Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn

MÃ SẢN PHẨM: TD-713896074000 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,196,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Chim dệt/chim dệt
Model: Chân gỗ DZ-58-Log
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: [Chân gỗ + túi mềm có điểm kéo] Vải công nghệ màu xám + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ + túi mềm có điểm kéo] Vải công nghệ màu cam + đệm xốp có độ đàn hồi cao [Chân gỗ + túi mềm có điểm kéo ] Vải công nghệ cà phê nhẹ + Đệm xốp đàn hồi cao [Chân nguyên bản + Túi mềm kéo] Vải kỹ thuật màu be + Đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ nguyên bản + Túi mềm kéo] Vải kỹ thuật màu xanh đậm + Bọt biển đàn hồi cao đệm [Chân nguyên bản + Túi mềm có điểm kéo] Da sáp dầu màu xám + đệm xốp có độ đàn hồi cao [Chân gỗ + túi có điểm kéo mềm] Da sáp dầu màu xanh đậm + đệm xốp có độ đàn hồi cao [Chân gỗ + mềm có điểm kéo túi] Da sáp dầu màu nâu + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ + túi mềm kéo] Túi] Da sáp đen + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ óc chó + túi mềm kéo] Vải kỹ thuật màu xám + đệm cao su nhập khẩu [Chân quả óc chó + túi mềm kéo] Vải kỹ thuật màu cam + đệm cao su nhập khẩu [chân quả óc chó + túi mềm kéo] Túi] Vải kỹ thuật màu nâu nhạt + đệm cao su nhập khẩu [chân quả óc chó + túi mềm kéo] Vải kỹ thuật màu be + đệm cao su nhập khẩu [chân gỗ óc chó + túi mềm kéo] Vải kỹ thuật xanh đậm + đệm cao su nhập khẩu [chân gỗ óc chó + túi mềm kéo]] Da sáp dầu màu xám + đệm cao su nhập khẩu [chân gỗ óc chó + túi mềm kéo] ] Da sáp dầu màu xanh đậm + đệm cao su nhập khẩu [chân gỗ óc chó + túi mềm kéo] Da sáp dầu màu nâu + đệm cao su nhập khẩu [Chân gỗ óc chó + túi mềm kéo] Gói] Da sáp dầu đen + đệm cao su nhập khẩu [Cao- Chân gỗ chất lượng] Vải kỹ thuật màu xám + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ cao cấp] Vải kỹ thuật màu be + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ cao cấp] Vải kỹ thuật màu cam + đệm xốp đàn hồi cao [ Gỗ chất lượng cao chân] Vải kỹ thuật màu xanh đậm + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ cao cấp] Vải kỹ thuật màu xám + đệm cao su nhập khẩu [Chân gỗ cao cấp] Vải kỹ thuật màu be + đệm cao su nhập khẩu [Chân gỗ cao cấp] Vải kỹ thuật màu cam + đệm cao su nhập khẩu [Chân gỗ cao cấp] Vải kỹ thuật xanh đậm + đệm cao su nhập khẩu [Chân gỗ óc chó cao cấp] Vải kỹ thuật màu xám + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ óc chó cao cấp] Vải kỹ thuật xanh đậm + thun cao cấp đệm xốp [Chân gỗ óc chó chất lượng cao] Vải kỹ thuật màu be + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ óc chó chất lượng cao] Vải kỹ thuật màu cam + đệm xốp đàn hồi cao [Chân gỗ óc chó chất lượng cao] Vải kỹ thuật màu xám + đệm cao su nhập khẩu [Cao -Chân gỗ óc chó chất lượng] Vải kỹ thuật xanh đậm + đệm cao su nhập khẩu [Chân gỗ óc chó cao cấp] Vải kỹ thuật màu be + đệm cao su nhập khẩu [Chân gỗ óc chó cao cấp] Vải kỹ thuật màu cam + đệm cao su nhập khẩu [Gỗ nguyên chất cao cấp] gỗ óc chó màu sắc [gỗ nguyên chất chất lượng cao] màu gỗ [kiểu chân sắt thông thường] bề mặt màu xám + chân sắt đen
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Quảng Đông
Có nên lắp ráp hay không: Có
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn
Ghế đẩu gỗ nguyên khối, ghế ăn mềm, bàn ghế ăn đơn giản hiện đại tại nhà, ghế dài nhỏ, ghế đẩu thấp xếp chồng và ghế đẩu vuông cho phòng khách bộ bàn ghế ăn 4 ghế bàn tròn gấp gọn

Customer Reviews

Ánh sáng *** 7 (ẩn danh)
08.13
"Nói chung là tốt, ngồi thoải mái, ghế rất chắc chắn và chân ghế làm bằng cotton êm ái."
1 *** q (ẩn danh)
06:30
"Mùi Kích thước: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Rất đẹp Cảm giác trực quan: Rất thoải mái khi nhìn vào Tay nghề thủ công: Tay nghề tinh xảo Chiếc ghế đẩu này có chiều cao vừa phải và chất liệu vải tương đối thoải mái nên rất đáng mua!"
l *** 4 (ẩn danh)
29/07
"Kết cấu rất tốt và chắc chắn, dễ lắp đặt, kích thước cũng rất phù hợp, tôi hài lòng!"
Đêm *** 8 (ẩn danh)
06.24
"Ghế có chất lượng tốt, khá ổn định, màu sắc đẹp và kết cấu tốt."
n *** 8 (ẩn danh)
06.23
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Rất tốt. Giá cả phải chăng. Vít ở giữa quá ngắn. Dịch vụ sau bán hàng cũng rất tốt. Mình được yêu cầu tự mua và hoàn tiền."
Hàn *** g (ẩn danh)
29/06
"Kiểu dáng đẹp, dễ cài đặt, không tệ."
t *** 2 (ẩn danh)
07.04
"Mình đã phải mua 1 chiếc ghế đẩu 2 lần nhưng màu càng lúc càng đậm, bộ phận chăm sóc khách hàng cứ nói chất lượng ổn, không cần phải sửa chữa, nếu khác màu thì không được. vấn đề?"
o *** 1 (ẩn danh)
06.25
"Được làm bằng gỗ nguyên khối, việc lắp đặt rất đơn giản, bé gái cũng có thể hoàn thành, khi ngồi rất thoải mái và ổn định nên rất đáng mua.Hoàn hảo cho bàn học của trẻ em."
Kế *** Lữ (ẩn danh)
08.29
"Nó đẹp và rất thoải mái khi ngồi lên! Chất lượng tốt và giá rẻ. Tôi thích nó!"
Thả *** 9 (ẩn danh)
06:30
"Ghế đẩu nhỏ cũng được nhưng ốc vít phải vặn thật chặt, nếu không nó sẽ rung khi bạn ngồi lên nên hãy siết chặt lại."
c *** 6 (ẩn danh)
08.31
"Đã nhận hàng, sẽ đánh giá sau khi sử dụng."
Dương *** h (ẩn danh)
05.25
"Đã nhận được ghế, chất lượng rất tốt, cảm ơn chủ shop đã gửi thêm vài con ốc vít, lần sau mình sẽ mua lại."
y *** 7 (ẩn danh)
06.23
"Mặc dù lần đầu có một số vết nứt nhưng bản phát hành lại vẫn tốt."
z *** 1 (ẩn danh)
05.23
"Trước khi nhận hàng cứ tưởng chất lượng sẽ rất kém, sau khi nhận hàng thì tốt hơn mình tưởng tượng rất nhiều, dễ lắp đặt và không có mùi hôi, khi nào có nhà mới mình sẽ tiếp tục mua. được trang trí. Mong sản phẩm của cửa hàng bạn sẽ ngày càng tốt hơn. Càng tốt ?"
t *** 1 (ẩn danh)
06.12
"Kích thước mùi: không Chất liệu bề ngoài: ưa nhìn Cảm giác trực quan: thiết thực Trình độ tay nghề: tốt, chắc chắn và dễ lắp đặt"
o *** n (ẩn danh)
06.13
"Kích thước mùi: Ngoại hình nhất định Chất liệu: Đơn giản và đẹp Tay nghề: Xử lý đồng đều"
Vương *** 4 (ẩn danh)
06.05
"Chất lượng tốt, rất thíchChất lượng tốt, đẹp và thiết thực, tôi rất thích nó, sản phẩm chất lượng tốt"
4 *** 2 (ẩn danh)
08.09
"Giá trị đồng tiền, cài đặt không phức tạp và chỉ yêu cầu kỹ năng."
một *** 1 (ẩn danh)
07.01
"Kích thước mùi: 丨Không có mùi"
Bậc thầy cờ vua (ẩn danh )
06.06
"Ghế đẩu được làm tốt và có chiều cao phù hợp, tôi sẵn sàng đặt hàng khác."

0965.68.68.11