Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng

MÃ SẢN PHẨM: TD-683927914426 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,602,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: EY/El
Model: NCZYTY
Chất liệu chính: sắt nghệ thuật
Hoa văn: khác/khác
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: 40 đường kính 56 bàn tròn thép carbon trắng cao + 2 ghế 50 đường kính 56 bàn tròn thép carbon trắng cao + 2 ghế 50 đường kính 56 bàn tròn thép carbon đen cao + 2 ghế 50 đường kính 56 bàn tròn thép carbon xanh cao + 2 ghế 50 đường kính 56 bàn tròn thép carbon màu cam cao + hai ghế 50 đường kính 62 bàn tròn thép carbon trắng cao + hai ghế 50 đường kính 62 bàn tròn thép carbon đen cao + hai ghế 50 đường kính 62 bàn tròn thép carbon cao màu xanh + hai ghế 50 đường kính 62 thép carbon màu cam cao Bàn tròn + hai ghế 50 đường kính 72 bàn tròn thép carbon trắng cao + hai ghế 50 đường kính 72 bàn tròn thép carbon đen cao + hai ghế 50 đường kính 72 bàn tròn thép carbon cao màu xanh + hai ghế 50 đường kính 72 Bàn tròn thép carbon cao màu cam + hai ghế 60 Đường kính 62 Bàn tròn thép carbon trắng cao + hai ghế 60 đường kính 62 Bàn tròn thép carbon cao màu đen + hai ghế 60 đường kính 62 Bàn tròn thép carbon cao màu xanh + hai ghế 60 đường kính 62 màu cam cao Bàn tròn thép carbon + hai ghế 60 đường kính 72 bàn tròn thép carbon trắng cao + hai ghế 60 đường kính 72 bàn tròn thép carbon đen cao + hai ghế 60 đường kính 72 bàn tròn thép carbon cao màu xanh + hai ghế 60 đường kính 72 thép carbon màu cam cao bàn tròn + hai ghế 70 đường kính 62 bàn tròn thép carbon trắng cao + hai ghế 70 đường kính 62 bàn tròn thép carbon đen cao + hai ghế 70 đường kính 62 bàn tròn thép carbon cao màu xanh + hai ghế 70 đường kính 62 bàn tròn thép carbon màu cam cao + hai ghế 70 đường kính 72 bàn tròn thép carbon trắng cao + hai ghế 70 đường kính 72 bàn tròn thép carbon cao màu đen + hai ghế 70 đường kính 72 bàn tròn thép carbon cao màu xanh + hai ghế 70 đường kính 72 bàn tròn thép carbon cao màu cam + hai ghế bàn ghế có bảy màu, liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận xét
Các tính năng bổ sung: có thể tháo rời
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thái Châu
Quận, huyện: Thành phố Lâm Hải
Khối lượng đóng gói: 0,27
Tổng trọng lượng: 10kg
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng
Quầy bar trà sữa bàn tròn, một bàn hai ghế, khu vực nghỉ ngơi của người nổi tiếng Internet, ban công ngoài trời, bàn cà phê cửa hàng quần áo, ghế tựa lưng

Customer Reviews

t *** 0 (ẩn danh)
29/07
"Trải nghiệm trực quan: Bàn ghế không cùng màu, còn cần phải dỡ ra hay không? Dịch vụ khách hàng rất kém và có thị lực kém. Vấn đề có thể được giải quyết đúng cách?"
Tiểu *** tử (ẩn danh)
08.01
"Trung tâm mua sắm cũng phù hợp, đánh giá tốt"
t *** 0 (ẩn danh)
07.11
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Nhàn rỗi xem hình giá hữu nghị 9999 mới"
t *** 5 (ẩn danh)
05.17
"Chống oxy hóa: Chất liệu bàn rất tốt và rất dày, mình mua ba màu cho phù hợp, không gian năng động."
v *** g (ẩn danh)
05.18
"Không tệ, nhìn bắt mắt"
một *** h (ẩn danh)
26/11/2022
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Rất tốt, được làm bằng thép carbon, chắc chắn và bền. Mua trên Double Eleven rẻ hơn mua ở cửa hàng thực tế. Dịch vụ hậu mãi cũng tốt, phù hợp với mong đợi. Nên mua?"
e *** 7 (ẩn danh)
2022.10.17
"Dễ dàng cài đặt và có vẻ tốt"
Trần *** Long (ẩn danh)
06.09
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!"
t *** 3 (ẩn danh)
04.17
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!"
t *** 7 (ẩn danh)
26/11/2022
"Chất lượng tốt, tuy nhiên có một số lớp sơn bị bong ra do va đập trên đường, không ảnh hưởng đến việc sử dụng."
Wei *** wai (ẩn danh)
24/12/2022
"Thật tuyệt vời cho ban công"
một *** h (ẩn danh)
26/11/2022
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Rất tốt, được làm bằng thép carbon, chắc chắn và bền. Mua trên Double Eleven rẻ hơn mua ở cửa hàng thực tế. Dịch vụ hậu mãi cũng tốt, phù hợp với mong đợi. Nên mua?"
Bạch *** Bành (ẩn danh)
02.07
"Hình ảnh quảng cáo hoàn toàn không phù hợp với tình hình thực tế, không có sự khác biệt về màu sắc trong giải pháp hay bất kỳ lời giải thích nào trước đó, nên cân nhắc kỹ."
Giấc mơ *** 7 (ẩn danh)
2022.09.18
"Chiều cao của bàn ghế vừa phải với tôi, rất thiết thực và rất dễ lắp đặt."
z *** l (ẩn danh)
2022.09.18
"Giao hàng nhanh chóng và lắp đặt rất đơn giản, chịu nhiệt độ cao rất tốt khi dùng làm bàn ăn!"
1 *** 9 (ẩn danh)
09.09
"Đánh giá tốt"

0965.68.68.11