. Đây là ảnh thật."
Crazy *** Jing (ẩn danh)
29/06
"Chất liệu bề ngoài: Chất lượng sản phẩm rất tốt, ghế thư giãn thời trang. Ngồi rất thoải mái và tôi rất thích ? Cảm giác trực quan: Kết cấu rất tốt, chất lượng cao nhất Tay nghề: sản phẩm được sản xuất hoàn hảo Mùi: không có mùi. Chất lượng rất tốt, tôi rất thích chiếc ghế này. Bầu không khí cao cấp, tay nghề tốt và vải mềm mại, thoải mái và thoáng khí."
Tiểu *** 6 (ẩn danh)
19/06
"Sau khi cất chiếc ghế đi, tôi lập tức mở ra xem, không có mùi gì cả. Da trên bề mặt ghế rất tốt, chất liệu ở chân ghế cũng rất tuyệt! Nhân viên dịch vụ khách hàng cũng xử lý một số trục trặc nhỏ rất nhanh chóng và toàn bộ quá trình mua sắm diễn ra rất dễ chịu! Đây là một lần mua lại, và tôi sẽ mua lại khi những chiếc ghế đẩu khác ở nhà đã cũ!"
t *** 1 (ẩn danh)
07:20
"Đã nhận hàng, chất lượng rất tốt. Cá nhân tôi cảm thấy rất hài lòng."
Jane *** 8 (ẩn danh)
07.04
"Sau mấy năm ở trên taobao, đây là lần đầu tiên tôi gặp được chất lượng như thế này, dịch vụ khách hàng như thế này, cửa hàng như thế này, dù mua ghế cũng rách da, gãy chân. Mấu chốt là họ không cho tôi trả lại, trong đó ghi rõ là tôi có thể trả lại trong vòng 7 ngày mà không cần lý do, và tôi phải trả phí vận chuyển."
t *** 1 (ẩn danh)
08.06
"Đáng lẽ mình không nên mua, giao hàng nhanh không cập nhật kịp thời, ngồi lên ghế kêu cót két, ốc vít dễ lỏng, review tệ"
1 *** đã được (ẩn danh)
06:30
"Tỷ lệ giá/hiệu suất rất cao, giá không đắt và chất lượng cũng rất tốt, không thể so sánh với những loại đắt hơn, nhưng với mức giá này thì tôi có thể đánh giá 6 sao."
Ngụy *** Ling (ẩn danh)
08.25
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Đừng mua sản phẩm vì chất lượng rất tệ. Một người bán mà tôi chưa từng đánh giá nói rằng họ có thể hoàn lại tiền cho tôi 8 nhân dân tệ nếu đánh giá tốt, nhưng sau đó họ không hoàn lại tiền cho tôi. Chất lượng thực sự rất tệ . Tôi sẽ hối hận khi quay lại. Ghế đẩu phù hợp với Điều tương tự đã xảy ra trong hai ngày. Tôi không nói rằng tôi tức giận, nhưng đó là sự thật. Thái độ phục vụ cũng rất tệ. Tôi chưa bao giờ đến rất tức giận."
y *** 0 (ẩn danh)
08:30
"Tay nghề ổn, nếu kích thước tựa lưng lớn hơn thì ngồi sẽ thoải mái hơn!"
Jim *** Sen (ẩn danh)
08.11
"Lúc đầu thỏa thuận giá 80/tay, nhận hàng sẽ trả phần chênh lệch, sau này xác nhận đã nhận hàng thì họ lại nói không có chuyện đó. Chân ghế không giống hình, ban đầu tôi được gửi một chiếc ghế có chân lắp riêng, sau đó tôi nhấn mạnh với bộ phận chăm sóc khách hàng rằng tôi muốn trả lại chiếc ghế như trong hình. Tuy nhiên, chiếc ghế đã bị hỏng. vẫn được giao với các chân được lắp đặt riêng. Đó không chỉ là sự khác biệt vài đô la mà còn là vấn đề thái độ. Về chất lượng, bạn hãy kiểm tra trước và qu"
Bo *** o (ẩn danh)
06.25
"618 vẫn đắt hơn trước và chất lượng cũng kém hơn trước, tôi không nói nên lời. . Cái bên trái là thứ tôi mua trước đây, cái bên phải là thứ được vận chuyển lần này, sự khác biệt về thể chất là rõ ràng! Thật hiếm khi đưa ra đánh giá tiêu cực lần đầu tiên! Mặc dù có hình dáng giống nhau nhưng không phải cùng một mẫu mã nên đừng đăng liên kết nói rằng các lô hàng khác nhau, điều đó thật vớ vẩn."
w *** 9 (ẩn danh)
07.11
"Tôi mua lần lượt 8 chiếc ghế, chất lượng rất tốt,"
t *** 5 (ẩn danh)
09.01
"Đóng gói đầy đủ, giao hàng rất tốt, ghế cũng rất thoải mái, mình rất thích"
t *** 8 (ẩn danh)
07.17
"Cảm giác trực quan: rất hài lòng,"
Anh Vương *** (ẩn danh)
06.25
"Kích thước mùi: không có mùi Cảm giác trực quan: khá tây Hình thức bên ngoài Chất liệu khá tốt Tay nghề: tốt."
Big *** 8 (ẩn danh)
06.16
"Ghế rất to và đẹp. Rất mạnh!"
t *** hui (ẩn danh)
07.26
"Chất lượng rất kém và thái độ phục vụ cực kỳ tệ, nếu có vấn đề về chất lượng, họ yêu cầu xếp hạng sao đầy đủ trước khi có thể bồi thường, dịch vụ khách hàng thậm chí còn tệ hơn, nếu có vấn đề về chất lượng thì không có lợi nhuận.Dịch vụ khách hàng được kết nối"
1 *** 6 (ẩn danh)
07.22
"Kiểu dáng sản phẩm ok! Nhưng sản phẩm rất mỏng! Chủ nghĩa hoàn hảo hãy cẩn thận! Bao bì rất mỏng và chuyển phát nhanh bị vỡ! Mọi thứ đều bị hư hỏng! ! !Dịch vụ khách hàng đã được liên hệ..."
t *** 0 (ẩn danh)
06.23
"Tại sao tôi lại chi thêm 20 nhân dân tệ cho một chiếc ghế khác, một chiếc có tay vịn, so với chiếc tôi đã đặt? Bây giờ tôi thậm chí còn không có một chiếc có tay vịn! ? Anh trai! Bạn có uống quá nhiều vào ngày sinh con không?"
Hoa *** xiên (ẩn danh)
07.17
"Giá rẻ nhưng chất lượng ở mức trung bình, tựa lưng rất mỏng và hầu như không có bọt biển, độ tin cậy không bằng một nửa so với mẫu 80 plus tôi mua trước đây, phù hợp dùng văn phòng.Tôi không nói gì nữa, mới chưa được một tháng mà chân tôi đã bị khập khiễng rồi. Tôi là phụ nữ. Người ta có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một người đồng tính nam ngồi lên đó. Chất lượng thực sự ấn tượng, sử dụng một lần."

0965.68.68.11